• “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Tây Hồ, Giá: Ba tỷ, bốn trăm triệu
  + DT 25.1 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Ngõ 376 đường Thụy Khuê Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 276678 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanTayHo #BanNhaHemNgoQuanTayHo #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanTayHo #TinChinhChu #TinChinhChuQuanTayHo #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Tây Hồ, Giá: Tám tỷ, bốn trăm tám mươi triệu
  + DT 53 m2, 5.5m x 9.6m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 53 ngõ 376 đường Thuỵ Khuê Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 276723 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanTayHo #BanNhaHemNgoQuanTayHo #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanTayHo #TinChinhChu #TinChinhChuQuanTayHo #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Tây Hồ, Giá: Năm tỷ, năm mươi triệu
  + DT 47 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Ngõ 378/65 đường Thụy Khuê Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 276714 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanTayHo #BanNhaHemNgoQuanTayHo #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanTayHo #TinChinhChu #TinChinhChuQuanTayHo #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Mặt Tiền Quận Tây Hồ, Giá: Hai mươi hai tỷ
  + DT 102 m2, 4m x 25.5m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 324 đường Thụy Khuê Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 276491 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanTayHo #BanNhaMatTienQuanTayHo #BanNhaMatTienChinhChu #BanNhaMatTienChinhChuQuanTayHo #TinChinhChu #TinChinhChuQuanTayHo #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Tây Hồ, Giá: Chín tỷ, năm trăm triệu
  + DT 57 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Ngõ 110 đường Nguyễn Hoàng Tôn Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 276486 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanTayHo #BanNhaHemNgoQuanTayHo #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanTayHo #TinChinhChu #TinChinhChuQuanTayHo #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Tây Hồ, Giá: Bốn tỷ, sáu trăm tám mươi triệu
  + DT 35 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 10 ngõ 4 đường Phú Xá Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 276281 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanTayHo #BanNhaHemNgoQuanTayHo #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanTayHo #TinChinhChu #TinChinhChuQuanTayHo #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Mặt Tiền Quận Tây Hồ, Giá: Mười bốn tỷ
  + DT 54.1 m2, 4.1m x 13.1m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 64 đường An Dương Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 276176 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanTayHo #BanNhaMatTienQuanTayHo #BanNhaMatTienChinhChu #BanNhaMatTienChinhChuQuanTayHo #TinChinhChu #TinChinhChuQuanTayHo #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Tây Hồ, Giá: Chín tỷ
  + DT 45 m2, 3.7m x 13m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 11 ngõ 218 đường Lạc Long Quân Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 276075 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanTayHo #BanNhaHemNgoQuanTayHo #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanTayHo #TinChinhChu #TinChinhChuQuanTayHo #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Tây Hồ, Giá: Năm tỷ, ba trăm triệu, chín
  + DT 33.3 m2, 3.3m x 10m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 50B ngõ 447 đường Lạc Long Quân Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 270367 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanTayHo #BanNhaHemNgoQuanTayHo #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanTayHo #TinChinhChu #TinChinhChuQuanTayHo #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận Tây Hồ, Giá: Ba tỷ, tám trăm triệu
  + DT 90 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: chung cư C18 tầng 9- P906 ngõ 655 đường Lạc Long Quân Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 269602 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanTayHo #BanCanHoQuanTayHo #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuanTayHo #TinChinhChu #TinChinhChuQuanTayHo #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Tây Hồ, Giá: Hai tỷ, bảy trăm triệu
  + DT 57.5 m2, 4m x 14.3m, đường hẻm ngõ vào rộng – Thông tin quy hoạch theo Số thửa : Giấy tờ viết tay | Số tờ:
  + Đ/c: ngách 56 ngõ 238 đường Âu Cơ Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 269472 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanTayHo #BanNhaHemNgoQuanTayHo #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanTayHo #TinChinhChu #TinChinhChuQuanTayHo #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Tây Hồ, Giá: Sáu tỷ, bảy trăm năm mươi triệu
  + DT 54 m2, 4,5m x 12m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 43 ngách 200/3 đường Âu Cơ Phường Tứ Liên, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 269383 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanTayHo #BanNhaHemNgoQuanTayHo #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanTayHo #TinChinhChu #TinChinhChuQuanTayHo #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Tây Hồ, Giá: Mười lăm tỷ, tám trăm triệu
  + DT 80 m2, 7m x 11.4m, đường hẻm ngõ vào rộng – Thông tin thêm: Hiện trạng nhà 4tầng 6PN + wc.(Gia đình chưa sử dụng đến nên đang cho thuê cả nhà tháng 12tr. Khách xem nhà tế nhị tránh ảnh hưởng đến người thuê. ).
  + Đ/c: số 10 Ngõ 660 đường Lạc Long Quân Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 269353 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanTayHo #BanNhaHemNgoQuanTayHo #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanTayHo #TinChinhChu #TinChinhChuQuanTayHo #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Tây Hồ, Giá: Năm tỷ, hai trăm sáu mươi hai triệu
  + DT 33 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Ngõ 248 đường Thụy Khuê Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 269266 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanTayHo #BanNhaHemNgoQuanTayHo #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanTayHo #TinChinhChu #TinChinhChuQuanTayHo #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Tây Hồ, Giá: Ba tỷ, hai trăm triệu
  + DT 21 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 8 ngách 444/7 đường Thụy Khuê Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268975 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanTayHo #BanNhaHemNgoQuanTayHo #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanTayHo #TinChinhChu #TinChinhChuQuanTayHo #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận Tây Hồ, Giá: Mười tỷ, năm trăm triệu
  + DT 65 m2, 5.5m x 11.8m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Ngõ 269 đường Lạc Long Quân Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268854 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanTayHo #BanCanHoQuanTayHo #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuanTayHo #TinChinhChu #TinChinhChuQuanTayHo #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Tây Hồ, Giá: Mười ba tỷ
  + DT 65 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 18 105/1 ngõ 105 đường Xuân La Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268522 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanTayHo #BanNhaHemNgoQuanTayHo #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanTayHo #TinChinhChu #TinChinhChuQuanTayHo #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Tây Hồ, Giá: Mười lăm tỷ, tám trăm triệu
  + DT 87.8 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: số 3G ngõ 49 đường Xuân La Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268384 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanTayHo #BanNhaHemNgoQuanTayHo #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanTayHo #TinChinhChu #TinChinhChuQuanTayHo #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Tây Hồ, Giá: Năm tỷ
  + DT 38.6 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: ngõ 214 đường Thụy Khuê Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268164 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanTayHo #BanNhaHemNgoQuanTayHo #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanTayHo #TinChinhChu #TinChinhChuQuanTayHo #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Tây Hồ, Giá: Sáu tỷ, bảy trăm chín mươi triệu
  + DT 34 m2, 4.1m x 8.2m, đường hẻm ngõ vào rộng – Thông tin thêm: Nhà 5 tầng
  + Đ/c: số 44B ngõ 29 đường Võng Thị Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 267822 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanTayHo #BanNhaHemNgoQuanTayHo #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanTayHo #TinChinhChu #TinChinhChuQuanTayHo #Tinvip ”

 • > Xem thêm