• “[4.6 Tỷ], [Huyện Bình Chánh], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 99 m2; rộng 5.5m, dài 18m
  + Địa chỉ: A1/12B Thế Lữ, Xã Tân Nhựt
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 1 lầu, 4 phòng
  + Giá bán: 4.6 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0966868999, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[3.82 Tỷ], [Huyện Bình Chánh], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 72 m2; rộng 4m, dài 18m
  + Địa chỉ: 54/220/31/11 Phạm Hùng, Xã Bình Hưng
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 4m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 1 lầu, 3 phòng
  + Giá bán: 3.82 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0917776589, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[1.05 Tỷ], [Huyện Bình Chánh], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 53 m2; rộng m, dài m
  + Địa chỉ: Chung Cư HQC Plaza Nguyễn Văn Linh, Xã An Phú Tây
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: m
  + Hiện trạng: Diện tích 53m, 2 phòng ngủ, 1wc, block HQ4, tầng 20, mã căn hộ 19.25, 2 phòng
  + Giá bán: 1.05 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0933772266, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[14.5 Tỷ], [Huyện Bình Chánh], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 133 m2; rộng 7m, dài 19m
  + Địa chỉ: Số 75 Số 5, Xã Phong Phú
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 3 lầu, 5 phòng
  + Giá bán: 14.5 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0942016989, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[1.05 Tỷ], [Huyện Bình Chánh], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 68.8 m2; rộng 4m, dài 17.2m
  + Địa chỉ: C7/20 Võ Văn Vân, Xã Vĩnh Lộc B
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 4m
  + Hiện trạng: Đất trống, phòng
  + Giá bán: 1.05 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0938657268, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[0.72 Tỷ], [Huyện Bình Chánh], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 18 m2; rộng 3m, dài 6m
  + Địa chỉ: B11/18KX2 Bình Hưng, Xã Bình Hưng
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 3m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 1 gác lửng, 1 phòng
  + Giá bán: 0.72 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0925507266, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[1.5 Tỷ], [Huyện Bình Chánh], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 45 m2; rộng 5m, dài 9m
  + Địa chỉ: D51/55 Quách Điêu, Xã Vĩnh Lộc B
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 2m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 1 lầu, 2 phòng
  + Giá bán: 1.5 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0968631548, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[0.5 Tỷ], [Huyện Bình Chánh], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 48 m2; rộng 4m, dài 12m
  + Địa chỉ: B12/1B Trần Đại Nghĩa, Xã Lê Minh Xuân
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 7m
  + Hiện trạng: Nhà cấp 4, 1 phòng
  + Giá bán: 0.5 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0902778017, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[0.45 Tỷ], [Huyện Bình Chánh], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 40 m2; rộng 5m, dài 8m
  + Địa chỉ: 539 Vĩnh Lộc, Xã Vĩnh Lộc A
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 1 lầu, 2 phòng
  + Giá bán: 0.45 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0907953098, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[1 Tỷ], [Huyện Bình Chánh], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 64 m2; rộng 4m, dài 16m
  + Địa chỉ: D4/7C Đinh Đức Thiện, Xã Tân Quý Tây
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 2m
  + Hiện trạng: Nhà cấp 4, 3 phòng
  + Giá bán: 1 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0947180261, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[0.8 Tỷ], [Huyện Bình Chánh], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 68 m2; rộng 4.5m, dài 15m
  + Địa chỉ: Sau Nhà B12/12 Trần Đại Nghĩa, Xã Tân Kiên
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 2m
  + Hiện trạng: Nhà cấp 4, 1 phòng
  + Giá bán: 0.8 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0939397954, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[2.25 Tỷ], [Huyện Bình Chánh], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 100 m2; rộng 5m, dài 20m
  + Địa chỉ: F8/37 Vĩnh Lộc, Xã Vĩnh Lộc A
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 4m
  + Hiện trạng: Nhà cấp 4, 1 phòng
  + Giá bán: 2.25 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0986162421, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[11 Tỷ], [Huyện Bình Chánh], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 144 m2; rộng 8m, dài 18m
  + Địa chỉ: Số 96 Số 22, Thị trấn Tân Túc
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 3 lầu, phòng
  + Giá bán: 11 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0787554548, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[2.8 Tỷ], [Huyện Bình Chánh], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 70 m2; rộng m, dài m
  + Địa chỉ: Chung Cư West Gate Park Tân Túc, Thị trấn Tân Túc
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: m
  + Hiện trạng: Diện tích 70m, 2 phòng ngủ, 2wc, block A2, tầng 9, mã căn hộ A2 9.01, 2 phòng
  + Giá bán: 2.8 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0938165083, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[4.1 Tỷ], [Huyện Bình Chánh], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 93.5 m2; rộng 5.5m, dài 17m
  + Địa chỉ: A6/13N Vĩnh Lộc A, Xã Vĩnh Lộc A
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 6m
  + Hiện trạng: Nhà cấp 4, 1 phòng
  + Giá bán: 4.1 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0976452771, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • + Hiện trạng: 1 trệt, 1 lầu, phòng

 • “[0.45 Tỷ], [Huyện Bình Chánh], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 16 m2; rộng 4m, dài 4m
  + Địa chỉ: B18/388 Nguyễn Đình Kiên, Xã Tân Nhựt
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 2m
  + Hiện trạng: Nhà cấp 4, 1 phòng
  + Giá bán: 0.45 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0902527585, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[1.45 Tỷ], [Huyện Bình Chánh], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 40 m2; rộng 4m, dài 10m
  + Địa chỉ: A7/22K Liên Ấp 1-2-3, Xã Vĩnh Lộc A
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 4m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 1 lầu, 2 phòng
  + Giá bán: 1.45 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0918248681, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[4 Tỷ], [Huyện Bình Chánh], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 130 m2; rộng 6m, dài 30m
  + Địa chỉ: 21/73A Ấp 6, Xã Hưng Long
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: m
  + Hiện trạng: Nhà cấp 4, 2 phòng
  + Giá bán: 4 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0794385696, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[4.5 Tỷ], [Huyện Bình Chánh], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 270 m2; rộng 10m, dài 27m
  + Địa chỉ: C10/288D Tân Long, Xã Tân Nhựt
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 8m
  + Hiện trạng: Nhà cấp 4, 1 phòng
  + Giá bán: 4.5 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0989177107, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • > Xem thêm