• “[4.2 Tỷ], [Quận 5], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 20 m2; rộng 2.5m, dài 8m
  + Địa chỉ: 71/19 Trần Phú, Phường 04
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 3m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 2 lầu, 2 phòng
  + Giá bán: 4.2 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0909210033, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[3.1 Tỷ], [Quận 5], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 24 m2; rộng 4m, dài 6m
  + Địa chỉ: 780/3H Trần Hưng Đạo, Phường 05
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 2m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 1 lầu, 1 phòng
  + Giá bán: 3.1 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0909888249, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[10.6 Tỷ], [Quận 5], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 45.7 m2; rộng 4m, dài 11.3m
  + Địa chỉ: 69/52 Nguyễn Trãi, Phường 02
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 6m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 1 lửng, 3 lầu, st, 6 phòng
  + Giá bán: 10.6 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0987672752, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[21 Tỷ], [Quận 5], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 73.1 m2; rộng 4.25m, dài 17.2m
  + Địa chỉ: 82 Trang Tử, Phường 01
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 1 lửng, 3 lầu, phòng
  + Giá bán: 21 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0911959537, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[9 Tỷ], [Quận 5], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 33 m2; rộng 3m, dài 11m
  + Địa chỉ: Số 20 Trần Tuấn Khải, Phường 05
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 2 lầu, 3 phòng
  + Giá bán: 9 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0979704311, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[15 Tỷ], [Quận 5], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 45 m2; rộng 4.5m, dài 10m
  + Địa chỉ: 122 Lương Nhữ Học, Phường 11
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 2 lầu, 3 phòng
  + Giá bán: 15 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0902576834, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[4.5 Tỷ], [Quận 5], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 24 m2; rộng 3m, dài 8m
  + Địa chỉ: 882/43 Võ Văn Kiệt, Phường 05
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 2m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 2 lầu, 2 phòng
  + Giá bán: 4.5 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0903005620, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”