• “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Bình Tân, Giá: Bốn tỷ, năm trăm triệu
  + DT 60 m2, 4m x 15m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 163/2B đường Liên Khu 5-6 Phường Bình Hưng Hoà B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 290473 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBinhTan #BanNhaHemNgoQuanBinhTan #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanBinhTan #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBinhTan #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 6, Giá: Bốn tỷ, một trăm triệu
  + DT 35 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 183/29b đường Tân Hòa Đông Phường 14, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 290475 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan6 #BanNhaHemNgoQuan6 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan6 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan6 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 6, Giá: Bảy tỷ, ba trăm triệu
  + DT 30.8 m2, 3.4m x 10m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: hẻm 1570 đường Võ Văn Kiệt Phường 07, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 288776 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan6 #BanNhaHemNgoQuan6 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan6 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan6 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 6, Giá: Năm tỷ, hai trăm triệu
  + DT 30 m2, 3m x 10m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 14 đường Số 43 Phường 10, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 286735 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan6 #BanNhaHemNgoQuan6 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan6 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan6 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 6, Giá: Ba tỷ, hai trăm triệu
  + DT 44.3 m2, 3.3m x 10.7m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 454/6 đường Hậu Giang Phường 12, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 284250 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan6 #BanNhaHemNgoQuan6 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan6 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan6 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 6, Giá: Năm tỷ, năm trăm triệu
  + DT 45.6 m2, 3.8m x 12m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 184/24/5 đường Bãi Sậy Phường 04, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 283425 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan6 #BanNhaHemNgoQuan6 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan6 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan6 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 6, Giá: Một tỷ, bảy trăm năm mươi triệu
  + DT 17.9 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 269/19/6G đường Bà Hom Phường 13, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 282965 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan6 #BanNhaHemNgoQuan6 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan6 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan6 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 6, Giá: Hai tỷ, bảy trăm bảy mươi triệu
  + DT 20 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 107/11 đường Bến Bãi Sậy Phường 01, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 282897 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan6 #BanNhaHemNgoQuan6 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan6 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan6 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 6, Giá: Năm tỷ, ba trăm triệu
  + DT 50 m2, 4m x 12.5m, đường hẻm ngõ vào rộng – Thông tin thêm: 1 lầu đúc 3PN, 2WC
  + Đ/c: 45/88/19Q đường Bình Tiên Phường 07, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 282746 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan6 #BanNhaHemNgoQuan6 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan6 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan6 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 6, Giá: Một tỷ, chín trăm triệu
  + DT 33 m2, 3m x 5m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 269/19/6G đường Bà Hom Phường 12, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 281600 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan6 #BanNhaHemNgoQuan6 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan6 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan6 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 6, Giá: Hai tỷ, tám trăm triệu
  + DT 30 m2, 3m x 10m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 63/7 đường Tân Hòa Đông Phường 14, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 281482 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan6 #BanNhaHemNgoQuan6 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan6 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan6 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 6, Giá: Hai tỷ, tám trăm triệu
  + DT 30 m2, 3m x 10m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 63/7 đường Tân Hòa Đông Phường 14, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 281482 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan6 #BanNhaHemNgoQuan6 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan6 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan6 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 6, Giá: Sáu tỷ, một trăm triệu
  + DT 65.8 m2, 3.6m x 15.6m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 205/18B8/13 đường Tân Hòa Đông Phường 14, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 281117 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan6 #BanNhaHemNgoQuan6 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan6 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan6 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 6, Giá: Một tỷ, chín trăm năm mươi triệu
  + DT 21 m2, 3m x 7m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 218/17 đường Nguyễn Văn Luông Phường 11, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 280975 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan6 #BanNhaHemNgoQuan6 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan6 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan6 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 6, Giá: Bốn tỷ
  + DT 31 m2, 3.2m x 10m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 242/43/3 đường Bà Hom Phường 13, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 280844 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan6 #BanNhaHemNgoQuan6 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan6 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan6 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận 6, Giá: Bảy tỷ, hai trăm năm mươi triệu
  + DT 92 m2, 4.5m x 20m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 241/58 đường Tân Hòa Đông Phường 14, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 279671 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan6 #BanCanHoQuan6 #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuan6 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan6 #Tinvip ”

 • “Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 6
  870/2 đường An Dương Vương Phường 13, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Diện tích: 22 m2+ RộngxDài: 4m x 6m
  + Giá: Ba tỷ, một trăm triệu
  + Soạn tin: BDS 278852 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan6 #BanNhaHemNgoQuan6 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan6 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan6 #Tinvip

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 6, Giá: Ba tỷ, bảy trăm triệu
  + DT 33 m2, 3m x 11m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 533/19 đường Phạm Văn Chí Phường 07, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 277951 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan6 #BanNhaHemNgoQuan6 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan6 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan6 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ– Địa Chỉ: 99/16/11 Quận 6, Giá: Hai tỷ, ba trăm triệu
  + DT 37.6 m2, 4.7m x 8m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 99/16/11 đường Bình Tây Phường 01, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 277267 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan6 #BanNhaHemNgo–DiaChi:99/16/11Quan6 #BanNhaHemNgo–DiaChi:99/16/11ChinhChu #BanNhaHemNgo–DiaChi:99/16/11ChinhChuQuan6 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan6 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 6, Giá: Mười hai tỷ, một trăm ba mươi triệu
  + DT 121.3 m2, 10m x 12m, đường hẻm ngõ vào rộng – Thông tin thêm: nhà cũ
  + Đ/c: 57/8/8 đường Tân Hóa Phường 14, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 276774 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan6 #BanNhaHemNgoQuan6 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan6 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan6 #Tinvip ”

 • > Xem thêm