• “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Long Biên, Giá: Bốn tỷ, chín trăm năm mươi triệu
  + DT 35 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 51 ngõ 78 đường Hoàng Như Tiếp Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 269103 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanLongBien #BanNhaHemNgoQuanLongBien #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanLongBien #TinChinhChu #TinChinhChuQuanLongBien #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Long Biên, Giá: Ba tỷ, năm trăm triệu
  + DT 34 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số nhà 29 ngõ 412 đường Ngọc Thụy Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 269141 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanLongBien #BanNhaHemNgoQuanLongBien #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanLongBien #TinChinhChu #TinChinhChuQuanLongBien #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận Long Biên, Giá: Hai tỷ, hai trăm triệu
  + DT 107 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: P404 tầng 4 Khu chung cư Đầm Nấm đường Thượng Thanh Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 269130 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanLongBien #BanCanHoQuanLongBien #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuanLongBien #TinChinhChu #TinChinhChuQuanLongBien #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Long Biên, Giá: Năm tỷ
  + DT 45 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 68/79/68 đường Nguyễn Văn Linh Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 269126 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanLongBien #BanNhaHemNgoQuanLongBien #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanLongBien #TinChinhChu #TinChinhChuQuanLongBien #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Long Biên, Giá: Một tỷ, tám trăm năm mươi triệu
  + DT 24.3 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 31a ngõ 12 đường Bồ Đề Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268959 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanLongBien #BanNhaHemNgoQuanLongBien #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanLongBien #TinChinhChu #TinChinhChuQuanLongBien #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Long Biên, Giá: Bốn tỷ, một trăm triệu
  + DT 40.1 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: ngách 7 ngõ 204 đường Cổ Linh Phường Long Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268964 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanLongBien #BanNhaHemNgoQuanLongBien #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanLongBien #TinChinhChu #TinChinhChuQuanLongBien #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Mặt Tiền Quận Long Biên, Giá: Năm tỷ, bảy trăm hai mươi triệu
  + DT 44 m2, 4.4m x 11m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 565 đường Bát Khối Phường Cự Khối, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268868 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanLongBien #BanNhaMatTienQuanLongBien #BanNhaMatTienChinhChu #BanNhaMatTienChinhChuQuanLongBien #TinChinhChu #TinChinhChuQuanLongBien #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Đất Quận Long Biên, Giá: Ba tỷ, tám trăm triệu
  + DT 50 m2, 7m x 8.5m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 5A ngách 56 ngõ 61 đường Phố Trạm Phường Long Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268848 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanLongBien #BanDatQuanLongBien #BanDatChinhChu #BanDatChinhChuQuanLongBien #TinChinhChu #TinChinhChuQuanLongBien #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Long Biên, Giá: Sáu tỷ, năm mươi bảy triệu
  + DT 67.3 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 17E ngõ 96 đường Phố Thượng Thanh Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268651 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanLongBien #BanNhaHemNgoQuanLongBien #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanLongBien #TinChinhChu #TinChinhChuQuanLongBien #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Đất Quận Long Biên, Giá: Mười sáu tỷ, tám trăm triệu
  + DT 80 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: đường Dt378 Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268469 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanLongBien #BanDatQuanLongBien #BanDatChinhChu #BanDatChinhChuQuanLongBien #TinChinhChu #TinChinhChuQuanLongBien #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Long Biên, Giá: Mười một tỷ
  + DT 91 m2, 4.6m x 19.7m, đường hẻm ngõ vào rộng – Thông tin quy hoạch theo Số thửa : Sổ đỏ | Số tờ:
  + Đ/c: Số nhà 38 ngách 17 ngõ 188 đường phố Tư Đình Phường Long Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268586 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanLongBien #BanNhaHemNgoQuanLongBien #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanLongBien #TinChinhChu #TinChinhChuQuanLongBien #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Long Biên, Giá: Chín tỷ, sáu trăm triệu
  + DT 66 m2, 6.5m x 10.1m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Ngõ 53 đường Hồng Tiến Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268569 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanLongBien #BanNhaHemNgoQuanLongBien #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanLongBien #TinChinhChu #TinChinhChuQuanLongBien #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Long Biên, Giá: Ba tỷ, năm trăm triệu
  + DT 35 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 17 ngõ 137 đường Bát Khối Phường Long Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268568 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanLongBien #BanNhaHemNgoQuanLongBien #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanLongBien #TinChinhChu #TinChinhChuQuanLongBien #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Long Biên, Giá: Hai tỷ, chín trăm năm mươi triệu
  + DT 31 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 68/188/45 đường Nguyễn Văn Linh Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268538 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanLongBien #BanNhaHemNgoQuanLongBien #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanLongBien #TinChinhChu #TinChinhChuQuanLongBien #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận Long Biên, Giá: Hai tỷ, một trăm năm mươi triệu
  + DT 76 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: ngõ 103 đường Lý Sơn Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268392 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanLongBien #BanCanHoQuanLongBien #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuanLongBien #TinChinhChu #TinChinhChuQuanLongBien #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Đất Quận Long Biên, Giá: Mười sáu tỷ, tám trăm triệu
  + DT 80 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: đường Dt378 Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268469 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanLongBien #BanDatQuanLongBien #BanDatChinhChu #BanDatChinhChuQuanLongBien #TinChinhChu #TinChinhChuQuanLongBien #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Đất Quận Long Biên, Giá: Mười ba tỷ, năm trăm triệu
  + DT 85 m2, 4m x 21.2m, đường hẻm ngõ vào rộng – Thông tin quy hoạch theo Số thửa : Sổ hồng | Số tờ:
  + Đ/c: Số 32 ngách 68/198 đường Nguyễn Văn Linh Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268167 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanLongBien #BanDatQuanLongBien #BanDatChinhChu #BanDatChinhChuQuanLongBien #TinChinhChu #TinChinhChuQuanLongBien #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Đất Quận Long Biên, Giá: Hai mươi sáu tỷ, năm trăm triệu
  + DT 200 m2, 6m x 33.3m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 17 ngõ 163 đường Tư Đình Phường Long Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268146 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanLongBien #BanDatQuanLongBien #BanDatChinhChu #BanDatChinhChuQuanLongBien #TinChinhChu #TinChinhChuQuanLongBien #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Mặt Tiền Quận Long Biên, Giá: Thỏa thuận
  + DT 45 m2, 3m x 15m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 268B đường Bắc Cầu Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 267941 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanLongBien #BanNhaMatTienQuanLongBien #BanNhaMatTienChinhChu #BanNhaMatTienChinhChuQuanLongBien #TinChinhChu #TinChinhChuQuanLongBien #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Đất Quận Long Biên, Giá: Một tỷ, bảy trăm triệu
  + DT 32 m2, 4m x 8m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Tổ 6 đường Phúc Lợi Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 267839 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanLongBien #BanDatQuanLongBien #BanDatChinhChu #BanDatChinhChuQuanLongBien #TinChinhChu #TinChinhChuQuanLongBien #Tinvip ”

 • > Xem thêm