• “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Mặt Tiền Quận Hoàn Kiếm, Giá: Ba mươi ba tỷ, ba trăm triệu
  + DT 37 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: số 88 đường Hàng Bông Phường Hàng Bông, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291631 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHoanKiem #BanNhaMatTienQuanHoanKiem #BanNhaMatTienChinhChu #BanNhaMatTienChinhChuQuanHoanKiem #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHoanKiem #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Hoàn Kiếm, Giá: Một tỷ
  + DT 15 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: số 14C ngõ 533 đường Bạch Đằng Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291592 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHoanKiem #BanNhaHemNgoQuanHoanKiem #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanHoanKiem #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHoanKiem #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Hoàn Kiếm, Giá: Hai tỷ, hai trăm triệu
  + DT 15 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Gần ngõ Trần Quốc Toản với Ngô Văn Sở đường Trần Hưng Đạo Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291484 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHoanKiem #BanNhaHemNgoQuanHoanKiem #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanHoanKiem #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHoanKiem #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Hoàn Kiếm, Giá: Ba tỷ
  + DT 22 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: số 1 ngõ 436 đường Bạch Đằng Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291474 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHoanKiem #BanNhaHemNgoQuanHoanKiem #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanHoanKiem #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHoanKiem #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận Hoàn Kiếm, Giá: Ba tỷ, hai trăm triệu
  + DT 67 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: số 713 Phòng 312 tầng 3 Khu Tập thể Hồng Hà đường Hồng Hà Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 290865 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHoanKiem #BanCanHoQuanHoanKiem #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuanHoanKiem #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHoanKiem #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Hoàn Kiếm, Giá: Hai tỷ
  + DT 16 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: ngõ 71 đường Hàng Buồm Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 290590 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHoanKiem #BanNhaHemNgoQuanHoanKiem #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanHoanKiem #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHoanKiem #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Hoàn Kiếm, Giá: Hai tỷ, một trăm triệu
  + DT m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 10 ngã 3 Thanh Hà đường ,Phố Nguyễn Thiện Thuật Phường Đồng Xuân, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 290485 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHoanKiem #BanNhaHemNgoQuanHoanKiem #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanHoanKiem #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHoanKiem #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Hoàn Kiếm, Giá: Bảy tỷ, chín trăm triệu
  + DT 98.6 m2, 5m x 18.17m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: số 20 ngõ 183 đường Phúc Tân Phường Phúc Tân, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 290474 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHoanKiem #BanNhaHemNgoQuanHoanKiem #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanHoanKiem #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHoanKiem #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Mặt Tiền Quận Hoàn Kiếm, Giá: Mười sáu tỷ, năm trăm triệu
  + DT 17 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 50 Ngõ Huyện đường Hàng Trống Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 290253 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHoanKiem #BanNhaMatTienQuanHoanKiem #BanNhaMatTienChinhChu #BanNhaMatTienChinhChuQuanHoanKiem #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHoanKiem #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Mặt Tiền Quận Hoàn Kiếm, Giá: Hai mươi mốt tỷ
  + DT 30 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: số 1 đường phố Tống Duy Tân Phường Hàng Bông, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 289736 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHoanKiem #BanNhaMatTienQuanHoanKiem #BanNhaMatTienChinhChu #BanNhaMatTienChinhChuQuanHoanKiem #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHoanKiem #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Mặt Tiền Quận Hoàn Kiếm, Giá: Mười hai tỷ, tám trăm triệu
  + DT 10 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 9 đường Hàng Phèn Phường Hàng Bồ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 288856 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHoanKiem #BanNhaMatTienQuanHoanKiem #BanNhaMatTienChinhChu #BanNhaMatTienChinhChuQuanHoanKiem #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHoanKiem #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Cho Thuê Nhà Mặt Tiền/Mặt Bằng/Văn Phòng Quận Hoàn Kiếm, Giá: Hai mươi lăm triệu
  + DT 40 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: đường Ô Quan Chưởng Phường Đồng Xuân, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 288434 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHoanKiem #ChoThueNhaMatTien/MatBang/VanPhongQuanHoanKiem #ChoThueNhaMatTien/MatBang/VanPhongChinhChu #ChoThueNhaMatTien/MatBang/VanPhongChinhChuQuanHoanKiem #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHoanKiem #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Mặt Tiền Quận Hoàn Kiếm, Giá: Bảy tỷ, sáu trăm năm mươi triệu
  + DT 55.5 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Nhà tầng 2 số 36 đường Hàng Đậu Phường Đồng Xuân, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 287846 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHoanKiem #BanNhaMatTienQuanHoanKiem #BanNhaMatTienChinhChu #BanNhaMatTienChinhChuQuanHoanKiem #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHoanKiem #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Hoàn Kiếm, Giá: Bốn tỷ, một trăm triệu
  + DT 40 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: số 42 ngõ 44 đường Nguyễn Khiết Phường Phúc Tân, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 287790 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHoanKiem #BanNhaHemNgoQuanHoanKiem #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanHoanKiem #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHoanKiem #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Hoàn Kiếm, Giá: Sáu tỷ, hai trăm ba mươi lăm triệu
  + DT 21.5 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: số 8 Ngách 16 Ngõ 256 đường Bạch Đằng Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 287536 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHoanKiem #BanNhaHemNgoQuanHoanKiem #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanHoanKiem #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHoanKiem #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Mặt Tiền Quận Hoàn Kiếm, Giá: Một tỷ, sáu trăm triệu
  + DT 15 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: số 39 đường Hàng Lược Phường Hàng Mã, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 287569 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHoanKiem #BanNhaMatTienQuanHoanKiem #BanNhaMatTienChinhChu #BanNhaMatTienChinhChuQuanHoanKiem #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHoanKiem #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Mặt Tiền Quận Hoàn Kiếm, Giá: Ba mươi lăm tỷ
  + DT 40 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 44 đường Hàng Bè Phường Hàng Bạc, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 286033 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHoanKiem #BanNhaMatTienQuanHoanKiem #BanNhaMatTienChinhChu #BanNhaMatTienChinhChuQuanHoanKiem #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHoanKiem #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Mặt Tiền Quận Hoàn Kiếm, Giá: Hai mươi hai tỷ
  + DT 22 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 84 đường Hàng Bông Phường Hàng Bông, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 285792 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHoanKiem #BanNhaMatTienQuanHoanKiem #BanNhaMatTienChinhChu #BanNhaMatTienChinhChuQuanHoanKiem #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHoanKiem #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ– Quận Hoàn Kiếm, Giá: Tám tỷ
  + DT 50 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: số 14 đường Thành Phường Cửa Đông, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 285293 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHoanKiem #BanNhaHemNgo–QuanHoanKiem #BanNhaHemNgo–ChinhChu #BanNhaHemNgo–ChinhChuQuanHoanKiem #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHoanKiem #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận Hoàn Kiếm, Giá: Năm tỷ, bảy trăm triệu
  + DT 70 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Tầng 2 chung cư A2- Tổng cục chính trị đường Hàng Mã Phường Hàng Mã, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 284837 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHoanKiem #BanCanHoQuanHoanKiem #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuanHoanKiem #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHoanKiem #Tinvip ”

 • > Xem thêm