• “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận Cầu Giấy, Giá: Bốn tỷ, tám trăm chín mươi sáu triệu
  + DT 153 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Tầng 17 tòa B chung cư FLC Landmark đường Mai Dịch Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291485 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanCauGiay #BanCanHoQuanCauGiay #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuanCauGiay #TinChinhChu #TinChinhChuQuanCauGiay #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận Cầu Giấy, Giá: Ba tỷ, tám trăm triệu
  + DT 100 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 173 Tầng 15 đường Xuân Thủy Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291184 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanCauGiay #BanCanHoQuanCauGiay #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuanCauGiay #TinChinhChu #TinChinhChuQuanCauGiay #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận Cầu Giấy, Giá: Năm tỷ, hai trăm tám mươi chín triệu
  + DT 100 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Chung cư Đông Đô đường Nghĩa Đô Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291168 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanCauGiay #BanCanHoQuanCauGiay #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuanCauGiay #TinChinhChu #TinChinhChuQuanCauGiay #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận Cầu Giấy, Giá: Một tỷ, năm trăm triệu
  + DT 34 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: căn hộ khu tập thể cơ Điện B29 đường Phố Mai Dịch. Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291088 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanCauGiay #BanCanHoQuanCauGiay #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuanCauGiay #TinChinhChu #TinChinhChuQuanCauGiay #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Cầu Giấy, Giá: Bốn tỷ, hai trăm triệu
  + DT 30 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: số 43D ngõ 78 đường Võ Chí Công Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 290735 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanCauGiay #BanNhaHemNgoQuanCauGiay #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanCauGiay #TinChinhChu #TinChinhChuQuanCauGiay #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Cầu Giấy, Giá: Ba tỷ, năm trăm triệu
  + DT 30 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 27b ngõ 1 đường Trần Quý Kiên Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 290541 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanCauGiay #BanNhaHemNgoQuanCauGiay #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanCauGiay #TinChinhChu #TinChinhChuQuanCauGiay #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Cầu Giấy, Giá: Hai mươi ba tỷ
  + DT 184 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Ngõ 39 đường Hồ Tùng Mậu Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 290540 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanCauGiay #BanNhaHemNgoQuanCauGiay #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanCauGiay #TinChinhChu #TinChinhChuQuanCauGiay #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Cho Thuê Đất/Kho– Quận Cầu Giấy, Giá: Tám triệu
  + DT 188 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: ngõ 39 đường Phạm Thận Duật Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 290566 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanCauGiay #ChoThueDat/Kho–QuanCauGiay #ChoThueDat/Kho–ChinhChu #ChoThueDat/Kho–ChinhChuQuanCauGiay #TinChinhChu #TinChinhChuQuanCauGiay #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận Cầu Giấy, Giá: Hai tỷ, năm trăm triệu
  + DT 71 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Tầng 6 tòa B10C Nam Trung Yên đường Trung Hoà Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 290646 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanCauGiay #BanCanHoQuanCauGiay #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuanCauGiay #TinChinhChu #TinChinhChuQuanCauGiay #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận Cầu Giấy, Giá: Hai tỷ, ba trăm triệu
  + DT 64 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Tầng 7 toà B3C khu tái định cư Nam Trung Yên đường Trung Hoà Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 290645 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanCauGiay #BanCanHoQuanCauGiay #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuanCauGiay #TinChinhChu #TinChinhChuQuanCauGiay #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận Cầu Giấy, Giá: Hai tỷ, bảy trăm triệu
  + DT 59.6 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Tầng 7 Khu B3B Nam Trung Yên đường Trung Hoà Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 290592 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanCauGiay #BanCanHoQuanCauGiay #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuanCauGiay #TinChinhChu #TinChinhChuQuanCauGiay #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận Cầu Giấy, Giá: Ba tỷ, sáu trăm triệu
  + DT 69 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 177 Tầng 7 toà V2 Homecity đường Trung Kính Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 290255 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanCauGiay #BanCanHoQuanCauGiay #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuanCauGiay #TinChinhChu #TinChinhChuQuanCauGiay #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Cầu Giấy, Giá: Chín tỷ, ba trăm triệu
  + DT 52 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Ngõ 43 đường Nguyễn Phong Sắc Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 290019 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanCauGiay #BanNhaHemNgoQuanCauGiay #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanCauGiay #TinChinhChu #TinChinhChuQuanCauGiay #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận Cầu Giấy, Giá: Một tỷ, ba trăm triệu
  + DT 17.7 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Tầng 2 Khu TT ĐH Sư Phạm đường Dịch Vọng Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 289860 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanCauGiay #BanCanHoQuanCauGiay #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuanCauGiay #TinChinhChu #TinChinhChuQuanCauGiay #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Cầu Giấy, Giá: Chín tỷ, một trăm năm mươi triệu
  + DT 45 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: số 10 ngõ 32 đường Chùa Hà Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 289727 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanCauGiay #BanNhaHemNgoQuanCauGiay #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanCauGiay #TinChinhChu #TinChinhChuQuanCauGiay #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Cầu Giấy, Giá: Năm tỷ, năm trăm triệu
  + DT 50 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 18B ngõ 173 đường Phố Trung Kính Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 289616 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanCauGiay #BanNhaHemNgoQuanCauGiay #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanCauGiay #TinChinhChu #TinChinhChuQuanCauGiay #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận Cầu Giấy, Giá: Năm tỷ, một trăm năm mươi triệu
  + DT 130 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Tầng 8 tòa B Thăng Long Number 1 đường Trung Hoà Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 289507 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanCauGiay #BanCanHoQuanCauGiay #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuanCauGiay #TinChinhChu #TinChinhChuQuanCauGiay #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận Cầu Giấy, Giá: Sáu tỷ
  + DT 134 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Tầng 8 Chung cư N04 đường Hoàng Đạo Thúy Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 289379 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanCauGiay #BanCanHoQuanCauGiay #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuanCauGiay #TinChinhChu #TinChinhChuQuanCauGiay #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận Cầu Giấy, Giá: Chín trăm triệu
  + DT 52 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Tầng 1 số 99 ngõ 27 đường Võ Chí Công Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 289378 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanCauGiay #BanCanHoQuanCauGiay #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuanCauGiay #TinChinhChu #TinChinhChuQuanCauGiay #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận Cầu Giấy, Giá: Ba tỷ, tám trăm năm mươi triệu
  + DT 80.8 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 1 Tòa CT1 Chung cư Tràng An Complex đường Phùng Chí Kiên Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 289332 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanCauGiay #BanCanHoQuanCauGiay #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuanCauGiay #TinChinhChu #TinChinhChuQuanCauGiay #Tinvip ”

 • > Xem thêm