• “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Mặt Tiền Quận Phú Nhuận, Giá: Mười ba tỷ, hai trăm triệu
  + DT 50 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 24 đường Bùi Văn Thêm Phường 09, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291466 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanPhuNhuan #BanNhaMatTienQuanPhuNhuan #BanNhaMatTienChinhChu #BanNhaMatTienChinhChuQuanPhuNhuan #TinChinhChu #TinChinhChuQuanPhuNhuan #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Phú Nhuận, Giá: Bốn tỷ
  + DT 26 m2, 4m x 6.5m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 71/31/11a đường nguyễn công hoan Phường 07, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291217 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanPhuNhuan #BanNhaHemNgoQuanPhuNhuan #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanPhuNhuan #TinChinhChu #TinChinhChuQuanPhuNhuan #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Phú Nhuận, Giá: Bốn tỷ
  + DT 25 m2, 3m x 8m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 270/109/20 đường Phan Đình Phùng Phường 01, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 290833 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanPhuNhuan #BanNhaHemNgoQuanPhuNhuan #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanPhuNhuan #TinChinhChu #TinChinhChuQuanPhuNhuan #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Phú Nhuận, Giá: Tám trăm triệu
  + DT 8.64 m2, 2.7m x 3.2m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 333/3/9C đường Nguyễn Trọng Tuyển Phường 01, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 288691 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanPhuNhuan #BanNhaHemNgoQuanPhuNhuan #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanPhuNhuan #TinChinhChu #TinChinhChuQuanPhuNhuan #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Phú Nhuận, Giá: Sáu tỷ, ba trăm năm mươi triệu
  + DT 70 m2, 4.2m x 16m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 1128/7 đường Trường Sa Phường 13, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 282749 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanPhuNhuan #BanNhaHemNgoQuanPhuNhuan #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanPhuNhuan #TinChinhChu #TinChinhChuQuanPhuNhuan #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Cho Thuê Nhà Ở, Phòng Quận Phú Nhuận, Giá: Bốn triệu, năm trăm nghìn
  + DT 18 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 62/24 đường Nguyễn Lâm Phường 07, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 282443 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanPhuNhuan #ChoThueNhaO,PhongQuanPhuNhuan #ChoThueNhaO,PhongChinhChu #ChoThueNhaO,PhongChinhChuQuanPhuNhuan #TinChinhChu #TinChinhChuQuanPhuNhuan #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Phú Nhuận, Giá: Năm tỷ, hai trăm triệu
  + DT 36.8 m2, 3.6m x 8m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 96/10 đường Phan Đình Phùng Phường 02, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 281478 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanPhuNhuan #BanNhaHemNgoQuanPhuNhuan #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanPhuNhuan #TinChinhChu #TinChinhChuQuanPhuNhuan #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Mặt Tiền Quận Phú Nhuận, Giá: Năm tỷ, hai trăm triệu
  + DT 32 m2, 3.5m x 9m, đường hẻm ngõ vào rộng – Thông tin thêm: 1 trệt, 1 lửng, 1 lầu
  + Đ/c: 450ka/19 đường Lê Văn Sỹ Phường 13, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 280924 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanPhuNhuan #BanNhaMatTienQuanPhuNhuan #BanNhaMatTienChinhChu #BanNhaMatTienChinhChuQuanPhuNhuan #TinChinhChu #TinChinhChuQuanPhuNhuan #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Phú Nhuận, Giá: Bảy tỷ, năm trăm triệu
  + DT 44 m2, 4m x 11m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 220/57 đường Hoàng Hoa Thám Phường 05, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 279901 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanPhuNhuan #BanNhaHemNgoQuanPhuNhuan #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanPhuNhuan #TinChinhChu #TinChinhChuQuanPhuNhuan #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ– Quận Phú Nhuận, Giá: Bảy tỷ, năm trăm triệu
  + DT 50 m2, 4m x 12.5m, đường hẻm ngõ vào rộng – Thông tin thêm: 3 tầng, 4 phòng ngủ, sân thượng, sân phơi, nhà bếp
  + Đ/c: 288/7 đường Nguyễn Thượng Hiền Phường 05, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 278497 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanPhuNhuan #BanNhaHemNgo–QuanPhuNhuan #BanNhaHemNgo–ChinhChu #BanNhaHemNgo–ChinhChuQuanPhuNhuan #TinChinhChu #TinChinhChuQuanPhuNhuan #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Phú Nhuận, Giá: Ba tỷ, năm trăm năm mươi triệu
  + DT 22 m2, 2.65m x 8.2m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 76/17/16 đường Phan Tây Hồ Phường 07, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 277252 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanPhuNhuan #BanNhaHemNgoQuanPhuNhuan #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanPhuNhuan #TinChinhChu #TinChinhChuQuanPhuNhuan #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Phú Nhuận, Giá: Ba tỷ, năm trăm triệu
  + DT 30 m2, 3m x 10m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 112/6 đường số 20 Phường 05, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 277149 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanPhuNhuan #BanNhaHemNgoQuanPhuNhuan #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanPhuNhuan #TinChinhChu #TinChinhChuQuanPhuNhuan #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Phú Nhuận, Giá: Bốn tỷ, hai trăm triệu
  + DT 15 m2, 3m x 5m, đường hẻm ngõ vào rộng – Thông tin quy hoạch theo Số thửa : 106 | Số tờ: 14
  + Đ/c: 151/15a đường Huỳnh Văn Bánh Phường 11, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268544 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanPhuNhuan #BanNhaHemNgoQuanPhuNhuan #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanPhuNhuan #TinChinhChu #TinChinhChuQuanPhuNhuan #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Phú Nhuận, Giá: Mười một tỷ, tám trăm triệu
  + DT 80 m2, 3.2m x 25m, đường hẻm ngõ vào rộng – Thông tin thêm: 1 trệt, 3 lầu
  + Đ/c: 137/27/1 đường Lê Văn Sỹ Phường 13, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268545 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanPhuNhuan #BanNhaHemNgoQuanPhuNhuan #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanPhuNhuan #TinChinhChu #TinChinhChuQuanPhuNhuan #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Mặt Tiền Quận Phú Nhuận, Giá: Mười lăm tỷ
  + DT 99.5 m2, 4.1m x 24m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 83 đường Võ Thành Trang Phường 11, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 267294 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanPhuNhuan #BanNhaMatTienQuanPhuNhuan #BanNhaMatTienChinhChu #BanNhaMatTienChinhChuQuanPhuNhuan #TinChinhChu #TinChinhChuQuanPhuNhuan #Tinvip ”

 • “[3 Tỷ], [Quận Phú Nhuận], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 21 m2; rộng 3m, dài 7m
  + Địa chỉ: 50/21 Đỗ Tấn Phong, Phường 09
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 2m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 1 lửng, 1 lầu, 3 phòng
  + Giá bán: 3 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0966936672, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[8.2 Tỷ], [Quận Phú Nhuận], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 78 m2; rộng 6m, dài 13m
  + Địa chỉ: 69/29 Nguyễn Đình Chính, Phường 15
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 2m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 2 lầu, st, 3 phòng
  + Giá bán: 8.2 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0936737269, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[17 Tỷ], [Quận Phú Nhuận], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 114 m2; rộng 5.2m, dài 22m
  + Địa chỉ: 498/23/68 Huỳnh Văn Bánh, Phường 13
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 2.5m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 1 lầu, 4 phòng
  + Giá bán: 17 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0969482348, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[7 Tỷ], [Quận Phú Nhuận], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 60 m2; rộng 3m, dài 20m
  + Địa chỉ: 68/28 Phùng Văn Cung, Phường 07
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 3m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 3 lầu, 12 phòng
  + Giá bán: 7 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0389904601, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[22 Tỷ], [Quận Phú Nhuận], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 60 m2; rộng 3m, dài 20m
  + Địa chỉ: 173 Hoàng Văn Thụ, Phường 08
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 1 lầu, 4 phòng
  + Giá bán: 22 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0933733937, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • > Xem thêm