• “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Bình Thạnh, Giá: Hai tỷ
  + DT 12.2 m2, 3m x 4m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 12/10 đường Phan Đăng Lưu Phường 07, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291052 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBinhThanh #BanNhaHemNgoQuanBinhThanh #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanBinhThanh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBinhThanh #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Bình Thạnh, Giá: Một tỷ, hai trăm triệu
  + DT 10.4 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 482/83 đường Lê Quang Định Phường 11, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 289996 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBinhThanh #BanNhaHemNgoQuanBinhThanh #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanBinhThanh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBinhThanh #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Bình Thạnh, Giá: Bốn tỷ, hai trăm triệu
  + DT 40 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Hẻm 117 đường Nguyễn Hữu Cảnh Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 289217 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBinhThanh #BanNhaHemNgoQuanBinhThanh #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanBinhThanh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBinhThanh #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Mặt Tiền Quận Bình Thạnh, Giá: Hai tỷ, bảy trăm triệu
  + DT 8.1 m2, 4.7m x 2.7m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 377 đường Bùi Đình Túy Phường 24, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 288528 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBinhThanh #BanNhaMatTienQuanBinhThanh #BanNhaMatTienChinhChu #BanNhaMatTienChinhChuQuanBinhThanh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBinhThanh #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Bình Thạnh, Giá: Ba tỷ, chín trăm năm mươi triệu
  + DT 65 m2, 3.6m x 17m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Hẻm 35/63 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh Phường 17, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 288532 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBinhThanh #BanNhaHemNgoQuanBinhThanh #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanBinhThanh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBinhThanh #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Bình Thạnh, Giá: Hai trăm triệu
  + DT 30 m2, 3.2m x 4.5m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 108/42 đường Võ Duy Ninh Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 288422 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBinhThanh #BanNhaHemNgoQuanBinhThanh #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanBinhThanh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBinhThanh #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Mặt Tiền Quận Bình Thạnh, Giá: Hai tỷ, ba trăm triệu
  + DT 20 m2, 4m x 5m, đường hẻm ngõ vào rộng – Thông tin thêm: 2 tầng
  + Đ/c: 49 đường Nguyễn Lâm Phường 03, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 288439 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBinhThanh #BanNhaMatTienQuanBinhThanh #BanNhaMatTienChinhChu #BanNhaMatTienChinhChuQuanBinhThanh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBinhThanh #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Bình Thạnh, Giá: Hai tỷ, hai trăm năm mươi triệu
  + DT 11.8 m2, 3.7m x 3.1m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Hẻm 403 đường Bạch Đằng Phường 15, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 288294 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBinhThanh #BanNhaHemNgoQuanBinhThanh #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanBinhThanh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBinhThanh #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Bình Thạnh, Giá: Chín tỷ, năm trăm triệu
  + DT 63 m2, 4.5m x 14m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 160/25/27C đường Bùi Đình Túy Phường 12, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 286055 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBinhThanh #BanNhaHemNgoQuanBinhThanh #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanBinhThanh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBinhThanh #Tinvip ”

 • “Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Bình Thạnh
  369/7 đường Đinh Bộ Lĩnh Phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Diện tích: 40 m2

  + Giá: Bảy tỷ, hai trăm triệu
  + Soạn tin: BDS 286020 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBinhThanh #BanNhaHemNgoQuanBinhThanh #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanBinhThanh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBinhThanh #Tinvip #MuaBanChinhChu ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Bình Thạnh, Giá: Ba tỷ, tám trăm triệu
  + DT 30 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Hẻm 385 đường Bùi Đình Túy Phường 14, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 285500 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBinhThanh #BanNhaHemNgoQuanBinhThanh #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanBinhThanh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBinhThanh #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Bình Thạnh, Giá: Sáu tỷ, hai trăm tám mươi triệu
  + DT 45.4 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 328/16/8 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 285139 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBinhThanh #BanNhaHemNgoQuanBinhThanh #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanBinhThanh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBinhThanh #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Bình Thạnh, Giá: Bốn tỷ, bảy trăm năm mươi triệu
  + DT 47.5 m2, 4.2m x 12m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 91/7 đường Nguyên Hồng Phường 11, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 284980 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBinhThanh #BanNhaHemNgoQuanBinhThanh #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanBinhThanh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBinhThanh #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Bình Thạnh, Giá: Bốn tỷ, sáu trăm triệu
  + DT 32 m2, 3.2m x 10m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 32/60 đường Nguyễn Thiện Thuật Phường 24, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 284255 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBinhThanh #BanNhaHemNgoQuanBinhThanh #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanBinhThanh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBinhThanh #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Bình Thạnh, Giá: Bảy tỷ, ba trăm triệu
  + DT 64 m2, 4m x 16m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 125/2 đường Lê Văn Duyệt Phường 03, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 283578 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBinhThanh #BanNhaHemNgoQuanBinhThanh #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanBinhThanh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBinhThanh #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Bình Thạnh, Giá: Hai tỷ, hai trăm bốn mươi triệu
  + DT 11.6 m2, 3.7m x 3.1m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: hẻm 40 đường Bạch Đằng Phường 15, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 283612 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBinhThanh #BanNhaHemNgoQuanBinhThanh #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanBinhThanh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBinhThanh #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Bình Thạnh, Giá: Bảy tỷ, ba trăm triệu
  + DT 64 m2, 4m x 16m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 125/2 đường Lê Văn Duyệt Phường 03, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 283578 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBinhThanh #BanNhaHemNgoQuanBinhThanh #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanBinhThanh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBinhThanh #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Bình Thạnh, Giá: Chín trăm năm mươi triệu
  + DT 24 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 402 Lô S đường Bình Quới Phường 27, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 283293 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBinhThanh #BanNhaHemNgoQuanBinhThanh #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanBinhThanh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBinhThanh #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Bình Thạnh, Giá: Bốn tỷ, tám trăm triệu
  + DT 54 m2, 4m x 13m, đường hẻm ngõ vào rộng – Thông tin thêm: 1 trệt 1 lầu
  + Đ/c: 26/75 a đường Trần Quý Cáp Phường 11, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 283291 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBinhThanh #BanNhaHemNgoQuanBinhThanh #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanBinhThanh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBinhThanh #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Bình Thạnh, Giá: Hai tỷ, chín trăm triệu
  + DT 26.5 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 124/104/2C đường Xô Viết Nghệ Tĩnh Phường 21, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 283165 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBinhThanh #BanNhaHemNgoQuanBinhThanh #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanBinhThanh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBinhThanh #Tinvip ”

 • > Xem thêm