• “[2.1 Tỷ], [Huyện Bình Chánh], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 108 m2; rộng 6m, dài 18m
  + Địa chỉ: 37/59 Đoàn Nguyễn Tuấn, Xã Hưng Long
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 1 lầu, 4 phòng
  + Giá bán: 2.1 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0395542211, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[7.5 Tỷ], [Huyện Bình Chánh], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 193 m2; rộng 4.6m, dài 42m
  + Địa chỉ: 1017 Vĩnh Lộc, Xã Vĩnh Lộc B
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: m
  + Hiện trạng: Nhà cấp 4, 3 phòng
  + Giá bán: 7.5 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0931452249, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[3.2 Tỷ], [Huyện Bình Chánh], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 68 m2; rộng 4.5m, dài 15m
  + Địa chỉ: A26/30 Quốc Lộ 50, Xã Bình Hưng
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 3m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 1 lầu, 3 phòng
  + Giá bán: 3.2 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0775040595, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[2.2 Tỷ], [Huyện Bình Chánh], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 64 m2; rộng m, dài m
  + Địa chỉ: Chung Cư Lovera Vista KDC Phong Phú 4, Trịnh Quang Nghị, Xã Phong Phú
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: m
  + Hiện trạng: Diện tích 64m, 2 phòng ngủ, 2wc, block A, tầng 13, mã căn hộ A.13.07, 2 phòng
  + Giá bán: 2.2 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0917913623, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[3.8 Tỷ], [Huyện Bình Chánh], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 126 m2; rộng 7m, dài 18m
  + Địa chỉ: A16/45 Quốc Lộ 1A, Xã Bình Chánh
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 5m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 1 lầu, 5 phòng
  + Giá bán: 3.8 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0986252801, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[1.05 Tỷ], [Huyện Bình Chánh], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 65 m2; rộng 5m, dài 13m
  + Địa chỉ: D4/1A Nguyễn Văn Linh, Thị trấn Tân Túc
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 1m
  + Hiện trạng: Nhà cấp 4, 2 phòng
  + Giá bán: 1.05 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0523861720, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[2.18 Tỷ], [Huyện Bình Chánh], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 60 m2; rộng 4m, dài 15m
  + Địa chỉ: A14/19 Ấp 1, Xã Bình Chánh
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 5m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 1 lầu, 2 phòng
  + Giá bán: 2.18 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0902483683, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[1.5 Tỷ], [Huyện Bình Chánh], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 40 m2; rộng 4m, dài 10m
  + Địa chỉ: F9/3 Vĩnh Lộc B, Xã Vĩnh Lộc B
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 8m
  + Hiện trạng: Nhà cấp 4, 1 phòng
  + Giá bán: 1.5 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0783460728, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[1.7 Tỷ], [Huyện Bình Chánh], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 56 m2; rộng 4m, dài 14m
  + Địa chỉ: B9/7H Quốc Lộ 50, Xã Bình Hưng
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 2m
  + Hiện trạng: Nhà cấp 4, 1 phòng
  + Giá bán: 1.7 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0764277039, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[0.96 Tỷ], [Huyện Bình Chánh], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 20 m2; rộng 4m, dài 5m
  + Địa chỉ: A8/5 1A, Xã Vĩnh Lộc B
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 4m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 1 lầu, 1 phòng
  + Giá bán: 0.96 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0795807636, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[1.4 Tỷ], [Huyện Bình Chánh], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 21 m2; rộng 3m, dài 7m
  + Địa chỉ: B12/6I Trần Đại Nghĩa, Xã Tân Kiên
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 3m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 1 lầu, 1 phòng
  + Giá bán: 1.4 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0906985576, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[1.75 Tỷ], [Huyện Bình Chánh], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 48 m2; rộng 4m, dài 12m
  + Địa chỉ: A4/8D 1C, Xã Vĩnh Lộc A
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 4m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 1 lầu, 2 phòng
  + Giá bán: 1.75 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0938534747, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[1.1 Tỷ], [Huyện Bình Chánh], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 60 m2; rộng 5m, dài 12m
  + Địa chỉ: C2/29D Lê Đình Chi, Xã Lê Minh Xuân
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 2m
  + Hiện trạng: Nhà cấp 4, 1 phòng
  + Giá bán: 1.1 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0902336802, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[1.5 Tỷ], [Huyện Bình Chánh], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 115 m2; rộng 5m, dài 23m
  + Địa chỉ: A7/6A Kênh T8, Xã Hưng Long
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 4m
  + Hiện trạng: Nhà cấp 4, 2 phòng
  + Giá bán: 1.5 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0918670104, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[2.1 Tỷ], [Huyện Bình Chánh], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 48 m2; rộng 4m, dài 12m
  + Địa chỉ: C13/15 Nguyễn Văn Linh, Xã Bình Hưng
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 6m
  + Hiện trạng: Nhà cấp 4, 2 phòng
  + Giá bán: 2.1 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0903936889, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[3.56 Tỷ], [Huyện Bình Chánh], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 100 m2; rộng 5m, dài 20m
  + Địa chỉ: A17/2 Quốc Lộ 1A, Xã Bình Chánh
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: m
  + Hiện trạng: Nhà cấp 4, 4 phòng
  + Giá bán: 3.56 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0963699012, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[1 Tỷ], [Huyện Bình Chánh], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 40 m2; rộng 4m, dài 10m
  + Địa chỉ: D4/14B Liên Ấp 2-3-4, Xã Vĩnh Lộc A
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 4m
  + Hiện trạng: Nhà cấp 4, 1 phòng
  + Giá bán: 1 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0703324699, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[0.88 Tỷ], [Huyện Bình Chánh], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 32 m2; rộng 4m, dài 8m
  + Địa chỉ: B/170H/1C Liên Ấp 2-3, Xã Đa Phước
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 5m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 1 lầu, 3 phòng
  + Giá bán: 0.88 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0988342858, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[2.3 Tỷ], [Huyện Bình Chánh], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 82 m2; rộng m, dài m
  + Địa chỉ: Chung Cư Saigon Intela Nguyễn Văn Linh, Xã Phong Phú
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: m
  + Hiện trạng: Diện tích 82m, 3 phòng ngủ, 2wc, block A, tầng 6, mã căn hộ A06.04, 3 phòng
  + Giá bán: 2.3 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0963038675, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[2.3 Tỷ], [Huyện Bình Chánh], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 82 m2; rộng m, dài m
  + Địa chỉ: Chung Cư Saigon Intela Nguyễn Văn Linh, Xã Phong Phú
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: m
  + Hiện trạng: Diện tích 82m, 3 phòng ngủ, 2wc, block A, tầng 6, mã căn hộ A06.04, 3 phòng
  + Giá bán: 2.3 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0963038675, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • > Xem thêm