• “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 3, Giá: Bốn tỷ, một trăm triệu
  + DT 26.9 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: hẻm 205/15/9 đường Trần Văn Đang Phường 11, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291066 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan3 #BanNhaHemNgoQuan3 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan3 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan3 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 3, Giá: Mười hai tỷ
  + DT 99 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 262/7A đường Lê Văn Sỹ Phường 14, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 290387 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan3 #BanNhaHemNgoQuan3 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan3 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan3 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 3, Giá: Hai tỷ, chín trăm bảy mươi triệu
  + DT 16.1 m2, 5m x 3.22m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 358/2 đường CMT8 Phường 10, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 290239 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan3 #BanNhaHemNgoQuan3 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan3 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan3 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 3, Giá: Ba tỷ, ba trăm triệu
  + DT 12 m2, 2.38m x 5m, đường hẻm ngõ vào rộng – Thông tin thêm: 4 tầng
  + Đ/c: 16/16/98 đường Nguyễn Thiện Thuật Phường 02, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 290010 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan3 #BanNhaHemNgoQuan3 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan3 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan3 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 3, Giá: Hai tỷ, một trăm tám mươi triệu
  + DT 30 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 276 đường Cư Xá Đường Sắt, Lý Thái Tổ Phường 01, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 289606 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan3 #BanNhaHemNgoQuan3 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan3 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan3 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 3, Giá: Ba tỷ, năm trăm triệu
  + DT 22.5 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 18/71/33 đường Trần Quang Diệu Phường 14, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 289232 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan3 #BanNhaHemNgoQuan3 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan3 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan3 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 3, Giá: Bảy tỷ, sáu trăm triệu
  + DT 31 m2, 3.55m x 9.2m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 16/87/5 đường Nguyễn Thiện Thuật Phường 02, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 288530 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan3 #BanNhaHemNgoQuan3 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan3 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan3 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 3, Giá: Tám tỷ, ba trăm triệu
  + DT 30 m2, 3m x 10m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Hẻm 585 đường Nguyễn Đình Chiểu Phường 02, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 288290 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan3 #BanNhaHemNgoQuan3 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan3 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan3 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 3, Giá: Mười hai tỷ, năm trăm triệu
  + DT 50 m2, 3.3m x 13m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 372/5 đường CMT8 Phường 10, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 286631 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan3 #BanNhaHemNgoQuan3 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan3 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan3 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 3, Giá: Ba tỷ, bảy trăm triệu
  + DT 21 m2, 3m x 7m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 159/97/39 đường Trần Văn Đang Phường 11, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 285912 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan3 #BanNhaHemNgoQuan3 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan3 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan3 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 3, Giá: Sáu tỷ, năm trăm triệu
  + DT 59.9 m2, 3.6m x 14m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 150/31/5 đường lý chính thắng Phường 14, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 285750 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan3 #BanNhaHemNgoQuan3 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan3 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan3 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 3, Giá: Sáu tỷ
  + DT 35 m2, 5m x 7m, đường hẻm ngõ vào rộng – Thông tin thêm: 1 trệt, 3 lầu
  + Đ/c: 372/30/4B đường cách mạng tháng 8 Phường 10, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 285502 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan3 #BanNhaHemNgoQuan3 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan3 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan3 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 3, Giá: Sáu tỷ
  + DT 50 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 165/7 đường Trần Văn Đang Phường 11, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 285398 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan3 #BanNhaHemNgoQuan3 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan3 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan3 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 3, Giá: Mười tỷ, năm trăm triệu
  + DT 53 m2, 4.1m x 14m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 529/3 đường Điện Biên Phủ Phường 03, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 284428 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan3 #BanNhaHemNgoQuan3 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan3 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan3 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Mặt Tiền Quận 3, Giá: Bảy tỷ, năm trăm triệu
  + DT 54 m2, 3m x 18m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 358/3/5 đường Cách Mạng Tháng 8 Phường 10, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 283537 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan3 #BanNhaMatTienQuan3 #BanNhaMatTienChinhChu #BanNhaMatTienChinhChuQuan3 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan3 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 3, Giá: Sáu tỷ, năm trăm triệu
  + DT 42 m2, 3.12m x 12.15m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 205/44 đường Trần Văn Đang Phường 11, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 283414 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan3 #BanNhaHemNgoQuan3 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan3 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan3 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 3, Giá: Bốn tỷ, ba trăm triệu
  + DT 20 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 1024/8 đường Trường Sa Phường 12, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 281400 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan3 #BanNhaHemNgoQuan3 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan3 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan3 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 3, Giá: Năm tỷ, tám trăm triệu
  + DT 37 m2, 4m x 9.25m, đường hẻm ngõ vào rộng – Thông tin thêm: 1 trệt, 1 lửng, 1 lầu
  + Đ/c: 195/5 đường Trần Văn Đang Phường 11, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 280681 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan3 #BanNhaHemNgoQuan3 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan3 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan3 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 3, Giá: Sáu tỷ, tám trăm triệu
  + DT 27 m2, 3m x 9m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 524/20, Hẻm 416 đường Nguyễn Đình Chiểu Phường 04, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 279280 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan3 #BanNhaHemNgoQuan3 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan3 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan3 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 3, Giá: Bốn tỷ, năm trăm triệu
  + DT 21 m2, 3m x 7m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 56/7 đường Lý Thái Tổ Phường 02, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 279079 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan3 #BanNhaHemNgoQuan3 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan3 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan3 #Tinvip ”

 • > Xem thêm