• “Tin Vip Chính chủ Cho Thuê Nhà Ở, Phòng– Quận Ba Đình, Giá: Bốn triệu, hai trăm nghìn
  + DT 30 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: số 34 ngách 13 ngõ 55 đường Hoàng Hoa Thám Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268543 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBaDinh #ChoThueNhaO,Phong–QuanBaDinh #ChoThueNhaO,Phong–ChinhChu #ChoThueNhaO,Phong–ChinhChuQuanBaDinh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBaDinh #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Cho Thuê Nhà Mặt Tiền/Mặt Bằng/Văn Phòng Quận Ba Đình, Giá: Bảy triệu
  + DT 25 m2, 2.4m x 10.4m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 23/371 đường Kim Mã Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268077 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBaDinh #ChoThueNhaMatTien/MatBang/VanPhongQuanBaDinh #ChoThueNhaMatTien/MatBang/VanPhongChinhChu #ChoThueNhaMatTien/MatBang/VanPhongChinhChuQuanBaDinh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBaDinh #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Cho Thuê Nhà Mặt Tiền/Mặt Bằng/Văn Phòng Quận Ba Đình, Giá: Mười triệu
  + DT 25 m2, 4.5m x 5.5m, đường hẻm ngõ vào rộng – Thông tin thêm: Cho thuê mặt bằng tầng 1
  + Đ/c: số 3 ngõ 37 đường Nguyễn Chí Thanh Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268056 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBaDinh #ChoThueNhaMatTien/MatBang/VanPhongQuanBaDinh #ChoThueNhaMatTien/MatBang/VanPhongChinhChu #ChoThueNhaMatTien/MatBang/VanPhongChinhChuQuanBaDinh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBaDinh #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Cho Thuê Căn Hộ Quận Ba Đình, Giá: Sáu triệu
  + DT 70 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: tầng 2 khu B2 ngõ 195 đường Đội Cấn Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 267580 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBaDinh #ChoThueCanHoQuanBaDinh #ChoThueCanHoChinhChu #ChoThueCanHoChinhChuQuanBaDinh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBaDinh #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Cho Thuê Nhà Ở, Phòng Quận Ba Đình, Giá: Hai mươi triệu
  + DT 80 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: ngõ 477 đường Kim Mã Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 267090 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBaDinh #ChoThueNhaO,PhongQuanBaDinh #ChoThueNhaO,PhongChinhChu #ChoThueNhaO,PhongChinhChuQuanBaDinh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBaDinh #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Cho Thuê Nhà Mặt Tiền/Mặt Bằng/Văn Phòng Quận Ba Đình, Giá: Sáu triệu
  + DT 30 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: ngõ 189 đường Hoàng Hoa Thám Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 267012 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBaDinh #ChoThueNhaMatTien/MatBang/VanPhongQuanBaDinh #ChoThueNhaMatTien/MatBang/VanPhongChinhChu #ChoThueNhaMatTien/MatBang/VanPhongChinhChuQuanBaDinh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBaDinh #Tinvip ”