• “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Long Biên, Giá: Ba tỷ, bảy trăm triệu
  + DT 32 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: số 11 ngõ 41 tổ 10 đường Xuân Đỗ Phường Cự Khối, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291626 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanLongBien #BanNhaHemNgoQuanLongBien #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanLongBien #TinChinhChu #TinChinhChuQuanLongBien #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận Long Biên, Giá: Một tỷ, tám trăm triệu
  + DT 86 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 8 Phòng 701- tầng 7/13 Chung cư A13 đường Huỳnh Văn Nghệ Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291584 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanLongBien #BanCanHoQuanLongBien #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuanLongBien #TinChinhChu #TinChinhChuQuanLongBien #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Long Biên, Giá: Năm tỷ, chín trăm triệu
  + DT 25 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: số 9A nghách 7 ngõ 154 đường phố Ngọc Lâm Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291610 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanLongBien #BanNhaHemNgoQuanLongBien #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanLongBien #TinChinhChu #TinChinhChuQuanLongBien #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận Long Biên, Giá: Hai tỷ, năm trăm triệu
  + DT 98.5 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Tầng 5 tòa K6 Khu ĐT Việt Hưng đường Đức Giang Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291477 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanLongBien #BanCanHoQuanLongBien #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuanLongBien #TinChinhChu #TinChinhChuQuanLongBien #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận Long Biên, Giá: Hai tỷ, một trăm triệu
  + DT 63 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Căn 05 tòa CT2B Homeland Thượng Thanh. đường Thượng Thanh Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291363 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanLongBien #BanCanHoQuanLongBien #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuanLongBien #TinChinhChu #TinChinhChuQuanLongBien #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận Long Biên, Giá: Một tỷ, bảy trăm tám mươi triệu
  + DT 70 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Tầng 2 Ruby CT3 đường Phúc Lợi Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291347 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanLongBien #BanCanHoQuanLongBien #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuanLongBien #TinChinhChu #TinChinhChuQuanLongBien #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận Long Biên, Giá: Hai tỷ, hai trăm triệu
  + DT 77 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Tầng 16 chung cư Học Viện Hậu Cần đường Ngọc Thụy Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291326 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanLongBien #BanCanHoQuanLongBien #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuanLongBien #TinChinhChu #TinChinhChuQuanLongBien #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Long Biên, Giá: Bốn tỷ, năm trăm triệu
  + DT 38.5 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Ngõ 22 đường Phố Kim Quan Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291149 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanLongBien #BanNhaHemNgoQuanLongBien #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanLongBien #TinChinhChu #TinChinhChuQuanLongBien #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận Long Biên, Giá: Ba tỷ, tám trăm năm mươi triệu
  + DT 85 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Tòa A Mipec Riverside Long Biên đường Ngọc Lâm Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291087 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanLongBien #BanCanHoQuanLongBien #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuanLongBien #TinChinhChu #TinChinhChuQuanLongBien #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận Long Biên, Giá: Một tỷ, bảy trăm tám mươi triệu
  + DT 68.5 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Rice City Sông Hồng đường Thượng Thanh Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291086 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanLongBien #BanCanHoQuanLongBien #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuanLongBien #TinChinhChu #TinChinhChuQuanLongBien #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận Long Biên, Giá: Hai tỷ, bảy mươi triệu
  + DT 68 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: toà E2 chung cư Ecohome Phúc Lợi đường Phúc Lợi Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 290927 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanLongBien #BanCanHoQuanLongBien #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuanLongBien #TinChinhChu #TinChinhChuQuanLongBien #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận Long Biên, Giá: Một tỷ, sáu trăm triệu
  + DT 68 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: tầng 4 toà NO12-2 Đô thị Sài Đồng đường Sài Đồng Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 290704 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanLongBien #BanCanHoQuanLongBien #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuanLongBien #TinChinhChu #TinChinhChuQuanLongBien #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Long Biên, Giá: Mười tỷ
  + DT 71 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Ngõ 109/70 đường Nguyễn Sơn Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 290654 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanLongBien #BanNhaHemNgoQuanLongBien #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanLongBien #TinChinhChu #TinChinhChuQuanLongBien #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận Long Biên, Giá: Một tỷ, bảy trăm năm mươi triệu
  + DT 69 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Tầng 11 tòa 1108 Rice City Sông Hồng đường Thượng Thanh Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 290632 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanLongBien #BanCanHoQuanLongBien #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuanLongBien #TinChinhChu #TinChinhChuQuanLongBien #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận Long Biên, Giá: Một tỷ, bốn trăm sáu mươi triệu
  + DT 62.1 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: tòa No10A KDT Sài Đồng đường Sài Đồng Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 290625 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanLongBien #BanCanHoQuanLongBien #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuanLongBien #TinChinhChu #TinChinhChuQuanLongBien #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Đất Quận Long Biên, Giá: Một tỷ, tám trăm triệu
  + DT 50 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Tổ 38 đường Bắc Cầu Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 290483 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanLongBien #BanDatQuanLongBien #BanDatChinhChu #BanDatChinhChuQuanLongBien #TinChinhChu #TinChinhChuQuanLongBien #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Long Biên, Giá: Ba tỷ, một trăm triệu
  + DT 36 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: số 36A ngõ 191/39 đường Thạch Bàn Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 290469 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanLongBien #BanNhaHemNgoQuanLongBien #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanLongBien #TinChinhChu #TinChinhChuQuanLongBien #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận Long Biên, Giá: Hai tỷ, ba trăm triệu
  + DT 104 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: p1716 chung cư Học viện Hậu cần đường Ngọc Thụy Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 290362 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanLongBien #BanCanHoQuanLongBien #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuanLongBien #TinChinhChu #TinChinhChuQuanLongBien #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Đất Quận Long Biên, Giá: Hai tỷ, chín trăm triệu
  + DT 42.3 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Tổ 7 đường Lệ Mật Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 290225 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanLongBien #BanDatQuanLongBien #BanDatChinhChu #BanDatChinhChuQuanLongBien #TinChinhChu #TinChinhChuQuanLongBien #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Long Biên, Giá: Một tỷ, bảy trăm năm mươi triệu
  + DT 10.9 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 1 đường Ngọc Lâm Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 290117 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanLongBien #BanNhaHemNgoQuanLongBien #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanLongBien #TinChinhChu #TinChinhChuQuanLongBien #Tinvip ”

 • > Xem thêm