• “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận Nam Từ Liêm, Giá: Ba tỷ, một trăm năm mươi triệu
  + DT 64 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: toà SA2 chung cư Vinhome smart city đường Tây Mỗ Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291461 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanNamTuLiem #BanCanHoQuanNamTuLiem #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuanNamTuLiem #TinChinhChu #TinChinhChuQuanNamTuLiem #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Đất Quận Nam Từ Liêm, Giá: Mười một tỷ, sáu trăm tám mươi triệu
  + DT 80.5 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 56 ngõ 39 đường Đình Thôn Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291361 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanNamTuLiem #BanDatQuanNamTuLiem #BanDatChinhChu #BanDatChinhChuQuanNamTuLiem #TinChinhChu #TinChinhChuQuanNamTuLiem #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận Nam Từ Liêm, Giá: Một tỷ, sáu trăm ba mươi triệu
  + DT 42.9 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: tòa S2.02 Vinhomes Smart City đường Đại Mỗ Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291320 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanNamTuLiem #BanCanHoQuanNamTuLiem #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuanNamTuLiem #TinChinhChu #TinChinhChuQuanNamTuLiem #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận Nam Từ Liêm, Giá: Hai tỷ, tám trăm triệu
  + DT 70 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 36 Tầng 14 FLC complex đường Phạm Hùng Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291138 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanNamTuLiem #BanCanHoQuanNamTuLiem #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuanNamTuLiem #TinChinhChu #TinChinhChuQuanNamTuLiem #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Nam Từ Liêm, Giá: Ba tỷ, tám trăm triệu
  + DT 38 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 11 Tổ 3 đường Hòe Thị Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291160 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanNamTuLiem #BanNhaHemNgoQuanNamTuLiem #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanNamTuLiem #TinChinhChu #TinChinhChuQuanNamTuLiem #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận Nam Từ Liêm, Giá: Một tỷ, bảy trăm năm mươi triệu
  + DT 46 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Tầng 10 Vinhomes Smart City đường Tây Mỗ Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291053 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanNamTuLiem #BanCanHoQuanNamTuLiem #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuanNamTuLiem #TinChinhChu #TinChinhChuQuanNamTuLiem #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận Nam Từ Liêm, Giá: Chín trăm năm mươi triệu
  + DT 50 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Tầng 3 số 6 ngõ 50 đường Đình Thôn Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 290979 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanNamTuLiem #BanCanHoQuanNamTuLiem #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuanNamTuLiem #TinChinhChu #TinChinhChuQuanNamTuLiem #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận Nam Từ Liêm, Giá: Hai tỷ, tám trăm triệu
  + DT 54.8 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: đường Đại Mỗ Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 290963 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanNamTuLiem #BanCanHoQuanNamTuLiem #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuanNamTuLiem #TinChinhChu #TinChinhChuQuanNamTuLiem #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận Nam Từ Liêm, Giá: Một tỷ, tám trăm năm mươi triệu
  + DT 46 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: đường Đại Mỗ Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 290961 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanNamTuLiem #BanCanHoQuanNamTuLiem #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuanNamTuLiem #TinChinhChu #TinChinhChuQuanNamTuLiem #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ– Quận Nam Từ Liêm, Giá: Một tỷ, bảy trăm năm mươi triệu
  + DT 60 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: đường Xuân Phương Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 290736 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanNamTuLiem #BanCanHo–QuanNamTuLiem #BanCanHo–ChinhChu #BanCanHo–ChinhChuQuanNamTuLiem #TinChinhChu #TinChinhChuQuanNamTuLiem #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận Nam Từ Liêm, Giá: Ba tỷ, tám trăm triệu
  + DT 97 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: tòa CT1A
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 290543 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanNamTuLiem #BanCanHoQuanNamTuLiem #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuanNamTuLiem #TinChinhChu #TinChinhChuQuanNamTuLiem #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Nam Từ Liêm, Giá: Bảy tỷ, năm trăm triệu
  + DT 57 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: số 62 ngõ 185 đường Hồng Đô Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 290649 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanNamTuLiem #BanNhaHemNgoQuanNamTuLiem #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanNamTuLiem #TinChinhChu #TinChinhChuQuanNamTuLiem #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận Nam Từ Liêm, Giá: Một tỷ, năm trăm triệu
  + DT 43 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Tòa S1.03 Vinhome Smart City đường Tây Mỗ Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 290647 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanNamTuLiem #BanCanHoQuanNamTuLiem #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuanNamTuLiem #TinChinhChu #TinChinhChuQuanNamTuLiem #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Nam Từ Liêm, Giá: Một tỷ, năm trăm triệu
  + DT 80 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Cuối ngõ 97 đường Đại Linh Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 290591 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanNamTuLiem #BanNhaHemNgoQuanNamTuLiem #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanNamTuLiem #TinChinhChu #TinChinhChuQuanNamTuLiem #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Nam Từ Liêm, Giá: Ba tỷ, sáu trăm triệu
  + DT 46 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: số 86 ngõ 153/30 xóm 2 đường Phú Đô Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 290640 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanNamTuLiem #BanNhaHemNgoQuanNamTuLiem #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanNamTuLiem #TinChinhChu #TinChinhChuQuanNamTuLiem #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận Nam Từ Liêm, Giá: Hai tỷ, năm trăm triệu
  + DT 78 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: chung cư FLC Garden City đường Đại Mỗ Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 290630 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanNamTuLiem #BanCanHoQuanNamTuLiem #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuanNamTuLiem #TinChinhChu #TinChinhChuQuanNamTuLiem #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận Nam Từ Liêm, Giá: Hai tỷ, ba trăm triệu
  + DT 100 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: tầng 8 khu A chung cư 129 đường Thiên Hiền Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 290492 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanNamTuLiem #BanCanHoQuanNamTuLiem #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuanNamTuLiem #TinChinhChu #TinChinhChuQuanNamTuLiem #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận Nam Từ Liêm, Giá: Một tỷ, hai trăm tám mươi triệu
  + DT 30 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: căn studio Smart City đường Đại Mỗ Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 290246 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanNamTuLiem #BanCanHoQuanNamTuLiem #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuanNamTuLiem #TinChinhChu #TinChinhChuQuanNamTuLiem #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận Nam Từ Liêm, Giá: Hai tỷ, một trăm tám mươi triệu
  + DT 65 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: FLC Đại Mỗ đường Đại Mỗ Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 289867 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanNamTuLiem #BanCanHoQuanNamTuLiem #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuanNamTuLiem #TinChinhChu #TinChinhChuQuanNamTuLiem #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận Nam Từ Liêm, Giá: Ba tỷ, chín trăm năm mươi triệu
  + DT 103 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: số 60 Toà A2 Ecolife Capital đường Lê Văn Lương Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 289905 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanNamTuLiem #BanCanHoQuanNamTuLiem #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuanNamTuLiem #TinChinhChu #TinChinhChuQuanNamTuLiem #Tinvip ”

 • > Xem thêm