• “[5.8 Tỷ], [Quận 2], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 80 m2; rộng 4m, dài 20m
  + Địa chỉ: 15/5 Số 27, Phường Bình Trưng Tây
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 4m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 2 lầu, st, 4 phòng
  + Giá bán: 5.8 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0938548121, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[1.25 Tỷ], [Quận 2], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 41 m2; rộng m, dài m
  + Địa chỉ: Chung Cư Mười Mẫu Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Đông
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: m
  + Hiện trạng: Diện tích 41m, 1 phòng ngủ, 1wc, block C, tầng 4, mã căn hộ 4.2, 1 phòng
  + Giá bán: 1.25 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0938734711, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[28 Tỷ], [Quận 2], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 163.2 m2; rộng 4.8m, dài 34m
  + Địa chỉ: Số 4 Số 13, Phường Bình An
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: m
  + Hiện trạng: 1 hầm, 1 trệt, 3 lầu, st, 22 phòng
  + Giá bán: 28 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0978393999, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[7.5 Tỷ], [Quận 2], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 90.3 m2; rộng 4.3m, dài 21m
  + Địa chỉ: 59A Số 35, Phường Bình Trưng Tây
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 5m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 2 lầu, phòng
  + Giá bán: 7.5 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0909770275, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[4.8 Tỷ], [Quận 2], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 66 m2; rộng 6m, dài 11m
  + Địa chỉ: 361/3 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Tây
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 4m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 1 lầu, 2 phòng
  + Giá bán: 4.8 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0984760787, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[4.5 Tỷ], [Quận 2], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 50 m2; rộng 5m, dài 10m
  + Địa chỉ: 34A Số 36, Phường Bình Trưng Tây
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 4m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 1 lầu, 2 phòng
  + Giá bán: 4.5 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0912083277, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[4.4 Tỷ], [Quận 2], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 80 m2; rộng m, dài m
  + Địa chỉ: Chung Cư The Sun Avenue Mai Chí Thọ, Phường An Phú
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: m
  + Hiện trạng: Diện tích 80m, 3 phòng ngủ, 2wc, block 7, tầng 27, 3 phòng
  + Giá bán: 4.4 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0902648778, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[1.65 Tỷ], [Quận 2], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 56 m2; rộng m, dài m
  + Địa chỉ: Chung cư Citiesto Nguyễn Thị Định 2, Phường Cát Lái
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: m
  + Hiện trạng: Diện tích 56m, 2 phòng ngủ, 1wc, block C, tầng 15, mã căn hộ C1511, 2 phòng
  + Giá bán: 1.65 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0937752089, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[1.35 Tỷ], [Quận 2], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 44 m2; rộng m, dài m
  + Địa chỉ: Chung Cư Mười Mẫu Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Đông
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: m
  + Hiện trạng: Diện tích 44m, 2 phòng ngủ, 1wc, block B, tầng 2, mã căn hộ 209, 2 phòng
  + Giá bán: 1.35 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0909275856, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[2.15 Tỷ], [Quận 2], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 57 m2; rộng m, dài m
  + Địa chỉ: Căn hộ La Astoria 1 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Tây
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: m
  + Hiện trạng: Diện tích 57m, 2 phòng ngủ, 1wc, block A, tầng 2, mã căn hộ 2A4, 2 phòng
  + Giá bán: 2.15 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0944600011, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[2.5 Tỷ], [Quận 2], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 59 m2; rộng m, dài m
  + Địa chỉ: Chung cư CitiSoho Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: m
  + Hiện trạng: Diện tích 59m, 2 phòng ngủ, 2wc,block C, tầng 17, mã căn hộ C1706, 2 phòng
  + Giá bán: 2.5 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0939678990, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[16 Tỷ], [Quận 2], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 135 m2; rộng m, dài m
  + Địa chỉ: Căn Hộ Sarimi Sala Mai Chí Thọ, Phường An Lợi Đông
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: m
  + Hiện trạng: Diện tích 135m, 3 phòng ngủ, 3wc, block B2, tầng 7, mã căn hộ B2.07.08, 3 phòng
  + Giá bán: 16 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0912305595, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[14.95 Tỷ], [Quận 2], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 66 m2; rộng 4m, dài 16.5m
  + Địa chỉ: Số 49 Số 10, Phường Bình An
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: m
  + Hiện trạng: 1 hầm,1 trệt, 3 lầu, 3 phòng
  + Giá bán: 14.95 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0979980853, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[4.7 Tỷ], [Quận 2], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 68 m2; rộng 4m, dài 17m
  + Địa chỉ: 100A Số 3, Phường Cát Lái
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 1 lửng, 3 phòng
  + Giá bán: 4.7 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0932804441, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[1.85 Tỷ], [Quận 2], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 60 m2; rộng m, dài m
  + Địa chỉ: Chung Cư CitiSoho Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: m
  + Hiện trạng: Diện tích 60m, 2 phòng ngủ, 2wc, block C, tầng 6, mã căn hộ C0608, 2 phòng
  + Giá bán: 1.85 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0908148287, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[5.25 Tỷ], [Quận 2], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 117 m2; rộng 4.5m, dài 26m
  + Địa chỉ: 70/16 Số 9, Phường Bình Trưng Đông
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 5m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 1 lửng, 3 phòng
  + Giá bán: 5.25 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0936792296, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[8.3 Tỷ], [Quận 2], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 100 m2; rộng m, dài m
  + Địa chỉ: Chung Cư Estella Heights T4-2901, Song Hành, Phường An Phú
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: m
  + Hiện trạng: Diện tích 100m, 2 phòng ngủ, 2wc, block T4, tầng 29, mã căn hộ T4-2901, 2 phòng
  + Giá bán: 8.3 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0987315421, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[3.85 Tỷ], [Quận 2], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 69.7 m2; rộng 5.01m, dài 13.9m
  + Địa chỉ: 26/10 Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 4m
  + Hiện trạng: Nhà cấp 4, 1 phòng
  + Giá bán: 3.85 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0936199365, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • > Xem thêm