• “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận Tây Hồ, Giá: Ba tỷ
  + DT 69.3 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: tầng 17 tòa CT2B Chung Cư Tây Hồ Residence đường Xuân La Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291629 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanTayHo #BanCanHoQuanTayHo #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuanTayHo #TinChinhChu #TinChinhChuQuanTayHo #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Tây Hồ, Giá: Chín tỷ
  + DT 62 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: số 12 ngõ 28 đường Tây Hồ Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291599 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanTayHo #BanNhaHemNgoQuanTayHo #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanTayHo #TinChinhChu #TinChinhChuQuanTayHo #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận Tây Hồ, Giá: Ba tỷ, ba trăm triệu
  + DT 69 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 659A Tầng 5 Chung cư D đường Lạc Long Quân Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291301 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanTayHo #BanCanHoQuanTayHo #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuanTayHo #TinChinhChu #TinChinhChuQuanTayHo #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Tây Hồ, Giá: Năm tỷ, bốn trăm triệu
  + DT 30 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Hẻm 172/46 đường Phố Tứ Liên Phường Tứ Liên, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 290724 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanTayHo #BanNhaHemNgoQuanTayHo #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanTayHo #TinChinhChu #TinChinhChuQuanTayHo #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Tây Hồ, Giá: Mười tỷ, sáu trăm triệu
  + DT 76.8 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: số 6A ngõ 42 đường An Dương Vương Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 290167 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanTayHo #BanNhaHemNgoQuanTayHo #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanTayHo #TinChinhChu #TinChinhChuQuanTayHo #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Đất Quận Tây Hồ, Giá: Một tỷ, hai trăm bảy mươi lăm triệu
  + DT 75 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: đường Nước Phần Lan Phường Tứ Liên, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 289846 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanTayHo #BanDatQuanTayHo #BanDatChinhChu #BanDatChinhChuQuanTayHo #TinChinhChu #TinChinhChuQuanTayHo #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Tây Hồ, Giá: Bốn tỷ, một trăm năm mươi triệu
  + DT 30.4 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Ngõ 76 đường Lạc Long Quân Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 289841 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanTayHo #BanNhaHemNgoQuanTayHo #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanTayHo #TinChinhChu #TinChinhChuQuanTayHo #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận Tây Hồ, Giá: Ba tỷ, tám trăm triệu
  + DT 92 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: B706 Tây Hồ River View đường Phú Thượng Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 289590 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanTayHo #BanCanHoQuanTayHo #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuanTayHo #TinChinhChu #TinChinhChuQuanTayHo #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Tây Hồ, Giá: Tám tỷ, tám trăm triệu
  + DT 69 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Ngõ 512 đường Hoàng Hoa Thám Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 289614 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanTayHo #BanNhaHemNgoQuanTayHo #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanTayHo #TinChinhChu #TinChinhChuQuanTayHo #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Tây Hồ, Giá: Bảy tỷ, ba trăm triệu
  + DT 68 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Ngõ 628 đường Hoàng Hoa Thám Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 289149 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanTayHo #BanNhaHemNgoQuanTayHo #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanTayHo #TinChinhChu #TinChinhChuQuanTayHo #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Tây Hồ, Giá: Hai tỷ, hai trăm năm mươi triệu
  + DT 23 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: ngõ 376 đường Thụy Khuê Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 288890 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanTayHo #BanNhaHemNgoQuanTayHo #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanTayHo #TinChinhChu #TinChinhChuQuanTayHo #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Tây Hồ, Giá: Sáu trăm ba mươi triệu
  + DT 17 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: ngõ 374 đường Âu Cơ Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 288807 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanTayHo #BanNhaHemNgoQuanTayHo #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanTayHo #TinChinhChu #TinChinhChuQuanTayHo #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận Tây Hồ, Giá: Năm tỷ, năm trăm triệu
  + DT 114 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: toà L1 khu đô thị Ciputra. đường Phú Thượng Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 288796 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanTayHo #BanCanHoQuanTayHo #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuanTayHo #TinChinhChu #TinChinhChuQuanTayHo #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận Tây Hồ, Giá: Năm tỷ, năm mươi lăm triệu
  + DT 158 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Tòa B Chung cư Lạc Hồng Westlake đường Phú Thượng Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 288548 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanTayHo #BanCanHoQuanTayHo #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuanTayHo #TinChinhChu #TinChinhChuQuanTayHo #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận Tây Hồ, Giá: Hai tỷ, năm trăm triệu
  + DT 69 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: chung cư Packexim 2 đường Phú Thượng Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 288535 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanTayHo #BanCanHoQuanTayHo #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuanTayHo #TinChinhChu #TinChinhChuQuanTayHo #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Đất Quận Tây Hồ, Giá: Năm tỷ, bốn trăm triệu
  + DT 60 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Ngõ 180b đường Phố Phú Thượng Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 288531 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanTayHo #BanDatQuanTayHo #BanDatChinhChu #BanDatChinhChuQuanTayHo #TinChinhChu #TinChinhChuQuanTayHo #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Tây Hồ, Giá: Một tỷ, năm trăm triệu
  + DT 20 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 1 ngõ 14 đường An Dương Vương Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 288423 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanTayHo #BanNhaHemNgoQuanTayHo #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanTayHo #TinChinhChu #TinChinhChuQuanTayHo #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận Tây Hồ, Giá: Ba tỷ, tám trăm triệu
  + DT 92 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Tầng 7 Chung Cư Phố Thượng Thụy đường Phú Thượng Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 287759 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanTayHo #BanCanHoQuanTayHo #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuanTayHo #TinChinhChu #TinChinhChuQuanTayHo #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Tây Hồ, Giá: Tám tỷ, hai trăm linh tám triệu
  + DT 86.4 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Ngách 28/91 ngõ 28 đường Tứ Liên Phường Tứ Liên, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 287534 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanTayHo #BanNhaHemNgoQuanTayHo #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanTayHo #TinChinhChu #TinChinhChuQuanTayHo #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận Tây Hồ, Giá: Bốn tỷ, bốn trăm hai mươi triệu
  + DT 136 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Tầng 4 căn hộ 406 chung cư Học Viện Quốc Phòng đường Võ Chí Công Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 287080 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanTayHo #BanCanHoQuanTayHo #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuanTayHo #TinChinhChu #TinChinhChuQuanTayHo #Tinvip ”

 • > Xem thêm