• “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Hai Bà Trưng, Giá: Mười một tỷ, năm trăm triệu
  + DT 60 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 51 Ngõ 20 đường Trương Định Phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291453 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHaiBaTrung #BanNhaHemNgoQuanHaiBaTrung #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanHaiBaTrung #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHaiBaTrung #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Hai Bà Trưng, Giá: Mười tỷ, năm trăm triệu
  + DT 63.5 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 13 Ngõ 102 đường Kim Ngưu Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291473 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHaiBaTrung #BanNhaHemNgoQuanHaiBaTrung #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanHaiBaTrung #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHaiBaTrung #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Cho Thuê Nhà Mặt Tiền/Mặt Bằng/Văn Phòng Quận Hai Bà Trưng, Giá: Hai mươi lăm triệu
  + DT 16 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 112b đường Mai Hắc Đế Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291278 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHaiBaTrung #ChoThueNhaMatTien/MatBang/VanPhongQuanHaiBaTrung #ChoThueNhaMatTien/MatBang/VanPhongChinhChu #ChoThueNhaMatTien/MatBang/VanPhongChinhChuQuanHaiBaTrung #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHaiBaTrung #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Hai Bà Trưng, Giá: Bốn tỷ, hai trăm triệu
  + DT 46 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 7 ngõ 43 đường Trần Khát Chân Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291157 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHaiBaTrung #BanNhaHemNgoQuanHaiBaTrung #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanHaiBaTrung #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHaiBaTrung #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Mặt Tiền Quận Hai Bà Trưng, Giá: Chín tỷ, năm trăm triệu
  + DT 25 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: SỐ 74 đường Võ Thị Sáu Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 290939 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHaiBaTrung #BanNhaMatTienQuanHaiBaTrung #BanNhaMatTienChinhChu #BanNhaMatTienChinhChuQuanHaiBaTrung #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHaiBaTrung #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận Hai Bà Trưng, Giá: Ba tỷ, hai trăm triệu
  + DT 75 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: tầng trung trục 02 -CT2 Vinahud 536 Minh khai đường Vĩnh Tuy Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 290864 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHaiBaTrung #BanCanHoQuanHaiBaTrung #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuanHaiBaTrung #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHaiBaTrung #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Hai Bà Trưng, Giá: Một tỷ, bốn trăm năm mươi triệu
  + DT 14 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Ngõ Chùa Liên Phái đường Bạch Mai Phường Bạch Mai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 290539 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHaiBaTrung #BanNhaHemNgoQuanHaiBaTrung #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanHaiBaTrung #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHaiBaTrung #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Hai Bà Trưng, Giá: Bốn tỷ, năm trăm triệu
  + DT 33 m2, 3.3m x 10m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: ngõ 15/10 đường Hương Viên Phường Đống Mác, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 290635 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHaiBaTrung #BanNhaHemNgoQuanHaiBaTrung #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanHaiBaTrung #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHaiBaTrung #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Hai Bà Trưng, Giá: Ba tỷ, hai trăm triệu
  + DT 42.3 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: số 27 nghách 53 ngõ 459 đường phố Bạch Mai Phường Bạch Mai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 290626 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHaiBaTrung #BanNhaHemNgoQuanHaiBaTrung #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanHaiBaTrung #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHaiBaTrung #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận Hai Bà Trưng, Giá: Sáu tỷ
  + DT 37.5 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Ngõ 67 đường Lê Thanh Nghị Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 290399 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHaiBaTrung #BanCanHoQuanHaiBaTrung #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuanHaiBaTrung #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHaiBaTrung #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Hai Bà Trưng, Giá: Chín tỷ, năm trăm triệu
  + DT 56 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: số 12 ngõ 24 đường phố Lương Yên Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 290022 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHaiBaTrung #BanNhaHemNgoQuanHaiBaTrung #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanHaiBaTrung #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHaiBaTrung #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Hai Bà Trưng, Giá: Hai tỷ, chín trăm năm mươi triệu
  + DT 42 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: ngõ 122 đường Vĩnh Tuy Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 289859 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHaiBaTrung #BanNhaHemNgoQuanHaiBaTrung #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanHaiBaTrung #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHaiBaTrung #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Mặt Tiền Quận Hai Bà Trưng, Giá: Chín tỷ, bốn trăm năm mươi triệu
  + DT 38 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 33 đường Thọ Lão Phường Đồng Nhân, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 289852 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHaiBaTrung #BanNhaMatTienQuanHaiBaTrung #BanNhaMatTienChinhChu #BanNhaMatTienChinhChuQuanHaiBaTrung #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHaiBaTrung #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Hai Bà Trưng, Giá: Bảy tỷ, tám trăm năm mươi triệu
  + DT 42 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: đường Minh Khai Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 289910 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHaiBaTrung #BanNhaHemNgoQuanHaiBaTrung #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanHaiBaTrung #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHaiBaTrung #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Hai Bà Trưng, Giá: Bảy tỷ, chín trăm năm mươi triệu
  + DT 50 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: ngõ 392 đường phố Bạch Mai Phường Bạch Mai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 289470 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHaiBaTrung #BanNhaHemNgoQuanHaiBaTrung #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanHaiBaTrung #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHaiBaTrung #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Hai Bà Trưng, Giá: Mười ba tỷ, năm trăm triệu
  + DT 60 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Ngõ 20 đường Trương Định Phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 289509 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHaiBaTrung #BanNhaHemNgoQuanHaiBaTrung #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanHaiBaTrung #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHaiBaTrung #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ– Quận Hai Bà Trưng, Giá: Bốn tỷ, tám trăm triệu
  + DT 36.4 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Ngõ 505 đường Trần Khát Chân Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 289334 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHaiBaTrung #BanNhaHemNgo–QuanHaiBaTrung #BanNhaHemNgo–ChinhChu #BanNhaHemNgo–ChinhChuQuanHaiBaTrung #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHaiBaTrung #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Hai Bà Trưng, Giá: Bốn tỷ
  + DT 40 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Ngõ 159 đường Hồng Mai Phường Quỳnh Lôi, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 289052 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHaiBaTrung #BanNhaHemNgoQuanHaiBaTrung #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanHaiBaTrung #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHaiBaTrung #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Hai Bà Trưng, Giá: Hai tỷ, một trăm năm mươi triệu
  + DT 25 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: ngõ 24 đường Đê Trần Khát Chân Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 289108 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHaiBaTrung #BanNhaHemNgoQuanHaiBaTrung #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanHaiBaTrung #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHaiBaTrung #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận Hai Bà Trưng, Giá: Năm tỷ, bảy trăm triệu
  + DT 228 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Tầng 20 Chung cư 124 đường Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 289077 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHaiBaTrung #BanCanHoQuanHaiBaTrung #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuanHaiBaTrung #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHaiBaTrung #Tinvip ”

 • > Xem thêm