• “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 10, Giá: Sáu tỷ, năm trăm triệu
  + DT 31 m2, 3.1m x 10m, đường hẻm ngõ vào rộng – Thông tin thêm: 1 trệt 2 lầu
  + Đ/c: 205/7 đường Nguyễn Tiểu La Phường 08, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291467 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan10 #BanNhaHemNgoQuan10 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan10 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan10 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 10, Giá: Bảy tỷ, năm trăm triệu
  + DT 61 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 478/10 đường Hòa Hảo Phường 05, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 290840 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan10 #BanNhaHemNgoQuan10 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan10 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan10 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Mặt Tiền Quận 10, Giá: Bốn tỷ, ba trăm bảy mươi triệu
  + DT 20 m2, 2.6m x 8.1m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 133C đường Hòa Hưng Phường 11, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 290470 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan10 #BanNhaMatTienQuan10 #BanNhaMatTienChinhChu #BanNhaMatTienChinhChuQuan10 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan10 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 10, Giá: Chín tỷ, sáu trăm triệu
  + DT 40 m2, 4m x 10m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 494/18 đường Hòa Hảo Phường 05, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 288892 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan10 #BanNhaHemNgoQuan10 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan10 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan10 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 10, Giá: Năm tỷ, chín trăm triệu
  + DT 21 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 59/1 đường Đào Duy Từ Phường 05, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 285140 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan10 #BanNhaHemNgoQuan10 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan10 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan10 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 10, Giá: Tám tỷ, năm trăm triệu
  + DT 47 m2, 3.3m x 17m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 750/25 đường Điện Biên Phủ Phường 10, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 284563 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan10 #BanNhaHemNgoQuan10 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan10 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan10 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Cho Thuê Nhà Mặt Tiền/Mặt Bằng/Văn Phòng Quận 10, Giá: Chín triệu
  + DT 60 m2, 4m x 15m, đường hẻm ngõ vào rộng – Thông tin thêm: tầng trệt
  + Đ/c: 449/112 đường Sư Vạn Hạnh Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 284427 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan10 #ChoThueNhaMatTien/MatBang/VanPhongQuan10 #ChoThueNhaMatTien/MatBang/VanPhongChinhChu #ChoThueNhaMatTien/MatBang/VanPhongChinhChuQuan10 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan10 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 10, Giá: Tám tỷ, ba trăm triệu
  + DT 43.8 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 87/34 đường Hồ Thị Kỷ Phường 01, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 284456 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan10 #BanNhaHemNgoQuan10 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan10 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan10 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 10, Giá: Mười tỷ, ba trăm triệu
  + DT 41.5 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 63/16 đường 3/2 Phường 11, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 282198 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan10 #BanNhaHemNgoQuan10 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan10 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan10 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 10, Giá: Ba tỷ, hai trăm năm mươi triệu
  + DT 33 m2, 3.7m x 9.6 m, đường hẻm ngõ vào rộng – Thông tin thêm: 1 trệt 1 lầu
  + Đ/c: 402/10J đường Hồng Bàng Phường 08, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 282106 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan10 #BanNhaHemNgoQuan10 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan10 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan10 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 10, Giá: Một tỷ, năm trăm triệu
  + DT 60 m2, 5m x 12m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Hẻm 436B đường 3 Tháng 2 Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 281751 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan10 #BanNhaHemNgoQuan10 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan10 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan10 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 10, Giá: Mười hai tỷ, năm trăm triệu
  + DT 61.6 m2, 3.22m x 21m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 285/101/41 đường Cách Mạng Tháng Tám Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 280469 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan10 #BanNhaHemNgoQuan10 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan10 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan10 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 10, Giá: Ba tỷ, năm trăm năm mươi triệu
  + DT 23 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 158/21M6 đường Hòa Hưng Phường 13, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 280326 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan10 #BanNhaHemNgoQuan10 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan10 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan10 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 10, Giá: Hai tỷ, một trăm triệu
  + DT 12 m2, 3m x 4m, đường hẻm ngõ vào rộng – Thông tin thêm: 1 trệt 1 lầu
  + Đ/c: 33/4 đường Trường Sơn Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 280276 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan10 #BanNhaHemNgoQuan10 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan10 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan10 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 10, Giá: Ba tỷ, chín trăm triệu
  + DT 33 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 528/5/123 đường Điện Biên Phủ Phường 11, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 279989 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan10 #BanNhaHemNgoQuan10 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan10 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan10 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 10, Giá: Ba tỷ, chín trăm triệu
  + DT 33 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 528/5/123 đường Điện Biên Phủ Phường 11, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 279989 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan10 #BanNhaHemNgoQuan10 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan10 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan10 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 10, Giá: Năm tỷ, năm trăm triệu
  + DT 48 m2, 4m x 12m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 549/2E đường Sư Vạn Hạnh Phường 13, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 279159 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan10 #BanNhaHemNgoQuan10 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan10 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan10 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 10, Giá: Sáu tỷ, sáu trăm triệu
  + DT 53 m2, 12m x 5.4m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 109D/58 đường Lạc Long Quân Phường 03, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 278322 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan10 #BanNhaHemNgoQuan10 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan10 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan10 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 10, Giá: Một tỷ, bốn trăm triệu
  + DT 12.3 m2, 3m x 4m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: hẽm 292 đường Bà Hạt Phường 09, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 277640 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan10 #BanNhaHemNgoQuan10 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan10 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan10 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 10, Giá: Sáu tỷ, tám trăm triệu
  + DT 56 m2, 3.45m x 15m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 282/25 đường Ngô Gia Tự Phường 04, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 277641 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan10 #BanNhaHemNgoQuan10 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan10 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan10 #Tinvip ”

 • > Xem thêm