Activity

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Đất Quận Đống Đa, Giá: Ba mươi chín tỷ
  + DT 155 m2, 7.25m x 21.3m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 18B đường Hồ Đắc Di Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 269153 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanDongDa #BanDatQuanDongDa #BanDatChinhChu #BanDatChinhChuQuanDongDa #TinChinhChu #TinChinhChuQuanDongDa #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Bắc Từ Liêm, Giá: Mười tỷ, năm trăm triệu
  + DT 65 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Ngõ 61 đường phố Phạm Tuấn Tài Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 269106 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBacTuLiem #BanNhaHemNgoQuanBacTuLiem #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanBacTuLiem #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBacTuLiem #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Long Biên, Giá: Bốn tỷ, chín trăm năm mươi triệu
  + DT 35 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 51 ngõ 78 đường Hoàng Như Tiếp Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 269103 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanLongBien #BanNhaHemNgoQuanLongBien #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanLongBien #TinChinhChu #TinChinhChuQuanLongBien #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Hoàng Mai, Giá: Năm tỷ
  + DT 46 m2, 3.3m x 13.9m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 12 ngách 12 ngõ 18 đường Định Công Thượng Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 269098 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHoangMai #BanNhaHemNgoQuanHoangMai #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanHoangMai #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHoangMai #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Thanh Xuân, Giá: Năm tỷ, một trăm năm mươi triệu
  + DT 35.1 m2, 6m x 5.8m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: số 2 ngõ 138 đường Hạ Đình Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 269151 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanThanhXuan #BanNhaHemNgoQuanThanhXuan #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanThanhXuan #TinChinhChu #TinChinhChuQuanThanhXuan #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Long Biên, Giá: Ba tỷ, năm trăm triệu
  + DT 34 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số nhà 29 ngõ 412 đường Ngọc Thụy Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 269141 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanLongBien #BanNhaHemNgoQuanLongBien #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanLongBien #TinChinhChu #TinChinhChuQuanLongBien #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận Long Biên, Giá: Hai tỷ, hai trăm triệu
  + DT 107 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: P404 tầng 4 Khu chung cư Đầm Nấm đường Thượng Thanh Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 269130 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanLongBien #BanCanHoQuanLongBien #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuanLongBien #TinChinhChu #TinChinhChuQuanLongBien #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Long Biên, Giá: Năm tỷ
  + DT 45 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 68/79/68 đường Nguyễn Văn Linh Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 269126 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanLongBien #BanNhaHemNgoQuanLongBien #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanLongBien #TinChinhChu #TinChinhChuQuanLongBien #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Đống Đa, Giá: Sáu tỷ, tám trăm năm mươi triệu
  + DT 35 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: số 1/17 ngõ 371 đường Đê La Thành Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 269121 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanDongDa #BanNhaHemNgoQuanDongDa #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanDongDa #TinChinhChu #TinChinhChuQuanDongDa #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Ba Đình, Giá: Sáu tỷ
  + DT 34.5 m2, 3.5m x 9.8m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: ngõ 371 đường Kim Mã Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 269118 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBaDinh #BanNhaHemNgoQuanBaDinh #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanBaDinh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBaDinh #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Đất ở Huyện Hoài Đức, Giá: Năm tỷ đồng
  + DT 65 m2, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: đường Dt 422b Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 269147 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  # Huyện Hoài Đức#BanDat Huyện Hoài Đức#BanDatChinhChu #BanDatChinhChu Huyện Hoài Đức #TinChinhChu #TinChinhChu Huyện Hoài Đức#Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Cho Thuê Nhà Mặt Tiền/Mặt Bằng/Văn Phòng Quận Hoàn Kiếm, Giá: Hai mươi tám triệu
  + DT 30 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 63 đường Hàng Lược Phường Hàng Mã, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 269124 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHoanKiem #ChoThueNhaMatTien/MatBang/VanPhongQuanHoanKiem #ChoThueNhaMatTien/MatBang/VanPhongChinhChu #ChoThueNhaMatTien/MatBang/VanPhongChinhChuQuanHoanKiem #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHoanKiem #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Hoàng Mai, Giá: Ba tỷ, bốn trăm triệu
  + DT 33 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 33 ngõ 100 đường Tân Khai Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268999 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHoangMai #BanNhaHemNgoQuanHoangMai #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanHoangMai #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHoangMai #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Đất Quận Bắc Từ Liêm, Giá: Mười lăm tỷ, bảy trăm triệu
  + DT 125.5 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Ngõ 75/85 đường Phú Diễn Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268994 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBacTuLiem #BanDatQuanBacTuLiem #BanDatChinhChu #BanDatChinhChuQuanBacTuLiem #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBacTuLiem #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Mặt Tiền Quận Hà Đông, Giá: Chín tỷ
  + DT 33 m2, 3m x 11m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 307 đường Quang Trung Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268980 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHaDong #BanNhaMatTienQuanHaDong #BanNhaMatTienChinhChu #BanNhaMatTienChinhChuQuanHaDong #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHaDong #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Tây Hồ, Giá: Ba tỷ, hai trăm triệu
  + DT 21 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 8 ngách 444/7 đường Thụy Khuê Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268975 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanTayHo #BanNhaHemNgoQuanTayHo #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanTayHo #TinChinhChu #TinChinhChuQuanTayHo #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận Ba Đình, Giá: Một tỷ, năm trăm triệu
  + DT 16 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 50 đường Hàng Bún Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268961 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBaDinh #BanCanHoQuanBaDinh #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuanBaDinh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBaDinh #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Long Biên, Giá: Một tỷ, tám trăm năm mươi triệu
  + DT 24.3 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 31a ngõ 12 đường Bồ Đề Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268959 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanLongBien #BanNhaHemNgoQuanLongBien #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanLongBien #TinChinhChu #TinChinhChuQuanLongBien #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Cầu Giấy, Giá: Bốn tỷ, năm trăm triệu
  + DT 36 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: số 14 ngách 7 ngõ 225 đường Quan Hoa Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268958 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanCauGiay #BanNhaHemNgoQuanCauGiay #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanCauGiay #TinChinhChu #TinChinhChuQuanCauGiay #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận Đống Đa, Giá: Ba tỷ, một trăm triệu
  + DT 64 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: căn hộ tập thể tầng 3 Ngõ 2 đường Phương Mai Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268966 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanDongDa #BanCanHoQuanDongDa #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuanDongDa #TinChinhChu #TinChinhChuQuanDongDa #Tinvip ”

 • > Xem thêm

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

+ Bạn cần đăng nhập/ đăng ký tài khoản để sử dụng đầy đủ tính năng: đăng tin miễn phí, theo dõi tin, chat...

+ Thiết lập mặc định, bạn sẽ tham gia toàn bộ các groups Môi Giới. Để bỏ bớt các nhóm không quan tâm, bạn vào "Quản lý nhóm đã tham gia" trong "Trang Cá Nhân" và điều chỉnh

+ Tin Đã Thích : Hiển thị các tin mà bạn đã bấm yêu thích khi xem tin

+ Tin Nhóm: Hiển thị tất cả các tin mới trong các nhóm bạn đã tham gia

+ Tin Bạn Bè: Hiển thị tất cả các tin mới của những người trong danh sách bạn bè

+ Kết bạn: Chọn vào tên người muốn kết bạn để xem trang cá nhân và bấm kết bạn

+ Trang Cá Nhân: Hiển thị tất cả các tin mà bạn đã đăng, quản lý danh sách nhóm đã tham gia, danh sách bạn bè, danh sách chờ kết bạn, thông tin tài khoản.

+ Để cập nhật tin từ các nhóm "Tin Chính Chủ"

NHÓM BẤT ĐỘNG SẢN