• “Tin Vip Chính chủ Cho Thuê Nhà Mặt Tiền/Mặt Bằng/Văn Phòng Quận Ba Đình, Giá: Chín triệu
  + DT 48 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: ngõ 189 đường Hoàng Hoa Thám Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291355 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBaDinh #ChoThueNhaMatTien/MatBang/VanPhongQuanBaDinh #ChoThueNhaMatTien/MatBang/VanPhongChinhChu #ChoThueNhaMatTien/MatBang/VanPhongChinhChuQuanBaDinh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBaDinh #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Cho Thuê Nhà Mặt Tiền/Mặt Bằng/Văn Phòng Quận Ba Đình, Giá: Chín triệu
  + DT 30 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: số 202b đường Bưởi Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291292 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBaDinh #ChoThueNhaMatTien/MatBang/VanPhongQuanBaDinh #ChoThueNhaMatTien/MatBang/VanPhongChinhChu #ChoThueNhaMatTien/MatBang/VanPhongChinhChuQuanBaDinh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBaDinh #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Cho Thuê Căn Hộ Quận Ba Đình, Giá: Bảy triệu
  + DT 70 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: tầng 4 căn hộ tập thể Thành Công đường Thành Công Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291280 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBaDinh #ChoThueCanHoQuanBaDinh #ChoThueCanHoChinhChu #ChoThueCanHoChinhChuQuanBaDinh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBaDinh #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Cho Thuê Nhà Mặt Tiền/Mặt Bằng/Văn Phòng Quận Ba Đình, Giá: Bốn mươi lăm triệu
  + DT 90 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: số 645 đường Kim Mã Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291151 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBaDinh #ChoThueNhaMatTien/MatBang/VanPhongQuanBaDinh #ChoThueNhaMatTien/MatBang/VanPhongChinhChu #ChoThueNhaMatTien/MatBang/VanPhongChinhChuQuanBaDinh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBaDinh #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Cho Thuê Nhà Ở, Phòng Quận Ba Đình, Giá: Chín triệu
  + DT 90 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Ngõ 135 đường Núi Trúc Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291063 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBaDinh #ChoThueNhaO,PhongQuanBaDinh #ChoThueNhaO,PhongChinhChu #ChoThueNhaO,PhongChinhChuQuanBaDinh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBaDinh #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Cho Thuê Nhà Mặt Tiền/Mặt Bằng/Văn Phòng Quận Ba Đình, Giá: Hai mươi lăm triệu
  + DT 60 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: đường Châu Long, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 290977 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBaDinh #ChoThueNhaMatTien/MatBang/VanPhongQuanBaDinh #ChoThueNhaMatTien/MatBang/VanPhongChinhChu #ChoThueNhaMatTien/MatBang/VanPhongChinhChuQuanBaDinh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBaDinh #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Cho Thuê Nhà Mặt Tiền/Mặt Bằng/Văn Phòng Quận Ba Đình, Giá: Mười lăm triệu
  + DT 44.7 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 257 đường Đội Cấn Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 290856 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBaDinh #ChoThueNhaMatTien/MatBang/VanPhongQuanBaDinh #ChoThueNhaMatTien/MatBang/VanPhongChinhChu #ChoThueNhaMatTien/MatBang/VanPhongChinhChuQuanBaDinh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBaDinh #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Cho Thuê Nhà Mặt Tiền/Mặt Bằng/Văn Phòng Quận Ba Đình, Giá: Ba mươi tám triệu
  + DT 138 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: số 138B tầng 3 tòa nhà Grandeur Palace đường Giảng Võ Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 289596 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBaDinh #ChoThueNhaMatTien/MatBang/VanPhongQuanBaDinh #ChoThueNhaMatTien/MatBang/VanPhongChinhChu #ChoThueNhaMatTien/MatBang/VanPhongChinhChuQuanBaDinh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBaDinh #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Cho Thuê Nhà Ở, Phòng Quận Ba Đình, Giá: Mười một triệu
  + DT 26 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: số 58 ngõ 95 đường Kim Mã Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 289360 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBaDinh #ChoThueNhaO,PhongQuanBaDinh #ChoThueNhaO,PhongChinhChu #ChoThueNhaO,PhongChinhChuQuanBaDinh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBaDinh #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Cho Thuê Nhà Mặt Tiền/Mặt Bằng/Văn Phòng Quận Ba Đình, Giá: Ba mươi lăm triệu
  + DT 70 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: đường Phạm Hồng Thái Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 289134 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBaDinh #ChoThueNhaMatTien/MatBang/VanPhongQuanBaDinh #ChoThueNhaMatTien/MatBang/VanPhongChinhChu #ChoThueNhaMatTien/MatBang/VanPhongChinhChuQuanBaDinh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBaDinh #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Cho Thuê Nhà Ở, Phòng Quận Ba Đình, Giá: Mười triệu
  + DT 55 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: số 8 ngõ 112/39 đường Ngọc Khánh Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 288651 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBaDinh #ChoThueNhaO,PhongQuanBaDinh #ChoThueNhaO,PhongChinhChu #ChoThueNhaO,PhongChinhChuQuanBaDinh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBaDinh #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Cho Thuê Nhà Ở, Phòng Quận Ba Đình, Giá: Mười lăm triệu, năm trăm nghìn
  + DT 32 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Nhà 4a ngách 35 ngõ 23 đường Giang Văn Minh Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 288649 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBaDinh #ChoThueNhaO,PhongQuanBaDinh #ChoThueNhaO,PhongChinhChu #ChoThueNhaO,PhongChinhChuQuanBaDinh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBaDinh #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Cho Thuê Nhà Ở, Phòng Quận Ba Đình, Giá: Bảy triệu
  + DT 80 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: tầng 2 ngõ 260 đường phố Đội Cấn Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 288101 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBaDinh #ChoThueNhaO,PhongQuanBaDinh #ChoThueNhaO,PhongChinhChu #ChoThueNhaO,PhongChinhChuQuanBaDinh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBaDinh #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Cho Thuê Nhà Ở, Phòng Quận Ba Đình, Giá: Sáu triệu, năm trăm nghìn
  + DT 74 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: ngõ 97 đường Văn Cao Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 287955 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBaDinh #ChoThueNhaO,PhongQuanBaDinh #ChoThueNhaO,PhongChinhChu #ChoThueNhaO,PhongChinhChuQuanBaDinh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBaDinh #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Cho Thuê Nhà Ở, Phòng Quận Ba Đình, Giá: Năm triệu
  + DT 35 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: ngõ 112 đường Đội Cấn Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 287800 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBaDinh #ChoThueNhaO,PhongQuanBaDinh #ChoThueNhaO,PhongChinhChu #ChoThueNhaO,PhongChinhChuQuanBaDinh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBaDinh #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Cho Thuê Nhà Ở, Phòng Quận Ba Đình, Giá: Mười triệu
  + DT 27 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: số 1 đường Cao Bá Quát Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 287216 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBaDinh #ChoThueNhaO,PhongQuanBaDinh #ChoThueNhaO,PhongChinhChu #ChoThueNhaO,PhongChinhChuQuanBaDinh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBaDinh #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Cho Thuê Nhà Ở, Phòng Quận Ba Đình, Giá: Hai triệu, hai trăm nghìn
  + DT 15 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: đường Kim Mã Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 287138 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBaDinh #ChoThueNhaO,PhongQuanBaDinh #ChoThueNhaO,PhongChinhChu #ChoThueNhaO,PhongChinhChuQuanBaDinh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBaDinh #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Cho Thuê Nhà Mặt Tiền/Mặt Bằng/Văn Phòng Quận Ba Đình, Giá: Sáu triệu
  + DT 50 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: đường Vĩnh Phúc Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 286874 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBaDinh #ChoThueNhaMatTien/MatBang/VanPhongQuanBaDinh #ChoThueNhaMatTien/MatBang/VanPhongChinhChu #ChoThueNhaMatTien/MatBang/VanPhongChinhChuQuanBaDinh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBaDinh #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Cho Thuê Nhà Mặt Tiền/Mặt Bằng/Văn Phòng Quận Ba Đình, Giá: Tám triệu
  + DT 20 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: số 1G đường Nguyên Hồng Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 286873 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBaDinh #ChoThueNhaMatTien/MatBang/VanPhongQuanBaDinh #ChoThueNhaMatTien/MatBang/VanPhongChinhChu #ChoThueNhaMatTien/MatBang/VanPhongChinhChuQuanBaDinh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBaDinh #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Cho Thuê Căn Hộ Quận Ba Đình, Giá: Mười triệu
  + DT 70 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Ngõ 135 đường Đội Cấn Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 286256 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBaDinh #ChoThueCanHoQuanBaDinh #ChoThueCanHoChinhChu #ChoThueCanHoChinhChuQuanBaDinh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBaDinh #Tinvip ”

 • > Xem thêm