• “Tin Vip Chính chủ Bán Đất Quận Đống Đa, Giá: Ba mươi chín tỷ
  + DT 155 m2, 7.25m x 21.3m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 18B đường Hồ Đắc Di Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 269153 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanDongDa #BanDatQuanDongDa #BanDatChinhChu #BanDatChinhChuQuanDongDa #TinChinhChu #TinChinhChuQuanDongDa #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Đống Đa, Giá: Sáu tỷ, tám trăm năm mươi triệu
  + DT 35 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: số 1/17 ngõ 371 đường Đê La Thành Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 269121 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanDongDa #BanNhaHemNgoQuanDongDa #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanDongDa #TinChinhChu #TinChinhChuQuanDongDa #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận Đống Đa, Giá: Ba tỷ, một trăm triệu
  + DT 64 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: căn hộ tập thể tầng 3 Ngõ 2 đường Phương Mai Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268966 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanDongDa #BanCanHoQuanDongDa #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuanDongDa #TinChinhChu #TinChinhChuQuanDongDa #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Đống Đa, Giá: Mười bốn tỷ, bảy trăm triệu
  + DT 42.75 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: số 67/25 đường Vũ Ngọc Phan Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268969 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanDongDa #BanNhaHemNgoQuanDongDa #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanDongDa #TinChinhChu #TinChinhChuQuanDongDa #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Đống Đa, Giá: Ba tỷ, hai trăm triệu
  + DT 30.2 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: ngõ 44 đường Phố Hào Nam Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268847 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanDongDa #BanNhaHemNgoQuanDongDa #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanDongDa #TinChinhChu #TinChinhChuQuanDongDa #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Đống Đa, Giá: Năm tỷ, chín trăm năm mươi triệu
  + DT 40 m2, 4.3m x 9.3m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: ngõ 43 đường Chùa Bộc Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268650 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanDongDa #BanNhaHemNgoQuanDongDa #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanDongDa #TinChinhChu #TinChinhChuQuanDongDa #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Đống Đa, Giá: Một tỷ, ba trăm năm mươi triệu
  + DT 40 m2, 3.7m x 10.8m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: nhà tầng 1 tập thể Kim Liên đường Kim Liên Phường Kim Liên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268717 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanDongDa #BanNhaHemNgoQuanDongDa #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanDongDa #TinChinhChu #TinChinhChuQuanDongDa #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Đống Đa, Giá: Ba tỷ, ba trăm năm mươi triệu
  + DT 25 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: ngõ Toàn Thắng đường Khâm Thiên Phường Khâm Thiên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268491 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanDongDa #BanNhaHemNgoQuanDongDa #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanDongDa #TinChinhChu #TinChinhChuQuanDongDa #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Đống Đa, Giá: Hai tỷ, bốn trăm ba mươi triệu
  + DT 24 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: ngõ 78 đường Giải Phóng Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268490 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanDongDa #BanNhaHemNgoQuanDongDa #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanDongDa #TinChinhChu #TinChinhChuQuanDongDa #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Đống Đa, Giá: Hai tỷ
  + DT 21.7 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Ngõ 290 đường Đê La Thành Phường Thổ Quan, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268565 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanDongDa #BanNhaHemNgoQuanDongDa #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanDongDa #TinChinhChu #TinChinhChuQuanDongDa #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Đống Đa, Giá: Một tỷ, bảy trăm triệu
  + DT 17 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 26 ngách 138/26 đường Khâm Thiên Phường Khâm Thiên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268536 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanDongDa #BanNhaHemNgoQuanDongDa #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanDongDa #TinChinhChu #TinChinhChuQuanDongDa #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Mặt Tiền Quận Đống Đa, Giá: Mười lăm tỷ, một trăm năm mươi triệu
  + DT 50.1 m2, 4.8m x 10.4m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: đường Khâm Thiên Phường Khâm Thiên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268399 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanDongDa #BanNhaMatTienQuanDongDa #BanNhaMatTienChinhChu #BanNhaMatTienChinhChuQuanDongDa #TinChinhChu #TinChinhChuQuanDongDa #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Đống Đa, Giá: Bảy tỷ, năm trăm triệu
  + DT 49 m2, 4.8m x 10.2m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: số 5 ngách 27 ngõ 16 đường phố Hoàng Cầu Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268293 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanDongDa #BanNhaHemNgoQuanDongDa #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanDongDa #TinChinhChu #TinChinhChuQuanDongDa #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Đất Quận Đống Đa, Giá: Hai tỷ, sáu trăm triệu
  + DT 44 m2, 4m x 11m, đường hẻm ngõ vào rộng – Thông tin quy hoạch theo Số thửa : Sổ đỏ | Số tờ:
  + Đ/c: Số 10 ngõ 260 đường chợ Khâm Thiên Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268270 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanDongDa #BanDatQuanDongDa #BanDatChinhChu #BanDatChinhChuQuanDongDa #TinChinhChu #TinChinhChuQuanDongDa #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Mặt Tiền Quận Đống Đa, Giá: Mười sáu tỷ
  + DT 127 m2, 7m x 18.1m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 107C1 đường Phạm Ngọc Thạch Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268247 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanDongDa #BanNhaMatTienQuanDongDa #BanNhaMatTienChinhChu #BanNhaMatTienChinhChuQuanDongDa #TinChinhChu #TinChinhChuQuanDongDa #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Đống Đa, Giá: Một tỷ, bảy trăm triệu
  + DT 17 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 26/138 ngõ chợ Khâm Thiên đường Chợ Khâm Thiên Phường Khâm Thiên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268008 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanDongDa #BanNhaHemNgoQuanDongDa #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanDongDa #TinChinhChu #TinChinhChuQuanDongDa #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Đống Đa, Giá: Mười tỷ, tám trăm triệu
  + DT 30 m2, 3m x 10m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: số 5/26 đường phố Võ Văn Dũng Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268007 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanDongDa #BanNhaHemNgoQuanDongDa #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanDongDa #TinChinhChu #TinChinhChuQuanDongDa #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Đống Đa, Giá: Bảy tỷ, năm trăm triệu
  + DT 59.5 m2, 3.6m x 16.5m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: ngõ 554 đường Trường Chinh Phường Khương Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268019 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanDongDa #BanNhaHemNgoQuanDongDa #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanDongDa #TinChinhChu #TinChinhChuQuanDongDa #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Đống Đa, Giá: Hai tỷ, chín trăm năm mươi triệu
  + DT 26.5 m2, 5m x 5.3m, đường hẻm ngõ vào rộng – Thông tin thêm: Nhà 1 trệt 3 lầu 1 tầng tum, có một trệt có gác lửng
  + Đ/c: Số 20 ngách 31 ngõ 143 đường Chợ Khâm Thiên Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 267943 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanDongDa #BanNhaHemNgoQuanDongDa #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanDongDa #TinChinhChu #TinChinhChuQuanDongDa #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Đống Đa, Giá: Ba tỷ, hai trăm năm mươi triệu
  + DT 25.8 m2, 2.7m x 11m, đường hẻm ngõ vào rộng – Thông tin thêm: Nhà cũ 3 tầng
  + Đ/c: Số 4 ngách 35 ngõ 39 đường phố Hào Nam Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 267932 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanDongDa #BanNhaHemNgoQuanDongDa #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanDongDa #TinChinhChu #TinChinhChuQuanDongDa #Tinvip ”

 • > Xem thêm