• “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận Hoàn Kiếm, Giá: Một tỷ, chín trăm năm mươi triệu
  + DT 20 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Ngõ 182 đường Bạch Đằng Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 270274 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHoanKiem #BanCanHoQuanHoanKiem #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuanHoanKiem #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHoanKiem #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Mặt Tiền Quận Hoàn Kiếm, Giá: Chín tỷ, năm trăm triệu
  + DT 10 m2, 4m x 2.5m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 118 đường Hàng Bông Phường Hàng Bông, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 270084 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHoanKiem #BanNhaMatTienQuanHoanKiem #BanNhaMatTienChinhChu #BanNhaMatTienChinhChuQuanHoanKiem #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHoanKiem #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận Hoàn Kiếm, Giá: Sáu triệu
  + DT 27 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 95 đường Phúc Tân Phường Phúc Tân, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 269927 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHoanKiem #BanCanHoQuanHoanKiem #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuanHoanKiem #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHoanKiem #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Hoàn Kiếm, Giá: Một tỷ, ba trăm năm mươi triệu
  + DT 28 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 10 ngõ 639 đường Bạch Đằng Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 269737 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHoanKiem #BanNhaHemNgoQuanHoanKiem #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanHoanKiem #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHoanKiem #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận Hoàn Kiếm, Giá: Hai tỷ, bảy trăm triệu
  + DT 37 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: số 59 tầng 3 đường Tràng Thi Phường Hàng Bông, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 269699 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHoanKiem #BanCanHoQuanHoanKiem #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuanHoanKiem #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHoanKiem #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận Hoàn Kiếm, Giá: Ba tỷ, chín trăm năm mươi triệu
  + DT 70 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 23 tầng 2 nhà Tập thể Bộ Giáo Dục đường Lê Thánh Tông Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 269697 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHoanKiem #BanCanHoQuanHoanKiem #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuanHoanKiem #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHoanKiem #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Hoàn Kiếm, Giá: Hai tỷ, hai trăm triệu
  + DT 14 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: số 32 ngách 823 đường Hồng Hà Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268644 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHoanKiem #BanNhaHemNgoQuanHoanKiem #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanHoanKiem #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHoanKiem #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Hoàn Kiếm, Giá: Ba tỷ, năm trăm triệu
  + DT 33 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Ngõ 75/21 đường phố Cầu Đất Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268421 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHoanKiem #BanNhaHemNgoQuanHoanKiem #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanHoanKiem #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHoanKiem #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Mặt Tiền Quận Hoàn Kiếm, Giá: Ba mươi hai tỷ
  + DT 97.7 m2, 6.3m x 15m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 7 đường Hàng Giấy Phường Đồng Xuân, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268420 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHoanKiem #BanNhaMatTienQuanHoanKiem #BanNhaMatTienChinhChu #BanNhaMatTienChinhChuQuanHoanKiem #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHoanKiem #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận Hai Bà Trưng, Giá: Bốn tỷ, ba trăm bốn mươi triệu
  + DT 124 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 125D Chung cư Sky Light đường Minh Khai Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 267913 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHaiBaTrung #BanCanHoQuanHaiBaTrung #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuanHaiBaTrung #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHaiBaTrung #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận Hoàn Kiếm, Giá: Bốn tỷ, hai trăm bảy mươi triệu
  + DT 61 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: chung cư 39 đường Hai Bà Trưng Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 267912 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHoanKiem #BanCanHoQuanHoanKiem #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuanHoanKiem #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHoanKiem #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Mặt Tiền Quận Hoàn Kiếm, Giá: Tám tỷ, năm trăm triệu
  + DT 55 m2, 5m x 11m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 7 đường Phan Bội Châu Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 267754 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHoanKiem #BanNhaMatTienQuanHoanKiem #BanNhaMatTienChinhChu #BanNhaMatTienChinhChuQuanHoanKiem #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHoanKiem #Tinvip ”

 • “[10 Tỷ], [Quận Hoàn Kiếm], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 10 m2; rộng 2m, dài 5m
  + Địa chỉ: Số 3 Lý Đạo Thành, Phường Tràng Tiền
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 3 lầu, phòng
  + Giá bán: 10 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0903450232, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[4.5 Tỷ], [Quận Hoàn Kiếm], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 16.5 m2; rộng 4m, dài 4m
  + Địa chỉ: Số 32 Yên Thái, Phường Hàng Trống
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 1 lầu, phòng
  + Giá bán: 4.5 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0979793388, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[6.5 Tỷ], [Quận Hoàn Kiếm], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 35 m2; rộng 7m, dài 5m
  + Địa chỉ: Số 322 Phúc Tân, Phường Chương Dương
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 4 lầu, phòng
  + Giá bán: 6.5 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0988893191, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[5.7 Tỷ], [Quận Hoàn Kiếm], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 43 m2; rộng 4.3m, dài 10m
  + Địa chỉ: Ngõ 823 Hồng Hà, Phường Chương Dương
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 2m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 4 lầu, 4 phòng
  + Giá bán: 5.7 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0968640886, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[4.3 Tỷ], [Quận Hoàn Kiếm], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 72 m2; rộng m, dài m
  + Địa chỉ: Tập Thể Bộ Giáo Dục, Số 23 Lê Tháng Tông, Phường Phan Chu Trinh
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: m
  + Hiện trạng: Nhà ở tầng 2, phòng 203, 3 phòng
  + Giá bán: 4.3 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: , không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[6.5 Tỷ], [Quận Hoàn Kiếm], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 55 m2; rộng 5m, dài 11m
  + Địa chỉ: Ngõ 79 Lý Nam Đế, Phường Cửa Đông
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 2.5m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 4 lầu, phòng
  + Giá bán: 6.5 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0793968888, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[2.5 Tỷ], [Quận Hoàn Kiếm], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 30 m2; rộng 3m, dài 10m
  + Địa chỉ: Ngõ 823 Hồng Hà, Phường Chương Dương
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 2m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 2 lầu, 3 phòng
  + Giá bán: 2.5 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0903430386, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[6.6 Tỷ], [Quận Hoàn Kiếm], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 30 m2; rộng 3m, dài 10m
  + Địa chỉ: Ngõ 6/9 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 6m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 4 lầu, 3 phòng
  + Giá bán: 6.6 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0915919686, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • > Xem thêm