• “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Bắc Từ Liêm, Giá: Ba tỷ, ba trăm triệu
  + DT 38 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Ngõ 31/203 đường Cổ Nhuế Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291452 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBacTuLiem #BanNhaHemNgoQuanBacTuLiem #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanBacTuLiem #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBacTuLiem #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận Bắc Từ Liêm, Giá: Ba tỷ, hai trăm triệu
  + DT 70.7 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: tòa CT1 chung cư 789 Xuân Đỉnh đường Xuân Đỉnh Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291459 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBacTuLiem #BanCanHoQuanBacTuLiem #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuanBacTuLiem #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBacTuLiem #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Bắc Từ Liêm, Giá: Năm tỷ, hai trăm triệu
  + DT 40 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: số 16 ngõ 351/97 đường Thụy Phương Phường Thượng Cát, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291375 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBacTuLiem #BanNhaHemNgoQuanBacTuLiem #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanBacTuLiem #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBacTuLiem #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận Bắc Từ Liêm, Giá: Hai tỷ, chín trăm triệu
  + DT 74 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Tầng 2 chung cư CT1C thành phố giao lưu đường Cổ Nhuế 1 Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291338 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBacTuLiem #BanCanHoQuanBacTuLiem #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuanBacTuLiem #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBacTuLiem #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận Bắc Từ Liêm, Giá: Ba tỷ, sáu trăm năm mươi triệu
  + DT 36 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 19 ngõ 36 đường Phú Kiều Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 290978 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBacTuLiem #BanCanHoQuanBacTuLiem #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuanBacTuLiem #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBacTuLiem #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận Bắc Từ Liêm, Giá: Bốn tỷ, tám trăm năm mươi triệu
  + DT 90 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: căn hộ Kosmo Tây Hồ đường Xuân La Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 290651 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBacTuLiem #BanCanHoQuanBacTuLiem #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuanBacTuLiem #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBacTuLiem #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Bắc Từ Liêm, Giá: Sáu tỷ, một trăm triệu
  + DT 61 m2, 4.1m x 15m, đường hẻm ngõ vào rộng – Thông tin thêm: Nhà 4 tầng
  + Đ/c: Số 4a ngõ 205/124 đường Xuân Đỉnh Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 290628 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBacTuLiem #BanNhaHemNgoQuanBacTuLiem #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanBacTuLiem #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBacTuLiem #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận Bắc Từ Liêm, Giá: Hai tỷ, sáu trăm năm mươi triệu
  + DT 70 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 43 Tòa CT2 Thái Hà CBCS Bộ Công an đường Phạm Văn Đồng Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 290401 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBacTuLiem #BanCanHoQuanBacTuLiem #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuanBacTuLiem #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBacTuLiem #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Đất Quận Bắc Từ Liêm, Giá: Tám tỷ, hai trăm triệu
  + DT 124 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: đường Phố Tân Nhuệ Phường Thụy Phương, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 290163 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBacTuLiem #BanDatQuanBacTuLiem #BanDatChinhChu #BanDatChinhChuQuanBacTuLiem #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBacTuLiem #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận Bắc Từ Liêm, Giá: Bốn tỷ, chín trăm năm mươi triệu
  + DT 69.6 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: tầng 9 toà E1 sảng a Chung cư Ecohome 1 đường Đông Ngạc Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 289980 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBacTuLiem #BanCanHoQuanBacTuLiem #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuanBacTuLiem #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBacTuLiem #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Bắc Từ Liêm, Giá: Sáu tỷ
  + DT 41 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 2 ngõ 23 đường Đức Diễn Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 289876 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBacTuLiem #BanNhaHemNgoQuanBacTuLiem #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanBacTuLiem #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBacTuLiem #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Bắc Từ Liêm, Giá: Bốn tỷ, ba trăm sáu mươi tám triệu
  + DT 40 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: số 7 ngõ 56/16 đường phố Lê Văn Hiến Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 289843 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBacTuLiem #BanNhaHemNgoQuanBacTuLiem #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanBacTuLiem #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBacTuLiem #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Bắc Từ Liêm, Giá: Ba tỷ, năm trăm năm mươi triệu
  + DT 36 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: đường Phú Diễn Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 289912 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBacTuLiem #BanNhaHemNgoQuanBacTuLiem #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanBacTuLiem #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBacTuLiem #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận Bắc Từ Liêm, Giá: Ba tỷ, bảy trăm năm mươi triệu
  + DT 89 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: CT3B KDT Nam Cường đường Tôn Quang Phiệt Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 289732 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBacTuLiem #BanCanHoQuanBacTuLiem #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuanBacTuLiem #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBacTuLiem #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Đất Quận Bắc Từ Liêm, Giá: Ba tỷ, bốn trăm hai mươi triệu
  + DT 190 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Ngõ Việt Hà 1 đường TDP Phú Minh Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 289255 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBacTuLiem #BanDatQuanBacTuLiem #BanDatChinhChu #BanDatChinhChuQuanBacTuLiem #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBacTuLiem #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Bắc Từ Liêm, Giá: Ba tỷ, bốn trăm triệu
  + DT 40 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: số 4/347/108 đường Cổ Nhuế Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 289209 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBacTuLiem #BanNhaHemNgoQuanBacTuLiem #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanBacTuLiem #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBacTuLiem #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận Bắc Từ Liêm, Giá: Ba tỷ
  + DT 83 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 136 Tòa S3 Goldmark City, đường Hồ Tùng Mậu. Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 289094 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBacTuLiem #BanCanHoQuanBacTuLiem #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuanBacTuLiem #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBacTuLiem #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Đất Quận Bắc Từ Liêm, Giá: Ba tỷ, bốn trăm năm mươi triệu
  + DT 110 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Ngõ 18 đường Phường Thượng Cát, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 289088 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBacTuLiem #BanDatQuanBacTuLiem #BanDatChinhChu #BanDatChinhChuQuanBacTuLiem #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBacTuLiem #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận Bắc Từ Liêm, Giá: Ba tỷ, năm trăm triệu
  + DT 123.5 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: tầng 12 KDT Handiresco đường Xuân Đỉnh Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 288799 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBacTuLiem #BanCanHoQuanBacTuLiem #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuanBacTuLiem #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBacTuLiem #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Bắc Từ Liêm, Giá: Hai tỷ, bảy trăm tám mươi triệu
  + DT 34 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: ngõ 136 đường Tây Tựu Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 288791 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBacTuLiem #BanNhaHemNgoQuanBacTuLiem #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanBacTuLiem #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBacTuLiem #Tinvip ”

 • > Xem thêm