Nhà Đầu Tư Hà Nội

active 1 year ago

Group dành cho Nhà Đầu Tư chuyên nghiệp đăng tin tại Hồ Chí Minh, thường xuyên đầu tư mua bán, cho thuê; sở hữu nhiều BĐS đã sang tên hoặc cọc sang tay…và đăng rao nhiều tin BĐS trong một thời gian ngắn. Môi giới không đăng tin trong mục này, chỉ tham gia nhóm để xem tin. Vi phạm, mạo nhận nhà đầu tư sẽ bị khóa nick vĩnh viễn.

Group Admins