• “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Tây Hồ, Giá: Năm tỷ, sáu trăm triệu
  + DT 31.5 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: số 17 ngõ 130 đường phố An Dương Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 283117 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanTayHo #BanNhaHemNgoQuanTayHo #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanTayHo #TinChinhChu #TinChinhChuQuanTayHo #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận Tây Hồ, Giá: Ba tỷ, hai trăm năm mươi triệu
  + DT 85.6 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: tầng 8 Chung cư 713 Lạc Long Quân đường Phú Thượng Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 283050 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanTayHo #BanCanHoQuanTayHo #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuanTayHo #TinChinhChu #TinChinhChuQuanTayHo #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Tây Hồ, Giá: Sáu tỷ, năm trăm triệu
  + DT 83 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: nhà 60 ngách 32/15 đường An Dương Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 282400 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanTayHo #BanNhaHemNgoQuanTayHo #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanTayHo #TinChinhChu #TinChinhChuQuanTayHo #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Tây Hồ, Giá: Bốn tỷ, một trăm năm mươi triệu
  + DT 33 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: ngõ 684 đường Hoàng Hoa Thám Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 282182 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanTayHo #BanNhaHemNgoQuanTayHo #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanTayHo #TinChinhChu #TinChinhChuQuanTayHo #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Tây Hồ, Giá: Một tỷ, năm trăm triệu
  + DT 25 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Ngõ 238/14 đường Âu Cơ Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 281730 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanTayHo #BanNhaHemNgoQuanTayHo #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanTayHo #TinChinhChu #TinChinhChuQuanTayHo #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Tây Hồ, Giá: Mười lăm tỷ
  + DT 88 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: nhà số 8 ngách 19 ngõ 444 đường Phố Thụy Khuê Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 281423 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanTayHo #BanNhaHemNgoQuanTayHo #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanTayHo #TinChinhChu #TinChinhChuQuanTayHo #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Tây Hồ, Giá: Hai tỷ, một trăm triệu
  + DT 45 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: ngõ 238 đường Quảng An Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 281320 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanTayHo #BanNhaHemNgoQuanTayHo #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanTayHo #TinChinhChu #TinChinhChuQuanTayHo #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Tây Hồ, Giá: Một tỷ, ba trăm triệu
  + DT 33 m2, 4m x 8.25m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: số 27A ngõ 264/17 đường Âu Cơ Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 281066 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanTayHo #BanNhaHemNgoQuanTayHo #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanTayHo #TinChinhChu #TinChinhChuQuanTayHo #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Tây Hồ, Giá: Hai tỷ, chín trăm triệu
  + DT 26 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: nhà 18 ngõ 55 đường phố Tứ Liên Phường Tứ Liên, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 280858 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanTayHo #BanNhaHemNgoQuanTayHo #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanTayHo #TinChinhChu #TinChinhChuQuanTayHo #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Tây Hồ, Giá: Mười bốn tỷ, năm trăm triệu
  + DT 128 m2, 7m x 18.2m, đường hẻm ngõ vào rộng – Thông tin thêm: Nhà 7 tầng
  + Đ/c: Số 91/378/33 đường Thụy Khuê Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 280851 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanTayHo #BanNhaHemNgoQuanTayHo #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanTayHo #TinChinhChu #TinChinhChuQuanTayHo #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận Tây Hồ, Giá: Ba tỷ, ba trăm hai mươi triệu
  + DT 83 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Tòa CT2A Chung cư Tây Hồ Residence đường Võ Chí Công Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 280827 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanTayHo #BanCanHoQuanTayHo #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuanTayHo #TinChinhChu #TinChinhChuQuanTayHo #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Tây Hồ, Giá: Bốn tỷ, bảy trăm năm mươi triệu
  + DT 32.5 m2, 4m x 8.1m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: số nhà 8 ngõ 310/43 đường Nghi Tàm Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 280826 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanTayHo #BanNhaHemNgoQuanTayHo #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanTayHo #TinChinhChu #TinChinhChuQuanTayHo #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Tây Hồ, Giá: Bảy trăm tám mươi triệu
  + DT 22 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 76/54/18 đường An Dương Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 280531 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanTayHo #BanNhaHemNgoQuanTayHo #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanTayHo #TinChinhChu #TinChinhChuQuanTayHo #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Tây Hồ, Giá: Bốn tỷ
  + DT 30 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: số 7 ngõ 38/37 đường Xuân La Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 280473 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanTayHo #BanNhaHemNgoQuanTayHo #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanTayHo #TinChinhChu #TinChinhChuQuanTayHo #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận Tây Hồ, Giá: Ba tỷ, bảy trăm triệu
  + DT 60 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: căn M2-2007 tầng 20 chung cư 6th
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 280280 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanTayHo #BanCanHoQuanTayHo #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuanTayHo #TinChinhChu #TinChinhChuQuanTayHo #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Tây Hồ, Giá: Mười bảy tỷ, năm trăm triệu
  + DT 60 m2, 6m x 10m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: số 8 ngõ 295 đường Thụy Khuê Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 279717 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanTayHo #BanNhaHemNgoQuanTayHo #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanTayHo #TinChinhChu #TinChinhChuQuanTayHo #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Tây Hồ, Giá: Bảy trăm năm mươi triệu
  + DT 20 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 68A Ngõ 32/15/46 đường An Dương Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 279296 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanTayHo #BanNhaHemNgoQuanTayHo #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanTayHo #TinChinhChu #TinChinhChuQuanTayHo #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Tây Hồ, Giá: Bảy tỷ, bảy trăm triệu
  + DT 51.5 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 9B Ngõ 351 đường Âu Cơ Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 279139 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanTayHo #BanNhaHemNgoQuanTayHo #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanTayHo #TinChinhChu #TinChinhChuQuanTayHo #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Tây Hồ, Giá: Một tỷ, tám trăm triệu
  + DT 60 m2, 4.5m x 13.3m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: số 55 ngõ 76 đường An Dương Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 278743 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanTayHo #BanNhaHemNgoQuanTayHo #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanTayHo #TinChinhChu #TinChinhChuQuanTayHo #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Tây Hồ, Giá: Thỏa thuận
  + DT 60 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 109 ngõ 238 đường Âu Cơ, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 278447 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanTayHo #BanNhaHemNgoQuanTayHo #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanTayHo #TinChinhChu #TinChinhChuQuanTayHo #Tinvip ”

 • > Xem thêm