Activity

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Gò Vấp, Giá: Năm tỷ, bảy trăm triệu
  + DT 42 m2, 4m x 10.4m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 736/172 đường Lê Đức Thọ Phường 15, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291595 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanGoVap #BanNhaHemNgoQuanGoVap #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanGoVap #TinChinhChu #TinChinhChuQuanGoVap #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Tân Phú, Giá: Bốn tỷ, năm trăm triệu
  + DT 42 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 89/22a đường lê trọng tấn Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291590 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanTanPhu #BanNhaHemNgoQuanTanPhu #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanTanPhu #TinChinhChu #TinChinhChuQuanTanPhu #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Tân Phú, Giá: Ba tỷ, năm trăm triệu
  + DT 37.7 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Hẻm 65 đường Tân Kỳ Tân Quý Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291593 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanTanPhu #BanNhaHemNgoQuanTanPhu #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanTanPhu #TinChinhChu #TinChinhChuQuanTanPhu #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 7, Giá: Chín trăm triệu
  + DT 18 m2, 3m x 6m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: hẻm 319 đường Đào Tri Phường Phú Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291594 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan7 #BanNhaHemNgoQuan7 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan7 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan7 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 8, Giá: Ba tỷ, chín trăm triệu
  + DT 38.3 m2, 3.6m x 10.8m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: hẻm 289 đường Bến Bình Đông Phường 14, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291591 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan8 #BanNhaHemNgoQuan8 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan8 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan8 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Bình Tân, Giá: Một tỷ, hai trăm năm mươi triệu
  + DT 14 m2, 2.6m x 5.4m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 600/12/9/2/2b đường Kinh Dương Vương Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291464 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBinhTan #BanNhaHemNgoQuanBinhTan #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanBinhTan #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBinhTan #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Mặt Tiền Quận Phú Nhuận, Giá: Mười ba tỷ, hai trăm triệu
  + DT 50 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 24 đường Bùi Văn Thêm Phường 09, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291466 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanPhuNhuan #BanNhaMatTienQuanPhuNhuan #BanNhaMatTienChinhChu #BanNhaMatTienChinhChuQuanPhuNhuan #TinChinhChu #TinChinhChuQuanPhuNhuan #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 10, Giá: Sáu tỷ, năm trăm triệu
  + DT 31 m2, 3.1m x 10m, đường hẻm ngõ vào rộng – Thông tin thêm: 1 trệt 2 lầu
  + Đ/c: 205/7 đường Nguyễn Tiểu La Phường 08, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291467 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan10 #BanNhaHemNgoQuan10 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan10 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan10 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Tân Bình, Giá: Năm tỷ, tám trăm triệu
  + DT 65.8 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 371/72/2 đường Trường Chinh Phường 14, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291468 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanTanBinh #BanNhaHemNgoQuanTanBinh #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanTanBinh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanTanBinh #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 1, Giá: Bảy tỷ, năm trăm triệu
  + DT 30.4 m2, 3m x 10m, đường hẻm ngõ vào rộng – Thông tin thêm: 1 trệt 4 lầu
  + Đ/c: 24/60 đường Nguyễn Văn Cừ Phường Cầu Kho, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291321 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan1 #BanNhaHemNgoQuan1 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan1 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan1 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Bình Tân, Giá: Tám tỷ, hai trăm triệu
  + DT 108 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 64/7 đường Trương Phước Phan Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291322 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBinhTan #BanNhaHemNgoQuanBinhTan #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanBinhTan #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBinhTan #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 4, Giá: Ba tỷ, ba trăm triệu
  + DT 30 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 266/40/41 đường Tôn Đản Phường 08, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291323 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan4 #BanNhaHemNgoQuan4 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan4 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan4 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Mặt Tiền Quận Tân Phú, Giá: Hai tỷ, tám trăm ba mươi triệu
  + DT 49 m2, 4m x 9m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 156 đường Đỗ Bí Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291324 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanTanPhu #BanNhaMatTienQuanTanPhu #BanNhaMatTienChinhChu #BanNhaMatTienChinhChuQuanTanPhu #TinChinhChu #TinChinhChuQuanTanPhu #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 12, Giá: Bốn tỷ, sáu trăm năm mươi triệu
  + DT 90 m2, 4m x 23m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 38/278 đường Đông Hưng Thuận 2 Phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291311 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan12 #BanNhaHemNgoQuan12 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan12 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan12 #Tinvip ”

 • Admin009 posted an update in the group Group logo of Quận 12 – Chính Chủ BánQuận 12 – Chính Chủ Bán 6 months ago

  “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 12, Giá: Tám trăm bảy mươi triệu
  + DT 21 m2, 3m x 7m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Hẻm 551/149 đường Lê Văn Khương Phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291226 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan12 #BanNhaHemNgoQuan12 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan12 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan12 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Phú Nhuận, Giá: Bốn tỷ
  + DT 26 m2, 4m x 6.5m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 71/31/11a đường nguyễn công hoan Phường 07, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291217 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanPhuNhuan #BanNhaHemNgoQuanPhuNhuan #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanPhuNhuan #TinChinhChu #TinChinhChuQuanPhuNhuan #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Bình Tân, Giá: Bảy tỷ, năm trăm triệu
  + DT 74 m2, 4m x 18m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 822/23/15 đường Hương lộ 2 Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291228 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBinhTan #BanNhaHemNgoQuanBinhTan #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanBinhTan #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBinhTan #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Bình Tân, Giá: Năm tỷ, ba trăm triệu
  + DT 73.8 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 82/20 đường Số 15 Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291229 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBinhTan #BanNhaHemNgoQuanBinhTan #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanBinhTan #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBinhTan #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Gò Vấp, Giá: Bốn tỷ, hai trăm triệu
  + DT 48 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Hẻm 256 đường Phan Huy Ích Phường 12, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291216 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanGoVap #BanNhaHemNgoQuanGoVap #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanGoVap #TinChinhChu #TinChinhChuQuanGoVap #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Bình Thạnh, Giá: Hai tỷ
  + DT 12.2 m2, 3m x 4m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 12/10 đường Phan Đăng Lưu Phường 07, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291052 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBinhThanh #BanNhaHemNgoQuanBinhThanh #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanBinhThanh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBinhThanh #Tinvip ”

 • > Xem thêm

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

+ Bạn cần đăng nhập/ đăng ký tài khoản để sử dụng đầy đủ tính năng: đăng tin miễn phí, theo dõi tin, chat...

+ Thiết lập mặc định, bạn sẽ tham gia toàn bộ các groups Môi Giới. Để bỏ bớt các nhóm không quan tâm, bạn vào "Quản lý nhóm đã tham gia" trong "Trang Cá Nhân" và điều chỉnh

+ Tin Đã Thích : Hiển thị các tin mà bạn đã bấm yêu thích khi xem tin

+ Tin Nhóm: Hiển thị tất cả các tin mới trong các nhóm bạn đã tham gia

+ Tin Bạn Bè: Hiển thị tất cả các tin mới của những người trong danh sách bạn bè

+ Kết bạn: Chọn vào tên người muốn kết bạn để xem trang cá nhân và bấm kết bạn

+ Trang Cá Nhân: Hiển thị tất cả các tin mà bạn đã đăng, quản lý danh sách nhóm đã tham gia, danh sách bạn bè, danh sách chờ kết bạn, thông tin tài khoản.

+ Để cập nhật tin từ các nhóm "Tin Chính Chủ"

NHÓM BẤT ĐỘNG SẢN