• “[0.65 Tỷ], [Huyện Nhà Bè], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 21 m2; rộng 3.2m, dài 6.5m
  + Địa chỉ: Kế 8/22 Lê Văn Lương, Xã Nhơn Đức
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 2m
  + Hiện trạng: Nhà cấp 4, 1 phòng
  + Giá bán: 0.65 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0909634270, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[13.9 Tỷ], [Huyện Nhà Bè], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 132 m2; rộng 6m, dài 22m
  + Địa chỉ: 389 Lê Văn Lương, Xã Phước Kiển
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 2 lầu, st, 5 phòng
  + Giá bán: 13.9 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0961493816, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[1.3 Tỷ], [Huyện Nhà Bè], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 24 m2; rộng 4m, dài 6m
  + Địa chỉ: 214/2/14 Đào Sư Tích, Xã Phước Lộc
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 2m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 1 lầu, 2 phòng
  + Giá bán: 1.3 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0767338872, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[7.2 Tỷ], [Huyện Nhà Bè], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 152 m2; rộng 8m, dài 19m
  + Địa chỉ: Hẻm 1236 Lê Văn Lương, Xã Phước Kiển
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 12m
  + Hiện trạng: Đất trống, phòng
  + Giá bán: 7.2 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0977828477, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[4.1 Tỷ], [Huyện Nhà Bè], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 50.4 m2; rộng 4.2m, dài 12m
  + Địa chỉ: 71/41A Đào Tông Nguyên, Thị trấn Nhà Bè
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 4m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 2 lầu, 2 phòng
  + Giá bán: 4.1 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0936903030, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[5.2 Tỷ], [Huyện Nhà Bè], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 157.5 m2; rộng 5.5m, dài 28.5m
  + Địa chỉ: Hẻm 2581 Huỳnh Tấn Phát, Xã Phú Xuân
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 4m
  + Hiện trạng: Đất trống, phòng
  + Giá bán: 5.2 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0896486307, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[2.5 Tỷ], [Huyện Nhà Bè], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 43 m2; rộng 3.3m, dài 13m
  + Địa chỉ: 1419/131/13 Lê Văn Lương, Xã Phước Kiển
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 7m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 2 lầu, st, 4 phòng
  + Giá bán: 2.5 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0933307979, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[4.85 Tỷ], [Huyện Nhà Bè], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 100 m2; rộng m, dài m
  + Địa chỉ: Chung Cư Saigon South Residences Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: m
  + Hiện trạng: Diện tích 100m, 3 phòng ngủ, 2wc, block A, tầng 3, mã căn hộ A3.13, 3 phòng
  + Giá bán: 4.85 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0772056816, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[6.05 Tỷ], [Huyện Nhà Bè], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 70 m2; rộng 5m, dài 14m
  + Địa chỉ: 1979/52/21 Huỳnh Tấn Phát, Xã Phú Xuân
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 4m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 2 lầu, 4 phòng
  + Giá bán: 6.05 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0935127272, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[11.5 Tỷ], [Huyện Nhà Bè], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 58.87 m2; rộng 2.9m, dài 20.3m
  + Địa chỉ: 1800 Huỳnh Tấn Phát, Thị trấn Nhà Bè
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 3 lầu, st, 4 phòng
  + Giá bán: 11.5 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0904950084, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[9.6 Tỷ], [Huyện Nhà Bè], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 90 m2; rộng 5m, dài 18m
  + Địa chỉ: Số 15 Số 18, Thị trấn Nhà Bè
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 3 lầu, 5 phòng
  + Giá bán: 9.6 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0902870567, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[2.4 Tỷ], [Huyện Nhà Bè], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 27 m2; rộng 3m, dài 9m
  + Địa chỉ: 360/1/1 Phạm Hữu Lầu, Thị trấn Nhà Bè
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 6m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 2 lầu, 4 phòng
  + Giá bán: 2.4 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0979233003, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[3.39 Tỷ], [Huyện Nhà Bè], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 100 m2; rộng 5m, dài 20m
  + Địa chỉ: 226/10 Nguyễn Bình, Xã Phú Xuân
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 3m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 1 lầu, phòng
  + Giá bán: 3.39 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0829999088, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[1.18 Tỷ], [Huyện Nhà Bè], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 20 m2; rộng 4m, dài 5m
  + Địa chỉ: 2581/27 Huỳnh Tấn Phát, Xã Phú Xuân
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 4m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 2 lầu, 2 phòng
  + Giá bán: 1.18 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0522638741, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[1.3 Tỷ], [Huyện Nhà Bè], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 35 m2; rộng 3.5m, dài 10m
  + Địa chỉ: 1902/3 Lê Văn Lương, Xã Nhơn Đức
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 4m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 2 lầu, 3 phòng
  + Giá bán: 1.3 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0938910138, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[1.3 Tỷ], [Huyện Nhà Bè], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 35 m2; rộng 3.5m, dài 10m
  + Địa chỉ: 1902/3 Lê Văn Lương, Xã Nhơn Đức
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 4m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 2 lầu, 3 phòng
  + Giá bán: 1.3 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0938910138, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • + Hẻm/đường trước nhà rộng: 4m

 • “[2.35 Tỷ], [Huyện Nhà Bè], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 54.4 m2; rộng 3.2m, dài 17m
  + Địa chỉ: 1508/26B Lê Văn Lương, Xã Nhơn Đức
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 5m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 1 lầu, 2 phòng
  + Giá bán: 2.35 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0909881175, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[8.5 Tỷ], [Huyện Nhà Bè], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 195 m2; rộng 7.5m, dài 26m
  + Địa chỉ: 87B Bờ Tây Kinh Cây Khô, Xã Phước Lộc
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: m
  + Hiện trạng: Nhà cấp 4, 3 phòng
  + Giá bán: 8.5 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0909676007, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[5.5 Tỷ], [Huyện Nhà Bè], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 88 m2; rộng 5.5m, dài 16m
  + Địa chỉ: 1806/104 Huỳnh Tấn Phát, Thị trấn Nhà Bè
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 8m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 1 lửng, 2 lầu, phòng
  + Giá bán: 5.5 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0914315798, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • > Xem thêm