• “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Hoàn Kiếm, Giá: Bốn tỷ
  + DT 15 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: ngõ 35 đường phố Hàng Vải Phường Hàng Bồ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 284168 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHoanKiem #BanNhaHemNgoQuanHoanKiem #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanHoanKiem #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHoanKiem #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận Hoàn Kiếm, Giá: Ba tỷ
  + DT 31 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: số 6 căn hộ số 202 nhà B đường Lê Thánh Tông Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 282887 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHoanKiem #BanCanHoQuanHoanKiem #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuanHoanKiem #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHoanKiem #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận Hoàn Kiếm, Giá: Ba tỷ
  + DT 45 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: số 6 đường Lê Thánh Tông Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 282284 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHoanKiem #BanCanHoQuanHoanKiem #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuanHoanKiem #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHoanKiem #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Mặt Tiền Quận Hoàn Kiếm, Giá: Hai tỷ
  + DT 14 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 22 đường Cửa Nam Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 281565 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHoanKiem #BanNhaMatTienQuanHoanKiem #BanNhaMatTienChinhChu #BanNhaMatTienChinhChuQuanHoanKiem #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHoanKiem #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Mặt Tiền Quận Hoàn Kiếm, Giá: Hai tỷ
  + DT 16 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 71 đường Hàng Buồm Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 281286 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHoanKiem #BanNhaMatTienQuanHoanKiem #BanNhaMatTienChinhChu #BanNhaMatTienChinhChuQuanHoanKiem #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHoanKiem #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ– Quận Hoàn Kiếm, Giá: Ba tỷ, tám trăm triệu
  + DT 38 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: số 6 ngõ 1009 đường Hồng Hà Phường Phúc Tân, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 281175 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHoanKiem #BanNhaHemNgo–QuanHoanKiem #BanNhaHemNgo–ChinhChu #BanNhaHemNgo–ChinhChuQuanHoanKiem #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHoanKiem #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Mặt Tiền Quận Hoàn Kiếm, Giá: Hai mươi tỷ
  + DT 30 m2, 2.5m x 12m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: số 5 đường Hàng Cân Phường Hàng Đào, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 280684 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHoanKiem #BanNhaMatTienQuanHoanKiem #BanNhaMatTienChinhChu #BanNhaMatTienChinhChuQuanHoanKiem #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHoanKiem #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Mặt Tiền Quận Hoàn Kiếm, Giá: Mười lăm tỷ
  + DT 32 m2, 3.2m x 10m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 40 đường Hàng Ngang Phường Hàng Đào, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 280583 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHoanKiem #BanNhaMatTienQuanHoanKiem #BanNhaMatTienChinhChu #BanNhaMatTienChinhChuQuanHoanKiem #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHoanKiem #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận Hoàn Kiếm, Giá: Bảy trăm năm mươi triệu
  + DT 20 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 4 P204a đường Vọng Hà Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 280002 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHoanKiem #BanCanHoQuanHoanKiem #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuanHoanKiem #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHoanKiem #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Mặt Tiền Quận Hoàn Kiếm, Giá: Năm tỷ
  + DT 12.5 m2, 2.4m x 5.2m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: số 18 đường Hàng Gà Phường Hàng Bồ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 279787 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHoanKiem #BanNhaMatTienQuanHoanKiem #BanNhaMatTienChinhChu #BanNhaMatTienChinhChuQuanHoanKiem #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHoanKiem #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Mặt Tiền Quận Hoàn Kiếm, Giá: Ba mươi sáu tỷ, năm trăm triệu
  + DT 65 m2, 3.5m x 18.5m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 17 đường Ngõ Trạm Phường Hàng Bông, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 279024 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHoanKiem #BanNhaMatTienQuanHoanKiem #BanNhaMatTienChinhChu #BanNhaMatTienChinhChuQuanHoanKiem #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHoanKiem #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Hoàn Kiếm, Giá: Năm tỷ, tám trăm triệu
  + DT 25 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: ngõ 34 đường Trần Quốc Toản Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 279016 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHoanKiem #BanNhaHemNgoQuanHoanKiem #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanHoanKiem #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHoanKiem #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Hoàn Kiếm, Giá: Một tỷ, một trăm năm mươi triệu
  + DT 11 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Ngõ 435 đường Hồng Hà Phường Phúc Tân, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 279032 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHoanKiem #BanNhaHemNgoQuanHoanKiem #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanHoanKiem #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHoanKiem #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Hoàn Kiếm, Giá: Mười ba tỷ
  + DT 57 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số nhà 4B Ngõ Lý Thường Kiệt đường Lý Thường Kiệt Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 278724 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHoanKiem #BanNhaHemNgoQuanHoanKiem #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanHoanKiem #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHoanKiem #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Hoàn Kiếm, Giá: Hai tỷ, tám trăm triệu
  + DT 40 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Cổng Ngô Ô Quan Chưởng đường Đồng Xuân Phường Đồng Xuân, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 278402 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHoanKiem #BanNhaHemNgoQuanHoanKiem #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanHoanKiem #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHoanKiem #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Hoàn Kiếm, Giá: Ba tỷ, năm mươi triệu
  + DT 26 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số nhà 12 Ngõ 105/57/4 đường Vọng Hà Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 277909 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHoanKiem #BanNhaHemNgoQuanHoanKiem #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanHoanKiem #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHoanKiem #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Hoàn Kiếm, Giá: Hai tỷ, năm trăm triệu
  + DT 22 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Ngõ 182 đường Bạch Đằng Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 277918 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHoanKiem #BanNhaHemNgoQuanHoanKiem #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanHoanKiem #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHoanKiem #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Hoàn Kiếm, Giá: Hai tỷ, tám trăm triệu
  + DT 57 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 60 Ngõ 103 đường Nguyên Khiết Phường Phúc Tân, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 277830 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHoanKiem #BanNhaHemNgoQuanHoanKiem #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanHoanKiem #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHoanKiem #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Hoàn Kiếm, Giá: Một tỷ, tám trăm triệu
  + DT 20 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số nhà 13 Ngõ 182/86/4 đường Phố Bạch Đằng Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 277768 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHoanKiem #BanNhaHemNgoQuanHoanKiem #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanHoanKiem #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHoanKiem #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Mặt Tiền Quận Hoàn Kiếm, Giá: Ba mươi lăm tỷ
  + DT 77.6 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 16 đường Bát Đàn Phường Hàng Bồ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 277652 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHoanKiem #BanNhaMatTienQuanHoanKiem #BanNhaMatTienChinhChu #BanNhaMatTienChinhChuQuanHoanKiem #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHoanKiem #Tinvip ”

 • > Xem thêm