• “[2.25 Tỷ], [Huyện Củ Chi], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 120 m2; rộng 5m, dài 24m
  + Địa chỉ: 21/3 Đặng Thị Thưa, Xã Tân Thạnh Đông
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 4m
  + Hiện trạng: Nhà cấp 4, 2 phòng
  + Giá bán: 2.25 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0764712108, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[3.8 Tỷ], [Huyện Củ Chi], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 216 m2; rộng 6m, dài 36m
  + Địa chỉ: 107 Số 29, Xã Tân Thông Hội
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: m
  + Hiện trạng: Có 8 phòng trọ, 8 phòng
  + Giá bán: 3.8 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0909431800, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[0.97 Tỷ], [Huyện Củ Chi], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 48 m2; rộng 3m, dài 16m
  + Địa chỉ: Số 61 Lê Minh Nhựt, Xã Tân Thông Hội
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: m
  + Hiện trạng: Nhà cấp 4, 1 phòng
  + Giá bán: 0.97 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0979727313, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[0.99 Tỷ], [Huyện Củ Chi], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 44 m2; rộng 4m, dài 11m
  + Địa chỉ: 344/9 Bình Mỹ, Xã Bình Mỹ
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 4m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 1 lầu, 2 phòng
  + Giá bán: 0.99 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0972743968, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[1.6 Tỷ], [Huyện Củ Chi], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 51 m2; rộng 3m, dài 17m
  + Địa chỉ: Số 43 Số 42, Xã Tân Thông Hội
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: m
  + Hiện trạng: Nhà cấp 4, 1 phòng
  + Giá bán: 1.6 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0375114603, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[1.4 Tỷ], [Huyện Củ Chi], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 102 m2; rộng 6m, dài 17m
  + Địa chỉ: 857 Trung Lập, Xã Phú Mỹ Hưng
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: m
  + Hiện trạng: Nhà cấp 4, 2 phòng
  + Giá bán: 1.4 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0909800477, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • + Địa chỉ: 75/4 Tô Ký, Phường Đông Hưng Thuận

 • + Hiện trạng: 1 trệt, 1 lầu, phòng

 • “[0.9 Tỷ], [Huyện Củ Chi], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 52 m2; rộng 4m, dài 13m
  + Địa chỉ: 286/14 Hà Duy Phiên, Xã Bình Mỹ
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 4m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 1 lầu, 2 phòng
  + Giá bán: 0.9 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0981460516, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[2.85 Tỷ], [Huyện Củ Chi], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 100 m2; rộng 5m, dài 20m
  + Địa chỉ: 68G 92, Xã Tân Phú Trung
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 1 lầu, 2 phòng
  + Giá bán: 2.85 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0898045888, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[0.87 Tỷ], [Huyện Củ Chi], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 81 m2; rộng 9m, dài 9m
  + Địa chỉ: 26/5 463, Xã Trung An
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 4m
  + Hiện trạng: Nhà cấp 4, 3 phòng
  + Giá bán: 0.87 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0898938260, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[0.99 Tỷ], [Huyện Củ Chi], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 56 m2; rộng 3.5m, dài 16m
  + Địa chỉ: số 67 Số 24, Xã Tân Thông Hội
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: m
  + Hiện trạng: Nhà cấp 4, 1 phòng
  + Giá bán: 0.99 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0979727313, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[1.5 Tỷ], [Huyện Củ Chi], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 100 m2; rộng 5m, dài 20m
  + Địa chỉ: 5/1 Huỳnh Minh Mương, Xã Tân Thạnh Đông
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 4m
  + Hiện trạng: Nhà cấp 4, 2 phòng
  + Giá bán: 1.5 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0909116174, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[0.66 Tỷ], [Huyện Củ Chi], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 40 m2; rộng 5m, dài 8m
  + Địa chỉ: 30/4/3 Bình Mỹ, Xã Bình Mỹ
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 3m
  + Hiện trạng: Nhà cấp 4, 1 phòng
  + Giá bán: 0.66 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0329979905, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[2.3 Tỷ], [Huyện Củ Chi], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 189 m2; rộng 9m, dài 21m
  + Địa chỉ: 108/1E 93, Xã Tân Phú Trung
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 2.5m
  + Hiện trạng: Nhà cấp 4, 1 phòng
  + Giá bán: 2.3 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0794211643, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[3.5 Tỷ], [Huyện Củ Chi], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 250 m2; rộng 5m, dài 50m
  + Địa chỉ: 46/4 112, Xã Tân Thạnh Đông
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 10m
  + Hiện trạng: Nhà cấp 4, 4 phòng
  + Giá bán: 3.5 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0902131147, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[0.25 Tỷ], [Huyện Củ Chi], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 16 m2; rộng 4m, dài 4m
  + Địa chỉ: 80/7H 363, Xã Tân An Hội
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 4m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 1 gác lửng, phòng
  + Giá bán: 0.25 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0995297200, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[2.6 Tỷ], [Huyện Củ Chi], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 155 m2; rộng 5m, dài 31m
  + Địa chỉ: 165 Trần Văn Chẩm, Xã Phước Vĩnh An
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: m
  + Hiện trạng: Nhà cấp 4, 2 phòng
  + Giá bán: 2.6 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0972907472, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[2.8 Tỷ], [Huyện Củ Chi], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 108 m2; rộng 4.5m, dài 24m
  + Địa chỉ: 83A Cây Trắc, Xã Phú Hòa Đông
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: m
  + Hiện trạng: Nhà cấp 4, 2 phòng
  + Giá bán: 2.8 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0913619338, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[1.6 Tỷ], [Huyện Củ Chi], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 72 m2; rộng 6m, dài 12m
  + Địa chỉ: 7/2 Số 160, Xã Bình Mỹ
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 3m
  + Hiện trạng: Nhà cấp 4, 2 phòng
  + Giá bán: 1.6 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0961959243, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • > Xem thêm