• “Tin Vip Chính chủ Cho Thuê Nhà Mặt Tiền/Mặt Bằng/Văn Phòng Quận Ba Đình, Giá: Mười lăm triệu
  + DT 30 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 13 đường Phạm Hồng Thái Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 290846 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBaDinh #ChoThueNhaMatTien/MatBang/VanPhongQuanBaDinh #ChoThueNhaMatTien/MatBang/VanPhongChinhChu #ChoThueNhaMatTien/MatBang/VanPhongChinhChuQuanBaDinh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBaDinh #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Cho Thuê Nhà Mặt Tiền/Mặt Bằng/Văn Phòng Quận Ba Đình, Giá: Chín triệu
  + DT 39 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: đường Phạm Hồng Thái Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 289621 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBaDinh #ChoThueNhaMatTien/MatBang/VanPhongQuanBaDinh #ChoThueNhaMatTien/MatBang/VanPhongChinhChu #ChoThueNhaMatTien/MatBang/VanPhongChinhChuQuanBaDinh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBaDinh #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Cho Thuê Nhà Ở, Phòng Quận Ba Đình, Giá: Mười ba triệu
  + DT 50 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: số 19 ngõ 477 đường Kim Mã Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 288079 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBaDinh #ChoThueNhaO,PhongQuanBaDinh #ChoThueNhaO,PhongChinhChu #ChoThueNhaO,PhongChinhChuQuanBaDinh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBaDinh #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Cho Thuê Nhà Ở, Phòng Quận Ba Đình, Giá: Ba triệu, tám trăm nghìn
  + DT 30 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: số 21 ngách 186 ngõ 192 đường Kim Mã Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 288078 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBaDinh #ChoThueNhaO,PhongQuanBaDinh #ChoThueNhaO,PhongChinhChu #ChoThueNhaO,PhongChinhChuQuanBaDinh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBaDinh #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Cho Thuê Nhà Mặt Tiền/Mặt Bằng/Văn Phòng Quận Ba Đình, Giá: Bảy triệu, năm trăm nghìn
  + DT 6 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: số 98 đường Nguyễn Thái Học Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 285914 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBaDinh #ChoThueNhaMatTien/MatBang/VanPhongQuanBaDinh #ChoThueNhaMatTien/MatBang/VanPhongChinhChu #ChoThueNhaMatTien/MatBang/VanPhongChinhChuQuanBaDinh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBaDinh #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Cho Thuê Nhà Mặt Tiền/Mặt Bằng/Văn Phòng Quận Ba Đình, Giá: Mười tám triệu
  + DT 17 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 91 đường Đào Tấn Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 285071 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBaDinh #ChoThueNhaMatTien/MatBang/VanPhongQuanBaDinh #ChoThueNhaMatTien/MatBang/VanPhongChinhChu #ChoThueNhaMatTien/MatBang/VanPhongChinhChuQuanBaDinh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBaDinh #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Cho Thuê Nhà Ở, Phòng Quận Ba Đình, Giá: Ba triệu, năm trăm nghìn
  + DT 30 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: tầng 2 ngõ 9 đường Đào Tấn Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 285112 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBaDinh #ChoThueNhaO,PhongQuanBaDinh #ChoThueNhaO,PhongChinhChu #ChoThueNhaO,PhongChinhChuQuanBaDinh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBaDinh #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Cho Thuê Căn Hộ Quận Ba Đình, Giá: Chín triệu
  + DT 75 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: đường Nguyễn Thái Học Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 284866 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBaDinh #ChoThueCanHoQuanBaDinh #ChoThueCanHoChinhChu #ChoThueCanHoChinhChuQuanBaDinh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBaDinh #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Cho Thuê Nhà Mặt Tiền/Mặt Bằng/Văn Phòng Quận Ba Đình, Giá: Hai mươi chín triệu
  + DT 40 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 446 đường Đội Cấn Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 283184 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBaDinh #ChoThueNhaMatTien/MatBang/VanPhongQuanBaDinh #ChoThueNhaMatTien/MatBang/VanPhongChinhChu #ChoThueNhaMatTien/MatBang/VanPhongChinhChuQuanBaDinh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBaDinh #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Cho Thuê Nhà Mặt Tiền/Mặt Bằng/Văn Phòng Quận Ba Đình, Giá: Mười triệu
  + DT 24 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 92 đường Sơn Tây Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 281795 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBaDinh #ChoThueNhaMatTien/MatBang/VanPhongQuanBaDinh #ChoThueNhaMatTien/MatBang/VanPhongChinhChu #ChoThueNhaMatTien/MatBang/VanPhongChinhChuQuanBaDinh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBaDinh #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Cho Thuê Nhà Ở, Phòng Quận Ba Đình, Giá: Chín triệu
  + DT 42 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: ngõ 90 đường Lê Hồng Phong Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 280454 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBaDinh #ChoThueNhaO,PhongQuanBaDinh #ChoThueNhaO,PhongChinhChu #ChoThueNhaO,PhongChinhChuQuanBaDinh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBaDinh #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Cho Thuê Nhà Mặt Tiền/Mặt Bằng/Văn Phòng Quận Ba Đình, Giá: Tám triệu
  + DT 18 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: số 7 đường Châu Long Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 278998 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBaDinh #ChoThueNhaMatTien/MatBang/VanPhongQuanBaDinh #ChoThueNhaMatTien/MatBang/VanPhongChinhChu #ChoThueNhaMatTien/MatBang/VanPhongChinhChuQuanBaDinh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBaDinh #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Cho Thuê Nhà Ở, Phòng Quận Ba Đình, Giá: Tám triệu, năm trăm nghìn
  + DT 35 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: số 2 ngách 112/40 đường Ngọc Khánh Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 277623 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBaDinh #ChoThueNhaO,PhongQuanBaDinh #ChoThueNhaO,PhongChinhChu #ChoThueNhaO,PhongChinhChuQuanBaDinh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBaDinh #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Cho Thuê Nhà Mặt Tiền/Mặt Bằng/Văn Phòng Quận Ba Đình, Giá: Mười một triệu
  + DT 75 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: số 2 ngõ 25A đường Phan Đình Phùng Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 269970 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBaDinh #ChoThueNhaMatTien/MatBang/VanPhongQuanBaDinh #ChoThueNhaMatTien/MatBang/VanPhongChinhChu #ChoThueNhaMatTien/MatBang/VanPhongChinhChuQuanBaDinh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBaDinh #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Cho Thuê Nhà Ở, Phòng– Quận Ba Đình, Giá: Bốn triệu, hai trăm nghìn
  + DT 30 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: số 34 ngách 13 ngõ 55 đường Hoàng Hoa Thám Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268543 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBaDinh #ChoThueNhaO,Phong–QuanBaDinh #ChoThueNhaO,Phong–ChinhChu #ChoThueNhaO,Phong–ChinhChuQuanBaDinh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBaDinh #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Cho Thuê Nhà Mặt Tiền/Mặt Bằng/Văn Phòng Quận Ba Đình, Giá: Bảy triệu
  + DT 25 m2, 2.4m x 10.4m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 23/371 đường Kim Mã Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268077 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBaDinh #ChoThueNhaMatTien/MatBang/VanPhongQuanBaDinh #ChoThueNhaMatTien/MatBang/VanPhongChinhChu #ChoThueNhaMatTien/MatBang/VanPhongChinhChuQuanBaDinh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBaDinh #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Cho Thuê Nhà Mặt Tiền/Mặt Bằng/Văn Phòng Quận Ba Đình, Giá: Mười triệu
  + DT 25 m2, 4.5m x 5.5m, đường hẻm ngõ vào rộng – Thông tin thêm: Cho thuê mặt bằng tầng 1
  + Đ/c: số 3 ngõ 37 đường Nguyễn Chí Thanh Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268056 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBaDinh #ChoThueNhaMatTien/MatBang/VanPhongQuanBaDinh #ChoThueNhaMatTien/MatBang/VanPhongChinhChu #ChoThueNhaMatTien/MatBang/VanPhongChinhChuQuanBaDinh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBaDinh #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Cho Thuê Căn Hộ Quận Ba Đình, Giá: Sáu triệu
  + DT 70 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: tầng 2 khu B2 ngõ 195 đường Đội Cấn Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 267580 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBaDinh #ChoThueCanHoQuanBaDinh #ChoThueCanHoChinhChu #ChoThueCanHoChinhChuQuanBaDinh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBaDinh #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Cho Thuê Nhà Ở, Phòng Quận Ba Đình, Giá: Hai mươi triệu
  + DT 80 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: ngõ 477 đường Kim Mã Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 267090 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBaDinh #ChoThueNhaO,PhongQuanBaDinh #ChoThueNhaO,PhongChinhChu #ChoThueNhaO,PhongChinhChuQuanBaDinh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBaDinh #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Cho Thuê Nhà Mặt Tiền/Mặt Bằng/Văn Phòng Quận Ba Đình, Giá: Sáu triệu
  + DT 30 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: ngõ 189 đường Hoàng Hoa Thám Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 267012 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBaDinh #ChoThueNhaMatTien/MatBang/VanPhongQuanBaDinh #ChoThueNhaMatTien/MatBang/VanPhongChinhChu #ChoThueNhaMatTien/MatBang/VanPhongChinhChuQuanBaDinh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBaDinh #Tinvip ”

 • > Xem thêm