• “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Tân Bình, Giá: Năm tỷ, tám trăm triệu
  + DT 65.8 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 371/72/2 đường Trường Chinh Phường 14, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291468 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanTanBinh #BanNhaHemNgoQuanTanBinh #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanTanBinh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanTanBinh #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Tân Bình, Giá: Hai tỷ, bốn trăm triệu
  + DT 36 m2, 4m x 9m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Sau nhà 49/24 đường Phạm Văn Bạch Phường 15, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 290839 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanTanBinh #BanNhaHemNgoQuanTanBinh #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanTanBinh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanTanBinh #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Tân Bình, Giá: Ba tỷ, ba trăm triệu
  + DT 21 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 737/1A đường Lạc Long Quân Phường 10, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 289997 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanTanBinh #BanNhaHemNgoQuanTanBinh #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanTanBinh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanTanBinh #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Tân Bình, Giá: Bốn tỷ
  + DT 35 m2, 3.2m x 11m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 870/29 đường Lạc Long Quân Phường 08, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 288893 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanTanBinh #BanNhaHemNgoQuanTanBinh #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanTanBinh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanTanBinh #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Tân Bình, Giá: Tám tỷ
  + DT 39.6 m2, 4.4m x 9m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 75 đường Phan Sào Nam Phường 01, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 287776 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanTanBinh #BanNhaHemNgoQuanTanBinh #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanTanBinh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanTanBinh #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Tân Bình, Giá: Năm tỷ, chín trăm triệu
  + DT 43.58 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 184/54 đường Phạm Văn Hai Phường 03, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 287019 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanTanBinh #BanNhaHemNgoQuanTanBinh #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanTanBinh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanTanBinh #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Tân Bình, Giá: Tám tỷ, hai trăm triệu
  + DT 66.6 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 985/31 đường Lạc Long Quân Phường 11, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 286880 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanTanBinh #BanNhaHemNgoQuanTanBinh #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanTanBinh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanTanBinh #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Cho Thuê Nhà Ở, Phòng Quận Tân Bình, Giá: Mười triệu
  + DT 45 m2, 3,5m x 13m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 68/15 đường Đồng Đen Phường 14, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 286328 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanTanBinh #ChoThueNhaO,PhongQuanTanBinh #ChoThueNhaO,PhongChinhChu #ChoThueNhaO,PhongChinhChuQuanTanBinh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanTanBinh #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Tân Bình, Giá: Năm tỷ, năm trăm triệu
  + DT 40.42 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 737/16 đường Lạc Long Quân Phường 10, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 286246 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanTanBinh #BanNhaHemNgoQuanTanBinh #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanTanBinh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanTanBinh #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Tân Bình, Giá: Tám tỷ, một trăm triệu
  + DT 52 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 958/13/12 đường Lạc Long Quân Phường 08, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 286211 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanTanBinh #BanNhaHemNgoQuanTanBinh #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanTanBinh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanTanBinh #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Tân Bình, Giá: Bốn tỷ, bảy trăm triệu
  + DT 48 m2, 4m x 11m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 888/35/15 đường Lạc Long Quân Phường 08, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 286161 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanTanBinh #BanNhaHemNgoQuanTanBinh #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanTanBinh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanTanBinh #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Tân Bình, Giá: Bốn tỷ, tám trăm triệu
  + DT 25.5 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 737/33/11 đường Lạc Long Quân Phường 10, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 286156 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanTanBinh #BanNhaHemNgoQuanTanBinh #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanTanBinh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanTanBinh #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Tân Bình, Giá: Sáu tỷ, chín trăm triệu
  + DT 48.1 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 111/3D đường Phạm Văn Bạch Phường 15, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 286019 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanTanBinh #BanNhaHemNgoQuanTanBinh #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanTanBinh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanTanBinh #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Tân Bình, Giá: Tám tỷ, chín trăm triệu
  + DT 116.1 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 281/29/11 đường Lê Văn Sỹ Phường 01, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 285917 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanTanBinh #BanNhaHemNgoQuanTanBinh #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanTanBinh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanTanBinh #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Tân Bình, Giá: Tám tỷ, tám trăm triệu
  + DT 93.9 m2, 4m x 22m, đường hẻm ngõ vào rộng – 1 lửng – 2 lầu – 1 sân thượng
  + Đ/c: 87/89/1 đường Nguyễn Sỹ Sách Phường 15, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 285145 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanTanBinh #BanNhaHemNgoQuanTanBinh #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanTanBinh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanTanBinh #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Tân Bình, Giá: Bốn tỷ, bảy trăm triệu
  + DT 36 m2, 3.2m x 11.2m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 136/71 đường Trần Văn Quang Phường 10, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 284549 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanTanBinh #BanNhaHemNgoQuanTanBinh #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanTanBinh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanTanBinh #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Tân Bình, Giá: Tám tỷ, năm trăm triệu
  + DT 50 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 780/5C đường Nguyễn Kiệm Phường 04, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 284378 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanTanBinh #BanNhaHemNgoQuanTanBinh #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanTanBinh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanTanBinh #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Tân Bình, Giá: Sáu tỷ, bảy trăm triệu
  + DT 42 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: hẻm 1025 đường Cách Mạng Tháng Tám Phường 07, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 284222 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanTanBinh #BanNhaHemNgoQuanTanBinh #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanTanBinh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanTanBinh #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Cho Thuê Nhà Ở, Phòng Quận Tân Bình, Giá: Hai mươi lăm triệu
  + DT 47 m2, 4.7m x 10m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 27/11 đường Cộng Hòa Phường 04, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 283092 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanTanBinh #ChoThueNhaO,PhongQuanTanBinh #ChoThueNhaO,PhongChinhChu #ChoThueNhaO,PhongChinhChuQuanTanBinh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanTanBinh #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận Tân Bình, Giá: Bốn tỷ, bảy trăm triệu
  + DT 36 m2, 3.2m x 11.2m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 136/72 đường Trần Văn Quang Phường 10, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 282196 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanTanBinh #BanCanHoQuanTanBinh #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuanTanBinh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanTanBinh #Tinvip ”

 • > Xem thêm