• “Tin Vip Chính chủ Cho Thuê Nhà Mặt Tiền/Mặt Bằng/Văn Phòng Quận Ba Đình, Giá: Chín mươi triệu
  + DT 120 m2, 4m x 30m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: số 3 đường Phan Huy Ích Phường Nguyễn Trung Trực, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268143 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBaDinh #ChoThueNhaMatTien/MatBang/VanPhongQuanBaDinh #ChoThueNhaMatTien/MatBang/VanPhongChinhChu #ChoThueNhaMatTien/MatBang/VanPhongChinhChuQuanBaDinh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBaDinh #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Cho Thuê Nhà Ở, Phòng Quận Ba Đình, Giá: Ba triệu, năm trăm nghìn
  + DT 30 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Ngõ 71 đường Lê Hồng Phong Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268036 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBaDinh #ChoThueNhaO,PhongQuanBaDinh #ChoThueNhaO,PhongChinhChu #ChoThueNhaO,PhongChinhChuQuanBaDinh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBaDinh #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Cho Thuê Nhà Ở, Phòng Quận Ba Đình, Giá: Năm triệu, năm trăm nghìn
  + DT 56 m2, 4.9m x 11.4m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: ngõ 192 đường Kim Mã Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 267911 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBaDinh #ChoThueNhaO,PhongQuanBaDinh #ChoThueNhaO,PhongChinhChu #ChoThueNhaO,PhongChinhChuQuanBaDinh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBaDinh #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Cho Thuê Nhà Mặt Tiền/Mặt Bằng/Văn Phòng Quận Ba Đình, Giá: Thỏa thuận
  + DT 44 m2, 4m x 11m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 48A đường Trúc Bạch Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 267828 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBaDinh #ChoThueNhaMatTien/MatBang/VanPhongQuanBaDinh #ChoThueNhaMatTien/MatBang/VanPhongChinhChu #ChoThueNhaMatTien/MatBang/VanPhongChinhChuQuanBaDinh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBaDinh #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Cho Thuê Nhà Mặt Tiền/Mặt Bằng/Văn Phòng Quận Ba Đình, Giá: Hai mươi tám triệu
  + DT 31.5 m2, 3.15m x 10m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: số 69A đường Đội Cấn Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 267193 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBaDinh #ChoThueNhaMatTien/MatBang/VanPhongQuanBaDinh #ChoThueNhaMatTien/MatBang/VanPhongChinhChu #ChoThueNhaMatTien/MatBang/VanPhongChinhChuQuanBaDinh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBaDinh #Tinvip ”