• “[0.6 Tỷ], [Huyện Hóc Môn], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 16 m2; rộng 4m, dài 4m
  + Địa chỉ: 9/7Q Song Hành, Xã Trung Chánh
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 4m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 1 lầu, 1 phòng
  + Giá bán: 0.6 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0932187083, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[0.47 Tỷ], [Huyện Hóc Môn], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 16 m2; rộng 3.2m, dài 5m
  + Địa chỉ: 34/5/1 Ấp 3, Xã Đông Thạnh
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 2m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 1 lầu, 1 phòng
  + Giá bán: 0.47 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0936737269, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[3.3 Tỷ], [Huyện Hóc Môn], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 96 m2; rộng 4m, dài 24m
  + Địa chỉ: 79/16 Đông Thạnh 4, Thị trấn Hóc Môn
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 4m
  + Hiện trạng: Nhà cấp 4, phòng
  + Giá bán: 3.3 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0784336339, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[1.79 Tỷ], [Huyện Hóc Môn], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 76 m2; rộng 4m, dài 19m
  + Địa chỉ: 444/4 Huỳnh Thị Na, Xã Đông Thạnh
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 8m
  + Hiện trạng: Nhà cấp 4, 2 phòng
  + Giá bán: 1.79 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0965095547, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[4.5 Tỷ], [Huyện Hóc Môn], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 103 m2; rộng 5m, dài 20.76m
  + Địa chỉ: 119/5A Xuân Thới Sơn 1, Xã Xuân Thới Sơn
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 5m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 2 lầu, 7 phòng
  + Giá bán: 4.5 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0973490079, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[1.35 Tỷ], [Huyện Hóc Môn], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 50 m2; rộng 5m, dài 10m
  + Địa chỉ: 101/19/1G Trịnh Thị Dối, Xã Đông Thạnh
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 2m
  + Hiện trạng: Nhà cấp 4, có gác lửng, 3 phòng
  + Giá bán: 1.35 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0702256356, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[0.765 Tỷ], [Huyện Hóc Môn], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 36 m2; rộng 5m, dài 7.2m
  + Địa chỉ: 165/5G Lê Thị Lơ, Xã Tân Hiệp
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 2m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 1 lầu, 3 phòng
  + Giá bán: 0.765 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0767302686, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[1.05 Tỷ], [Huyện Hóc Môn], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 51 m2; rộng 3m, dài 17m
  + Địa chỉ: 8/1B Xuân Thới Đông 1, Xã Xuân Thới Đông
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 2m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 1 lầu, 3 phòng
  + Giá bán: 1.05 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0925155309, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[0.78 Tỷ], [Huyện Hóc Môn], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 26.25 m2; rộng 3.5m, dài 7.5m
  + Địa chỉ: 136/7 Lê Lợi, Xã Tân Hiệp
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 7m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 1 lầu, 2 phòng
  + Giá bán: 0.78 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0904200282, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[0.59 Tỷ], [Huyện Hóc Môn], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 44 m2; rộng 4m, dài 11m
  + Địa chỉ: 7/6 Đặng Thúc Vịnh, Xã Đông Thạnh
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 2m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 1 lửng, 1 phòng
  + Giá bán: 0.59 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0929391833, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[1.05 Tỷ], [Huyện Hóc Môn], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 45 m2; rộng 5m, dài 9m
  + Địa chỉ: 368/263 Huỳnh Thị Na, Xã Đông Thạnh
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 8m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 1 gác lửng, 2 phòng
  + Giá bán: 1.05 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0936414142, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[3 Tỷ], [Huyện Hóc Môn], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 64 m2; rộng 4m, dài 16m
  + Địa chỉ: 13/2 Thương Mại, Xã Trung Chánh
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 4m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 1 lầu, 2 phòng
  + Giá bán: 3 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0906645136, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[1.5 Tỷ], [Huyện Hóc Môn], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 44 m2; rộng 4m, dài 11m
  + Địa chỉ: 6/6 Nguyễn Thị Sóc, Xã Bà Điểm
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 4m
  + Hiện trạng: Nhà cấp 4, 2 phòng
  + Giá bán: 1.5 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0974159648, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[5.9 Tỷ], [Huyện Hóc Môn], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 80 m2; rộng 4m, dài 20m
  + Địa chỉ: 24/5C Nguyễn Ảnh Thủ, Xã Bà Điểm
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 3.5m
  + Hiện trạng: Nhà cấp 4, 1 phòng
  + Giá bán: 5.9 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0908042963, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[1.3 Tỷ], [Huyện Hóc Môn], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 85.5 m2; rộng 4.5m, dài 19m
  + Địa chỉ: 328 Quốc Lộ 22, Xã Bà Điểm
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: m
  + Hiện trạng: Nhà cấp 4, 2 phòng
  + Giá bán: 1.3 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0906361377, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[3.15 Tỷ], [Huyện Hóc Môn], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 100 m2; rộng 4m, dài 25m
  + Địa chỉ: 33/7 Xuân Thới Thượng 16, Xã Xuân Thới Thượng
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 4m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 1 lầu, 4 phòng
  + Giá bán: 3.15 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0877974597, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[2.9 Tỷ], [Huyện Hóc Môn], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 100 m2; rộng 5m, dài 20m
  + Địa chỉ: 90 Xuân Thới Thượng 26, Xã Xuân Thới Thượng
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: m
  + Hiện trạng: Nhà cấp 4, 1 phòng
  + Giá bán: 2.9 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0903336445, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[1.4 Tỷ], [Huyện Hóc Môn], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 42 m2; rộng 3.5m, dài 12m
  + Địa chỉ: 21/2N Trịnh Thị Miếng, Xã Thới Tam Thôn
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 1 lầu, 1 phòng
  + Giá bán: 1.4 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0905830679, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[2.25 Tỷ], [Huyện Hóc Môn], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 60 m2; rộng 5m, dài 12m
  + Địa chỉ: 106/2A Tân Hiệp 16-5, Xã Tân Hiệp
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 4m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 1 gác lửng, 3 phòng
  + Giá bán: 2.25 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0902348996, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[9 Tỷ], [Huyện Hóc Môn], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 210 m2; rộng 10m, dài 21m
  + Địa chỉ: 143 Song Hành 22, Xã Tân Hiệp
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 1 lầu, 5 phòng
  + Giá bán: 9 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0918092821, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • > Xem thêm