• “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Cầu Giấy, Giá: Bốn tỷ, năm trăm triệu
  + DT 36 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: số 14 ngách 7 ngõ 225 đường Quan Hoa Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268958 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanCauGiay #BanNhaHemNgoQuanCauGiay #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanCauGiay #TinChinhChu #TinChinhChuQuanCauGiay #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Mặt Tiền Quận Cầu Giấy, Giá: Mười lăm tỷ, năm trăm triệu
  + DT 56.5 m2, 4.5m x 12.5m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 27 đường Phạm Thận Duật Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268866 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanCauGiay #BanNhaMatTienQuanCauGiay #BanNhaMatTienChinhChu #BanNhaMatTienChinhChuQuanCauGiay #TinChinhChu #TinChinhChuQuanCauGiay #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Cầu Giấy, Giá: Mười hai tỷ, năm trăm triệu
  + DT 57 m2, 5m x 10m, đường hẻm ngõ vào rộng – Thông tin quy hoạch theo Số thửa : Sổ đỏ | Số tờ:
  + Đ/c: Ngõ 81 đường Trần Cung Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268584 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanCauGiay #BanNhaHemNgoQuanCauGiay #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanCauGiay #TinChinhChu #TinChinhChuQuanCauGiay #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận Cầu Giấy, Giá: Thỏa thuận
  + DT 107.51 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 12 ngõ 165 đường Dương Quảng Hàm Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268578 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanCauGiay #BanCanHoQuanCauGiay #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuanCauGiay #TinChinhChu #TinChinhChuQuanCauGiay #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Cầu Giấy, Giá: Ba mươi bảy tỷ
  + DT 226 m2, 10m x 22.6m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 10 ngõ 168 đường Nguyễn Khánh Toàn Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268576 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanCauGiay #BanNhaHemNgoQuanCauGiay #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanCauGiay #TinChinhChu #TinChinhChuQuanCauGiay #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận Cầu Giấy, Giá: Thỏa thuận
  + DT 40 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: ngách 43 ngõ 155 đường Quan Hoa Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268402 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanCauGiay #BanCanHoQuanCauGiay #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuanCauGiay #TinChinhChu #TinChinhChuQuanCauGiay #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Cầu Giấy, Giá: Bốn tỷ, hai trăm triệu
  + DT 45 m2, 4m x 11.25m, đường hẻm ngõ vào rộng – Thông tin thêm: Nhà 3 tầng
  + Đ/c: số 28 ngách 24 ngõ 132 đường Cầu Giấy Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 267948 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanCauGiay #BanNhaHemNgoQuanCauGiay #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanCauGiay #TinChinhChu #TinChinhChuQuanCauGiay #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Mặt Tiền Quận Cầu Giấy, Giá: Mười sáu tỷ, năm trăm triệu
  + DT 48 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: số 58 đường Nguyễn Khả Trạc Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 267586 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanCauGiay #BanNhaMatTienQuanCauGiay #BanNhaMatTienChinhChu #BanNhaMatTienChinhChuQuanCauGiay #TinChinhChu #TinChinhChuQuanCauGiay #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận Cầu Giấy, Giá: Bốn tỷ, năm trăm hai mươi chín triệu
  + DT 88.8 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: số 1 Chung cư Tràng An Comple Căn số 6
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 267128 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanCauGiay #BanCanHoQuanCauGiay #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuanCauGiay #TinChinhChu #TinChinhChuQuanCauGiay #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Cầu Giấy, Giá: Bảy tỷ, năm trăm triệu
  + DT 56.5 m2, 8m x 7m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 17 ngõ 132 đường Cầu Giấy Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 267126 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanCauGiay #BanNhaHemNgoQuanCauGiay #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanCauGiay #TinChinhChu #TinChinhChuQuanCauGiay #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận Cầu Giấy, Giá: Ba tỷ, chín mươi triệu
  + DT 83.5 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: số 60 căn hộ tầng 10 chung cư Vinaconex 3 đường Khúc Thừa Dụ Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 267103 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanCauGiay #BanCanHoQuanCauGiay #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuanCauGiay #TinChinhChu #TinChinhChuQuanCauGiay #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận Cầu Giấy, Giá: Hai tỷ, một trăm năm mươi triệu
  + DT 70 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Nhà D tầng 5 khu tập thể Quân Khu Thủ Đô đường Mai Dịch Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 266946 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanCauGiay #BanCanHoQuanCauGiay #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuanCauGiay #TinChinhChu #TinChinhChuQuanCauGiay #Tinvip ”

 • “[3.2 Tỷ], [Quận Cầu Giấy], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 32 m2; rộng 4m, dài 8m
  + Địa chỉ: Ngõ 235 Yên Hòa, Phường Yên Hoà
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 2.5m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 4 lầu, 3 phòng
  + Giá bán: 3.2 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0963529623, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[12 Tỷ], [Quận Cầu Giấy], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 54 m2; rộng 4m, dài 13.5m
  + Địa chỉ: Ngõ 9 Trần Quốc Hoàn, Phường Dịch Vọng Hậu
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 7m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 4 lầu, phòng
  + Giá bán: 12 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0904253256, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[5.2 Tỷ], [Quận Cầu Giấy], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 35 m2; rộng 3.5m, dài 10m
  + Địa chỉ: Số 24B Ngõ 165 Dương Quảng Hàm, Phường Quan Hoa
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 6m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 4 lầu, 3 phòng
  + Giá bán: 5.2 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0914312369, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[3.9 Tỷ], [Quận Cầu Giấy], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 36 m2; rộng 4m, dài 9m
  + Địa chỉ: Ngõ 88 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 2.5m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 4 lầu, 3 phòng
  + Giá bán: 3.9 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0865570280, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[18.3 Tỷ], [Quận Cầu Giấy], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 44 m2; rộng 45m, dài 98m
  + Địa chỉ: Số 7 Mạc Thái Tổ, Phường Trung Hoà
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 4 lầu, 3 phòng
  + Giá bán: 18.3 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0347203899, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[6.5 Tỷ], [Quận Cầu Giấy], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 60 m2; rộng 4m, dài 15m
  + Địa chỉ: Số 16, Ngõ 155 Cầu Giấy, Phường Quan Hoa
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 2.5m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 3 lầu, 3 phòng
  + Giá bán: 6.5 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0912007900, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[6.3 Tỷ], [Quận Cầu Giấy], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 50 m2; rộng 5m, dài 10m
  + Địa chỉ: Ngõ 176 Nguyễn Đình Hoàn, Phường Nghĩa Đô
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 4m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 3 lầu, 4 phòng
  + Giá bán: 6.3 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0363918006, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[6 Tỷ], [Quận Cầu Giấy], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 82 m2; rộng 4m, dài 20.5m
  + Địa chỉ: Ngõ 245 Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 4m
  + Hiện trạng: Đất trống, phòng
  + Giá bán: 6 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0904900103, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • > Xem thêm