• “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Tân Phú, Giá: Bốn tỷ, năm trăm triệu
  + DT 42 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 89/22a đường lê trọng tấn Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291590 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanTanPhu #BanNhaHemNgoQuanTanPhu #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanTanPhu #TinChinhChu #TinChinhChuQuanTanPhu #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Tân Phú, Giá: Ba tỷ, năm trăm triệu
  + DT 37.7 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Hẻm 65 đường Tân Kỳ Tân Quý Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291593 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanTanPhu #BanNhaHemNgoQuanTanPhu #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanTanPhu #TinChinhChu #TinChinhChuQuanTanPhu #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Mặt Tiền Quận Tân Phú, Giá: Hai tỷ, tám trăm ba mươi triệu
  + DT 49 m2, 4m x 9m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 156 đường Đỗ Bí Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291324 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanTanPhu #BanNhaMatTienQuanTanPhu #BanNhaMatTienChinhChu #BanNhaMatTienChinhChuQuanTanPhu #TinChinhChu #TinChinhChuQuanTanPhu #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Mặt Tiền Quận Tân Phú, Giá: Mười tỷ
  + DT 52 m2, 4m x 13m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 155 đường Lê Đình Thám Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 290956 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanTanPhu #BanNhaMatTienQuanTanPhu #BanNhaMatTienChinhChu #BanNhaMatTienChinhChuQuanTanPhu #TinChinhChu #TinChinhChuQuanTanPhu #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Tân Phú, Giá: Ba tỷ, ba trăm triệu
  + DT 40 m2, 3.8m x 10m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Hẻm 65 đường Tân Kỳ Tân Quý Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 290830 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanTanPhu #BanNhaHemNgoQuanTanPhu #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanTanPhu #TinChinhChu #TinChinhChuQuanTanPhu #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Tân Phú, Giá: Bốn tỷ, bốn trăm triệu
  + DT 42.4 m2, 4m x 11m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 115/32/6 đường Lê Trọng Tấn Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 290379 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanTanPhu #BanNhaHemNgoQuanTanPhu #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanTanPhu #TinChinhChu #TinChinhChuQuanTanPhu #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Cho Thuê Nhà Ở, Phòng Quận Tân Phú, Giá: Mười triệu
  + DT 140 m2, 7m x 20m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 77/36 đường Tân Thắng Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 288975 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanTanPhu #ChoThueNhaO,PhongQuanTanPhu #ChoThueNhaO,PhongChinhChu #ChoThueNhaO,PhongChinhChuQuanTanPhu #TinChinhChu #TinChinhChuQuanTanPhu #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Tân Phú, Giá: Sáu tỷ, tám trăm triệu
  + DT 50.7 m2, 4.17m x 12.6m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 581/35 đường Trường Chinh Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 288529 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanTanPhu #BanNhaHemNgoQuanTanPhu #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanTanPhu #TinChinhChu #TinChinhChuQuanTanPhu #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Tân Phú, Giá: Bốn tỷ, tám trăm triệu
  + DT 40 m2, 5m x 8m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: hẻm 250 đường Phú Thọ Hòa Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 288293 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanTanPhu #BanNhaHemNgoQuanTanPhu #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanTanPhu #TinChinhChu #TinChinhChuQuanTanPhu #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Tân Phú, Giá: Ba tỷ, hai trăm hai mươi lăm triệu
  + DT 28 m2, 4m x 8m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 229/40 đường Tây Thạnh Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 287565 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanTanPhu #BanNhaHemNgoQuanTanPhu #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanTanPhu #TinChinhChu #TinChinhChuQuanTanPhu #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Tân Phú, Giá: Bốn tỷ, năm trăm triệu
  + DT 48 m2, 4m x 12m, đường hẻm ngõ vào rộng – Thông tin thêm: 1 trệt, 1 lầu
  + Đ/c: 146/11 đường Kênh Tân Hóa Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 287567 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanTanPhu #BanNhaHemNgoQuanTanPhu #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanTanPhu #TinChinhChu #TinChinhChuQuanTanPhu #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận Tân Phú, Giá: Một tỷ, sáu trăm triệu
  + DT 48 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 215 đường Độc Lập Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 287568 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanTanPhu #BanCanHoQuanTanPhu #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuanTanPhu #TinChinhChu #TinChinhChuQuanTanPhu #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Tân Phú, Giá: Sáu tỷ, tám trăm triệu
  + DT 68 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 26/12 đường Sơn Kỳ Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 286499 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanTanPhu #BanNhaHemNgoQuanTanPhu #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanTanPhu #TinChinhChu #TinChinhChuQuanTanPhu #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Tân Phú, Giá: Bốn tỷ, bảy trăm triệu
  + DT 40.4 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 237/32 đường Hoà Bình Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 285760 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanTanPhu #BanNhaHemNgoQuanTanPhu #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanTanPhu #TinChinhChu #TinChinhChuQuanTanPhu #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Tân Phú, Giá: Sáu tỷ, năm trăm triệu
  + DT 37.7 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 70/14 đường Trịnh Đình Thảo Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 285653 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanTanPhu #BanNhaHemNgoQuanTanPhu #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanTanPhu #TinChinhChu #TinChinhChuQuanTanPhu #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Tân Phú, Giá: Tám tỷ, năm trăm triệu
  + DT 81 m2, 5m x 16m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 120/1/2 đường Luỹ Bán Bích Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 284708 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanTanPhu #BanNhaHemNgoQuanTanPhu #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanTanPhu #TinChinhChu #TinChinhChuQuanTanPhu #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Tân Phú, Giá: Ba tỷ, tám trăm chín mươi triệu
  + DT 31 m2, 7.25m x 4.5m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 56/12/2 đường Số 27 Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 284376 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanTanPhu #BanNhaHemNgoQuanTanPhu #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanTanPhu #TinChinhChu #TinChinhChuQuanTanPhu #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ– Địa Chỉ: 192/1/8 Đ Quận Tân Phú, Giá: Năm tỷ, chín trăm triệu
  + DT 76.3 m2, 4,17m x 18,3m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 192/1/8 đường Phú Thọ Hòa Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 284373 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanTanPhu #BanNhaHemNgo–DiaChi:192/1/8DQuanTanPhu #BanNhaHemNgo–DiaChi:192/1/8DChinhChu #BanNhaHemNgo–DiaChi:192/1/8DChinhChuQuanTanPhu #TinChinhChu #TinChinhChuQuanTanPhu #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Tân Phú, Giá: Hai tỷ, bảy trăm triệu
  + DT 39.8 m2, 3.7m x 5.5m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 74/12/7 đường Lê Ngã Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 281960 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanTanPhu #BanNhaHemNgoQuanTanPhu #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanTanPhu #TinChinhChu #TinChinhChuQuanTanPhu #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Tân Phú, Giá: Sáu tỷ
  + DT 56 m2, 4m x 14m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 13/10/17 đường Lương Thế Vinh Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 281416 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanTanPhu #BanNhaHemNgoQuanTanPhu #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanTanPhu #TinChinhChu #TinChinhChuQuanTanPhu #Tinvip ”

 • > Xem thêm