• “[0.4 Tỷ], [Quận 5], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 33.3 m2; rộng 3.7m, dài 9m
  + Địa chỉ: 45/1 Võ Trường Toản, Phường 15
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 2.5m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 1 lầu, 2 phòng
  + Giá bán: 0.4 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0902577587, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[21 Tỷ], [Quận 5], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 84 m2; rộng 4m, dài 21m
  + Địa chỉ: Số 44 Trần Phú, Phường 04
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 2 lầu, 4 phòng
  + Giá bán: 21 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0908017975, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[7 Tỷ], [Quận 5], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 48 m2; rộng 6m, dài 8m
  + Địa chỉ: 387/18 Phan Văn Trị, Phường 02
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 2m
  + Hiện trạng: Nhà cấp 4, 3 phòng
  + Giá bán: 7 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0396511230, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[22 Tỷ], [Quận 5], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 61.9 m2; rộng 3.75m, dài 16.5m
  + Địa chỉ: Số 760 Nguyễn Trãi, Phường 01
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 3 lầu, phòng
  + Giá bán: 22 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0989888592, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[29.6 Tỷ], [Quận 5], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 84 m2; rộng 4m, dài 21m
  + Địa chỉ: Số 83 Nghĩa Thục, Phường 05
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 3 lầu, phòng
  + Giá bán: 29.6 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0907779595, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[2.5 Tỷ], [Quận 5], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 55 m2; rộng m, dài m
  + Địa chỉ: Chung Cư Hùng Vương. Tản Đà, Phường 11
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: m
  + Hiện trạng: Diện tích 55m, 2 phòng ngủ, 1wc, block G1, tầng 8, mã căn hộ 701, 2 phòng
  + Giá bán: 2.5 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0903730688, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[5.5 Tỷ], [Quận 5], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 30 m2; rộng 3m, dài 10m
  + Địa chỉ: 84/186 Phan Văn Trị, Phường 02
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 2.5m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 1 lầu, 2 phòng
  + Giá bán: 5.5 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0899889979, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[6.65 Tỷ], [Quận 5], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 33.5 m2; rộng 3.6m, dài 9.3m
  + Địa chỉ: 192/17 Nguyễn Trãi, Phường 03
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 4m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 2 lầu, 2 phòng
  + Giá bán: 6.65 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0787939457, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[16 Tỷ], [Quận 5], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 45 m2; rộng 5m, dài 9m
  + Địa chỉ: 565/91 Nguyễn Trãi, Phường 07
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 7m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 2 lầu, 3 phòng
  + Giá bán: 16 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0945952609, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[4 Tỷ], [Quận 5], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 29 m2; rộng 2.9m, dài 10m
  + Địa chỉ: 5/29 Nguyễn Ngọc Lộc, Phường 14
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 2m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 1 lầu, 2 phòng
  + Giá bán: 4 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0909388115, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[1.9 Tỷ], [Quận 5], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 18 m2; rộng 3m, dài 6m
  + Địa chỉ: 36/28A Sư Vạn Hạnh, Phường 09
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 2m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 2 lầu, 2 phòng
  + Giá bán: 1.9 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0913110549, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[15 Tỷ], [Quận 5], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 72 m2; rộng 4m, dài 18m
  + Địa chỉ: Số 17 Võ Trường Toản, Phường 15
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 1 lửng, 1 lầu, 1 phòng
  + Giá bán: 15 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0977785600, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[16 Tỷ], [Quận 5], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 69 m2; rộng 4.25m, dài 16.15m
  + Địa chỉ: 60/2 Trần Hưng Đạo, Phường 07
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 6m
  + Hiện trạng: Nhà cấp 4, 1 phòng
  + Giá bán: 16 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0904040685, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[5.67 Tỷ], [Quận 5], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 62 m2; rộng 6.2m, dài 10m
  + Địa chỉ: 213/30 Nguyễn Trãi, Phường 02
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 2m
  + Hiện trạng: Nhà cấp 4, 3 phòng
  + Giá bán: 5.67 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0935096068, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[3.7 Tỷ], [Quận 5], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 27 m2; rộng 3m, dài 9m
  + Địa chỉ: 333/8 Trần Phú, Phường 08
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 4m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 2 lầu, 2 phòng
  + Giá bán: 3.7 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0909328899, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[30 Tỷ], [Quận 5], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 72 m2; rộng 4m, dài 18m
  + Địa chỉ: 118 Châu Văn Liêm, Phường 11
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 2 lầu, 3 phòng
  + Giá bán: 30 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0703117379, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[4.2 Tỷ], [Quận 5], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 20 m2; rộng 2.5m, dài 8m
  + Địa chỉ: 71/19 Trần Phú, Phường 04
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 3m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 2 lầu, 2 phòng
  + Giá bán: 4.2 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0909210033, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[3.1 Tỷ], [Quận 5], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 24 m2; rộng 4m, dài 6m
  + Địa chỉ: 780/3H Trần Hưng Đạo, Phường 05
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 2m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 1 lầu, 1 phòng
  + Giá bán: 3.1 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0909888249, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[10.6 Tỷ], [Quận 5], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 45.7 m2; rộng 4m, dài 11.3m
  + Địa chỉ: 69/52 Nguyễn Trãi, Phường 02
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 6m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 1 lửng, 3 lầu, st, 6 phòng
  + Giá bán: 10.6 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0987672752, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[21 Tỷ], [Quận 5], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 73.1 m2; rộng 4.25m, dài 17.2m
  + Địa chỉ: 82 Trang Tử, Phường 01
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 1 lửng, 3 lầu, phòng
  + Giá bán: 21 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0911959537, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • > Xem thêm