Activity

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 8, Giá: Năm tỷ, ba trăm năm mươi triệu
  + DT 90 m2, 4.5m x 20m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 382/39 đường Phạm Thế Hiển Phường 03, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 269128 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan8 #BanNhaHemNgoQuan8 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan8 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan8 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Gò Vấp, Giá: Một tỷ, tám trăm triệu
  + DT 16 m2, 3.1m x 5m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 788/18/13 đường Nguyễn kiệm Phường 03, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 269123 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanGoVap #BanNhaHemNgoQuanGoVap #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanGoVap #TinChinhChu #TinChinhChuQuanGoVap #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Bình Tân, Giá: Ba tỷ, ba trăm triệu
  + DT 38.4 m2, 4m x 9m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 212/37A đường Ấp Chiến Lược Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 269127 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBinhTan #BanNhaHemNgoQuanBinhTan #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanBinhTan #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBinhTan #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Thủ Đức, Giá: Bốn tỷ, một trăm triệu
  + DT 56 m2, 4m x 14m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 60/7/9 đường số 4 Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 269125 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanThuDuc #BanNhaHemNgoQuanThuDuc #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanThuDuc #TinChinhChu #TinChinhChuQuanThuDuc #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Gò Vấp, Giá: Bốn tỷ, ba trăm năm mươi triệu
  + DT 32.3 m2, 4m x 8m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 448/12/2 đường Phan Huy Ích Phường 12, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 269129 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanGoVap #BanNhaHemNgoQuanGoVap #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanGoVap #TinChinhChu #TinChinhChuQuanGoVap #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Bình Tân, Giá: Bảy tỷ, tám trăm triệu
  + DT 60 m2, 4m x 14m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 325/21/6 đường Lê Văn Quới Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268963 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBinhTan #BanNhaHemNgoQuanBinhTan #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanBinhTan #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBinhTan #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Bình Thạnh, Giá: Sáu tỷ, ba trăm triệu
  + DT 40 m2, 4.4m x 9.15m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 338/5/1 đường Nguyễn Xí Phường 13, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268970 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBinhThanh #BanNhaHemNgoQuanBinhThanh #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanBinhThanh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBinhThanh #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Mặt Tiền Quận Tân Phú, Giá: Mười tám tỷ
  + DT 80 m2, 4m x 20m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 251B đường Lũy Bán Bích Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268971 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanTanPhu #BanNhaMatTienQuanTanPhu #BanNhaMatTienChinhChu #BanNhaMatTienChinhChuQuanTanPhu #TinChinhChu #TinChinhChuQuanTanPhu #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 3, Giá: Sáu tỷ, tám trăm triệu
  + DT 46.7 m2, 4.55m x 10.34m, đường hẻm ngõ vào rộng – Thông tin thêm: 4 tấm
  + Đ/c: 331/8 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa Phường 06, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268957 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan3 #BanNhaHemNgoQuan3 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan3 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan3 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 8, Giá: Một tỷ, chín trăm năm mươi triệu
  + DT 42 m2, 3m x 7m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 35/75 đường Cao Lỗ Phường 04, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268960 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan8 #BanNhaHemNgoQuan8 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan8 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan8 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Bình Thạnh, Giá: Bảy tỷ, một trăm triệu
  + DT 63 m2, 5m x 12m, đường hẻm ngõ vào rộng – Thông tin thêm: Trệt 2 lầu
  + Đ/c: 332/38f đường Phan Văn Trị Phường 11, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268841 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBinhThanh #BanNhaHemNgoQuanBinhThanh #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanBinhThanh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBinhThanh #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Thủ Đức, Giá: Một tỷ, chín trăm triệu
  + DT 22 m2, 3.2m x 7m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 65/2/8/2A đường Số 20 Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268842 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanThuDuc #BanNhaHemNgoQuanThuDuc #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanThuDuc #TinChinhChu #TinChinhChuQuanThuDuc #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 6, Giá: Hai tỷ, năm trăm năm mươi triệu
  + DT 23.3 m2, 3.7m x 7m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: hẻm 336/87/7 đường Nguyễn Văn Luông Phường 12, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268844 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan6 #BanNhaHemNgoQuan6 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan6 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan6 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Gò Vấp, Giá: Ba tỷ, năm trăm triệu
  + DT 57 m2, 3.5m x 9.3m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 218/23/4 đường Nguyễn Duy Cung Phường 12, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268843 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanGoVap #BanNhaHemNgoQuanGoVap #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanGoVap #TinChinhChu #TinChinhChuQuanGoVap #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận 10, Giá: Ba tỷ, ba trăm triệu
  + DT 15 m2, 3m x 5m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: hẻm 247 đường Bà Hạt Phường 04, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268815 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan10 #BanCanHoQuan10 #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuan10 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan10 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Phú Nhuận, Giá: Bốn tỷ, hai trăm triệu
  + DT 15 m2, 3m x 5m, đường hẻm ngõ vào rộng – Thông tin quy hoạch theo Số thửa : 106 | Số tờ: 14
  + Đ/c: 151/15a đường Huỳnh Văn Bánh Phường 11, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268544 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanPhuNhuan #BanNhaHemNgoQuanPhuNhuan #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanPhuNhuan #TinChinhChu #TinChinhChuQuanPhuNhuan #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận 1, Giá: Một tỷ, năm mươi triệu
  + DT 16 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 56 đường Nguyễn Cư Trinh Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268561 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan1 #BanCanHoQuan1 #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuan1 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan1 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Bình Thạnh, Giá: Tám tỷ, năm trăm triệu
  + DT 48 m2, 4m x 12m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 280/70 đường Bùi Hữu Nghĩa Phường 02, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268546 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBinhThanh #BanNhaHemNgoQuanBinhThanh #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanBinhThanh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBinhThanh #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Phú Nhuận, Giá: Mười một tỷ, tám trăm triệu
  + DT 80 m2, 3.2m x 25m, đường hẻm ngõ vào rộng – Thông tin thêm: 1 trệt, 3 lầu
  + Đ/c: 137/27/1 đường Lê Văn Sỹ Phường 13, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268545 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanPhuNhuan #BanNhaHemNgoQuanPhuNhuan #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanPhuNhuan #TinChinhChu #TinChinhChuQuanPhuNhuan #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 3, Giá: Năm tỷ, năm trăm triệu
  + DT 33 m2, 3m x 11m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Hẻm 288 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa Phường 08, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268547 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan3 #BanNhaHemNgoQuan3 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan3 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan3 #Tinvip ”

 • > Xem thêm

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

+ Bạn cần đăng nhập/ đăng ký tài khoản để sử dụng đầy đủ tính năng: đăng tin miễn phí, theo dõi tin, chat...

+ Thiết lập mặc định, bạn sẽ tham gia toàn bộ các groups Môi Giới. Để bỏ bớt các nhóm không quan tâm, bạn vào "Quản lý nhóm đã tham gia" trong "Trang Cá Nhân" và điều chỉnh

+ Tin Đã Thích : Hiển thị các tin mà bạn đã bấm yêu thích khi xem tin

+ Tin Nhóm: Hiển thị tất cả các tin mới trong các nhóm bạn đã tham gia

+ Tin Bạn Bè: Hiển thị tất cả các tin mới của những người trong danh sách bạn bè

+ Kết bạn: Chọn vào tên người muốn kết bạn để xem trang cá nhân và bấm kết bạn

+ Trang Cá Nhân: Hiển thị tất cả các tin mà bạn đã đăng, quản lý danh sách nhóm đã tham gia, danh sách bạn bè, danh sách chờ kết bạn, thông tin tài khoản.

+ Để cập nhật tin từ các nhóm "Tin Chính Chủ"

NHÓM BẤT ĐỘNG SẢN