• “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Gò Vấp, Giá: Năm tỷ, bảy trăm triệu
  + DT 42 m2, 4m x 10.4m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 736/172 đường Lê Đức Thọ Phường 15, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291595 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanGoVap #BanNhaHemNgoQuanGoVap #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanGoVap #TinChinhChu #TinChinhChuQuanGoVap #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Gò Vấp, Giá: Bốn tỷ, hai trăm triệu
  + DT 48 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Hẻm 256 đường Phan Huy Ích Phường 12, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291216 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanGoVap #BanNhaHemNgoQuanGoVap #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanGoVap #TinChinhChu #TinChinhChuQuanGoVap #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Gò Vấp, Giá: Hai tỷ, bảy trăm chín mươi triệu
  + DT 25.4 m2, 3m x 8.2m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 217/14 đường số 8 Phường 11, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 290950 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanGoVap #BanNhaHemNgoQuanGoVap #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanGoVap #TinChinhChu #TinChinhChuQuanGoVap #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Gò Vấp, Giá: Ba tỷ, hai trăm triệu
  + DT 24 m2, 4m x 6m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 950/60 đường Nguyễn Kiệm Phường 03, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 290722 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanGoVap #BanNhaHemNgoQuanGoVap #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanGoVap #TinChinhChu #TinChinhChuQuanGoVap #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Gò Vấp, Giá: Ba tỷ, hai trăm triệu
  + DT 24 m2, 4m x 6m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 950/60 đường Nguyễn Kiệm Phường 03, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 290722 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanGoVap #BanNhaHemNgoQuanGoVap #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanGoVap #TinChinhChu #TinChinhChuQuanGoVap #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Gò Vấp, Giá: Hai tỷ, bảy trăm triệu
  + DT 25 m2, 3m x 9m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Hẻm 439 đường Nguyễn Văn Khối Phường 8, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 290381 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanGoVap #BanNhaHemNgoQuanGoVap #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanGoVap #TinChinhChu #TinChinhChuQuanGoVap #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Gò Vấp, Giá: Năm tỷ, chín trăm năm mươi triệu
  + DT 43.4 m2, 4.3m x 11m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 1146/39B đường Quang Trung Phường 8, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 289907 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanGoVap #BanNhaHemNgoQuanGoVap #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanGoVap #TinChinhChu #TinChinhChuQuanGoVap #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận Gò Vấp, Giá: Hai tỷ
  + DT 36 m2, 3.3m x 11m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 965/128/41 đường Quang Trung Phường 14, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 289084 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanGoVap #BanCanHoQuanGoVap #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuanGoVap #TinChinhChu #TinChinhChuQuanGoVap #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Gò Vấp, Giá: Ba tỷ, sáu trăm triệu
  + DT 31 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 105/36 đường Nguyễn Tư Giản Phường 12, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 288994 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanGoVap #BanNhaHemNgoQuanGoVap #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanGoVap #TinChinhChu #TinChinhChuQuanGoVap #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Gò Vấp, Giá: Năm tỷ, ba trăm triệu
  + DT 35.5 m2, 6m x 6m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 150/7 đường Phạm Ngũ Lão Phường 07, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 288775 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanGoVap #BanNhaHemNgoQuanGoVap #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanGoVap #TinChinhChu #TinChinhChuQuanGoVap #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Gò Vấp, Giá: Ba tỷ, ba trăm triệu
  + DT 31.7 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: hẻm 1264 đường lê đức thọ Phường 13, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 288674 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanGoVap #BanNhaHemNgoQuanGoVap #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanGoVap #TinChinhChu #TinChinhChuQuanGoVap #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Gò Vấp, Giá: Tám tỷ, tám trăm triệu
  + DT 3.5 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 535/19/7 đường Thống Nhất Phường 16, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 288650 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanGoVap #BanNhaHemNgoQuanGoVap #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanGoVap #TinChinhChu #TinChinhChuQuanGoVap #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Gò Vấp, Giá: Bốn tỷ, sáu trăm tám mươi triệu
  + DT 39 m2, 3.25m x 12m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 496/9/34H đường Dương Quảng Hàm Phường 6, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 288440 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanGoVap #BanNhaHemNgoQuanGoVap #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanGoVap #TinChinhChu #TinChinhChuQuanGoVap #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Gò Vấp, Giá: Hai tỷ, tám trăm năm mươi triệu
  + DT 60 m2, 4m x 11.3m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 245/1 đường số 27, khu phố 3 Phường 6, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 288438 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanGoVap #BanNhaHemNgoQuanGoVap #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanGoVap #TinChinhChu #TinChinhChuQuanGoVap #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Gò Vấp, Giá: Hai tỷ, hai trăm năm mươi triệu
  + DT 50 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 129/14 đường Nguyễn Văn Công Phường 03, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 287904 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanGoVap #BanNhaHemNgoQuanGoVap #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanGoVap #TinChinhChu #TinChinhChuQuanGoVap #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Gò Vấp, Giá: Bốn tỷ, bảy trăm năm mươi triệu
  + DT 30 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 114/14/12 đường Trần Quốc Tuấn Phường 01, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 287927 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanGoVap #BanNhaHemNgoQuanGoVap #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanGoVap #TinChinhChu #TinChinhChuQuanGoVap #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Gò Vấp, Giá: Hai tỷ, chín trăm triệu
  + DT 23.7 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 26/16 đường Tú Mỡ Phường 07, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 287336 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanGoVap #BanNhaHemNgoQuanGoVap #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanGoVap #TinChinhChu #TinChinhChuQuanGoVap #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Gò Vấp, Giá: Mười lăm tỷ
  + DT 77 m2, 4.9m x 16m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 51/36 đường Phạm Văn Chiêu Phường 14, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 286881 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanGoVap #BanNhaHemNgoQuanGoVap #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanGoVap #TinChinhChu #TinChinhChuQuanGoVap #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Gò Vấp, Giá: Năm tỷ, một trăm tám mươi sáu triệu
  + DT 48.6 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 431/17/11 đường Nguyễn Văn Công Phường 03, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 286734 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanGoVap #BanNhaHemNgoQuanGoVap #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanGoVap #TinChinhChu #TinChinhChuQuanGoVap #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Gò Vấp, Giá: Bảy tỷ, tám trăm năm mươi triệu
  + DT 60 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 222/18 đường Quang Trung Phường 10, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 286439 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanGoVap #BanNhaHemNgoQuanGoVap #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanGoVap #TinChinhChu #TinChinhChuQuanGoVap #Tinvip ”

 • > Xem thêm