• “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Hai Bà Trưng, Giá: Ba tỷ, sáu trăm triệu
  + DT 30 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Ngõ 129/85/12F đường Trương Định Phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268870 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHaiBaTrung #BanNhaHemNgoQuanHaiBaTrung #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanHaiBaTrung #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHaiBaTrung #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Hai Bà Trưng, Giá: Bốn tỷ, tám trăm triệu
  + DT 40.5 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Ngõ 121 đường Lê Thanh Nghị Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268494 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHaiBaTrung #BanNhaHemNgoQuanHaiBaTrung #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanHaiBaTrung #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHaiBaTrung #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Hai Bà Trưng, Giá: Chín tỷ, tám trăm triệu
  + DT 55 m2, 5m x 11m, đường hẻm ngõ vào rộng – Thông tin quy hoạch theo Số thửa : Sổ đỏ | Số tờ:
  + Đ/c: ngõ 124 đường Vĩnh Tuy Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268511 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHaiBaTrung #BanNhaHemNgoQuanHaiBaTrung #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanHaiBaTrung #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHaiBaTrung #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Hai Bà Trưng, Giá: Ba tỷ, ba trăm triệu
  + DT 32 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 6/77/254 đường Minh Khai Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268572 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHaiBaTrung #BanNhaHemNgoQuanHaiBaTrung #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanHaiBaTrung #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHaiBaTrung #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Hai Bà Trưng, Giá: Hai tỷ, bảy trăm năm mươi triệu
  + DT 20 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 61 ngõ 73 đường Trần Khát Chân Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268529 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHaiBaTrung #BanNhaHemNgoQuanHaiBaTrung #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanHaiBaTrung #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHaiBaTrung #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Hai Bà Trưng, Giá: Ba tỷ, bốn trăm triệu
  + DT 26.3 m2, 6.5m x 4m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 15 ngõ 174 đường Lê Thanh Nghị Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268551 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHaiBaTrung #BanNhaHemNgoQuanHaiBaTrung #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanHaiBaTrung #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHaiBaTrung #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Hai Bà Trưng, Giá: Bốn tỷ, hai trăm năm mươi triệu
  + DT 25 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 48 ngõ 156 đường Dương Văn Bé Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268404 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHaiBaTrung #BanNhaHemNgoQuanHaiBaTrung #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanHaiBaTrung #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHaiBaTrung #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận Hai Bà Trưng, Giá: Một tỷ, một trăm triệu
  + DT 33 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: đường Kim Ngưu Phường Quỳnh Mai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268398 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHaiBaTrung #BanCanHoQuanHaiBaTrung #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuanHaiBaTrung #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHaiBaTrung #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Hai Bà Trưng, Giá: Một tỷ, ba trăm năm mươi triệu
  + DT 15 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 7B ngõ 124/63/25 đường Vĩnh Tuy Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268396 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHaiBaTrung #BanNhaHemNgoQuanHaiBaTrung #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanHaiBaTrung #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHaiBaTrung #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Mặt Tiền Quận Hai Bà Trưng, Giá: Mười ba tỷ, tám trăm triệu
  + DT 25 m2, 4.5m x 5.5m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 40 đường Đoàn Trần Nghiệp Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268124 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHaiBaTrung #BanNhaMatTienQuanHaiBaTrung #BanNhaMatTienChinhChu #BanNhaMatTienChinhChuQuanHaiBaTrung #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHaiBaTrung #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Mặt Tiền Quận Hai Bà Trưng, Giá: Mười hai tỷ
  + DT 65 m2, 4.5m x 14.4m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 207 đường Nguyễn Khoái Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268149 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHaiBaTrung #BanNhaMatTienQuanHaiBaTrung #BanNhaMatTienChinhChu #BanNhaMatTienChinhChuQuanHaiBaTrung #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHaiBaTrung #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Hai Bà Trưng, Giá: Bảy tỷ, năm trăm triệu
  + DT 25 m2, 3.2m x 8m, đường hẻm ngõ vào rộng – Thông tin thêm: Nhà 3 tầng– Thông tin quy hoạch theo Số thửa : Sổ đỏ | Số tờ:
  + Đ/c: Số 161B đường Phố Đại La Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 267907 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHaiBaTrung #BanNhaHemNgoQuanHaiBaTrung #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanHaiBaTrung #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHaiBaTrung #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Hai Bà Trưng, Giá: Hai tỷ, tám trăm triệu
  + DT 26 m2, 3m x 8.6m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 4 ngõ 250 đường Minh Khai Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 267723 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHaiBaTrung #BanNhaHemNgoQuanHaiBaTrung #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanHaiBaTrung #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHaiBaTrung #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Hai Bà Trưng, Giá: Bốn tỷ, ba trăm triệu
  + DT 130 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 76 ngõ Giếng Mứt đường Ngõ Giếng Mứt Phường Bạch Mai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 267741 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHaiBaTrung #BanNhaHemNgoQuanHaiBaTrung #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanHaiBaTrung #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHaiBaTrung #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Đất Quận Hai Bà Trưng, Giá: Bốn tỷ, năm trăm triệu
  + DT 58 m2, 3m x 19,3m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 7 hẻm 40/3 ngách 40 ngõ Thống Nhất đường Trương Định Phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 267606 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHaiBaTrung #BanDatQuanHaiBaTrung #BanDatChinhChu #BanDatChinhChuQuanHaiBaTrung #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHaiBaTrung #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Hai Bà Trưng, Giá: Bốn tỷ, năm trăm triệu
  + DT 31 m2, 4.9m x 6.3m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: đường phố 8-3 Phường Quỳnh Lôi, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 267579 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHaiBaTrung #BanNhaHemNgoQuanHaiBaTrung #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanHaiBaTrung #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHaiBaTrung #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Hai Bà Trưng, Giá: Mười một tỷ
  + DT 66 m2, 5m x 13,2m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 27 ngõ 126 đường Kim Ngưu Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 267306 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHaiBaTrung #BanNhaHemNgoQuanHaiBaTrung #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanHaiBaTrung #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHaiBaTrung #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Hai Bà Trưng, Giá: Bảy tỷ, năm trăm triệu
  + DT 55 m2, 4.5m x 12.2m, đường hẻm ngõ vào rộng – Thông tin thêm: xây 3,5 tầng
  + Đ/c: Số 79 ngõ 184 đường Trần Khát Chân Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 267303 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHaiBaTrung #BanNhaHemNgoQuanHaiBaTrung #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanHaiBaTrung #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHaiBaTrung #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Hai Bà Trưng, Giá: Sáu tỷ, sáu trăm triệu
  + DT 70 m2, 4.1m x 17m, đường hẻm ngõ vào rộng – Thông tin thêm: 3 tầng 1 tum
  + Đ/c: Số 35 ngõ 203 đường Kim Ngưu Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 267295 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHaiBaTrung #BanNhaHemNgoQuanHaiBaTrung #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanHaiBaTrung #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHaiBaTrung #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận Hai Bà Trưng, Giá: Sáu tỷ, chín trăm tám mươi triệu
  + DT 50 m2, 5m x 10m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: số 48 nghách 559/14 đường Kim Ngưu Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 267097 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHaiBaTrung #BanCanHoQuanHaiBaTrung #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuanHaiBaTrung #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHaiBaTrung #Tinvip ”

 • > Xem thêm