• “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Đống Đa, Giá: Một tỷ, bốn trăm năm mươi triệu
  + DT 20 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: số 22 ngõ 85 đường Nguyễn Ngọc Doãn Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291630 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanDongDa #BanNhaHemNgoQuanDongDa #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanDongDa #TinChinhChu #TinChinhChuQuanDongDa #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận Đống Đa, Giá: Bảy tỷ, hai trăm triệu
  + DT 139 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Tầng 26 tòa A Chung cư Sky City 88 Láng Hạ đường Láng Hạ Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291587 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanDongDa #BanCanHoQuanDongDa #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuanDongDa #TinChinhChu #TinChinhChuQuanDongDa #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Đống Đa, Giá: Bốn tỷ, một trăm năm mươi triệu
  + DT 32.7 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: số 11 ngách 71/11 ngõ 71 đường Phương Mai Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291608 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanDongDa #BanNhaHemNgoQuanDongDa #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanDongDa #TinChinhChu #TinChinhChuQuanDongDa #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Đống Đa, Giá: Hai tỷ, hai trăm năm mươi triệu
  + DT 22 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: số 1 ngách 178/71 Ngõ 178 đường Chợ Khâm Thiên Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291602 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanDongDa #BanNhaHemNgoQuanDongDa #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanDongDa #TinChinhChu #TinChinhChuQuanDongDa #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Đống Đa, Giá: Bốn tỷ, chín trăm năm mươi triệu
  + DT 35 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 8 ngách 3 ngõ Trung Tả đường Khâm Thiên Phường Khâm Thiên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291481 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanDongDa #BanNhaHemNgoQuanDongDa #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanDongDa #TinChinhChu #TinChinhChuQuanDongDa #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Đống Đa, Giá: Bốn tỷ
  + DT 20.5 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: số 14 ngách 222/67 đường Lê Duẩn Phường Khâm Thiên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291313 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanDongDa #BanNhaHemNgoQuanDongDa #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanDongDa #TinChinhChu #TinChinhChuQuanDongDa #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Đống Đa, Giá: Hai tỷ, bốn trăm triệu
  + DT 27 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Ngõ 180 đường Nguyễn Lương Bằng Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291319 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanDongDa #BanNhaHemNgoQuanDongDa #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanDongDa #TinChinhChu #TinChinhChuQuanDongDa #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Đống Đa, Giá: Năm tỷ, năm trăm triệu
  + DT 35 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: ngõ 252/53 đường Tây Sơn Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291183 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanDongDa #BanNhaHemNgoQuanDongDa #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanDongDa #TinChinhChu #TinChinhChuQuanDongDa #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Đống Đa, Giá: Mười tỷ, ba trăm triệu
  + DT 50 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 26 ngõ 82 đường Yên Lãng Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291178 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanDongDa #BanNhaHemNgoQuanDongDa #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanDongDa #TinChinhChu #TinChinhChuQuanDongDa #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Đống Đa, Giá: Mười hai tỷ
  + DT 45 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 81A Ngõ 16 đường Hoàng Cầu Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291167 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanDongDa #BanNhaHemNgoQuanDongDa #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanDongDa #TinChinhChu #TinChinhChuQuanDongDa #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Đống Đa, Giá: Bốn tỷ, sáu trăm triệu
  + DT 38 m2, 4m x 9.5m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: đường Nguyễn Lương Bằng Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291154 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanDongDa #BanNhaHemNgoQuanDongDa #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanDongDa #TinChinhChu #TinChinhChuQuanDongDa #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Đống Đa, Giá: Ba tỷ, bảy trăm năm mươi triệu
  + DT 24 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Ngõ 3 đường Thái Hà Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291080 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanDongDa #BanNhaHemNgoQuanDongDa #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanDongDa #TinChinhChu #TinChinhChuQuanDongDa #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận Đống Đa, Giá: Một tỷ, chín trăm triệu
  + DT 68 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Tầng 4 Khu tập thể T2 đường Phương Mai Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291051 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanDongDa #BanCanHoQuanDongDa #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuanDongDa #TinChinhChu #TinChinhChuQuanDongDa #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận Đống Đa, Giá: Ba tỷ, bảy trăm triệu
  + DT 75.4 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: tầng 2 27B1 nhà tập thể B1 Cát Linh đường Cát Linh Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 290929 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanDongDa #BanCanHoQuanDongDa #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuanDongDa #TinChinhChu #TinChinhChuQuanDongDa #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Đống Đa, Giá: Hai tỷ, hai trăm triệu
  + DT 22.1 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: nhà 41 ngõ 138 đường Chợ Khâm Thiên Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 290842 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanDongDa #BanNhaHemNgoQuanDongDa #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanDongDa #TinChinhChu #TinChinhChuQuanDongDa #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Đống Đa, Giá: Bốn tỷ, sáu trăm năm mươi triệu
  + DT 44.5 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: số 45 ngõ 426/48 đường Láng Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 290609 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanDongDa #BanNhaHemNgoQuanDongDa #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanDongDa #TinChinhChu #TinChinhChuQuanDongDa #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Đống Đa, Giá: Năm tỷ, sáu trăm triệu
  + DT 26.5 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: ngõ Trung Phụng đường Trung Phụng Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 290497 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanDongDa #BanNhaHemNgoQuanDongDa #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanDongDa #TinChinhChu #TinChinhChuQuanDongDa #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Mặt Tiền Quận Đống Đa, Giá: Chín tỷ, tám trăm triệu
  + DT 25 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 97 đường Nguyễn Lương Bằng Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 290360 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanDongDa #BanNhaMatTienQuanDongDa #BanNhaMatTienChinhChu #BanNhaMatTienChinhChuQuanDongDa #TinChinhChu #TinChinhChuQuanDongDa #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Đống Đa, Giá: Bốn tỷ
  + DT 35 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: số 6 ngõ 318/100/33 đường Đê La Thành Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 290216 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanDongDa #BanNhaHemNgoQuanDongDa #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanDongDa #TinChinhChu #TinChinhChuQuanDongDa #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Đống Đa, Giá: Năm tỷ, hai trăm triệu
  + DT 39.9 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 85 ngõ Văn Hương đường Hàng Bột Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 290260 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanDongDa #BanNhaHemNgoQuanDongDa #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanDongDa #TinChinhChu #TinChinhChuQuanDongDa #Tinvip ”

 • > Xem thêm