• “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Ba Đình, Giá: Sáu tỷ
  + DT 34.5 m2, 3.5m x 9.8m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: ngõ 371 đường Kim Mã Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 269118 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBaDinh #BanNhaHemNgoQuanBaDinh #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanBaDinh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBaDinh #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận Ba Đình, Giá: Một tỷ, năm trăm triệu
  + DT 16 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 50 đường Hàng Bún Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268961 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBaDinh #BanCanHoQuanBaDinh #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuanBaDinh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBaDinh #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Ba Đình, Giá: Bốn tỷ, sáu trăm năm mươi triệu
  + DT 38 m2, 3.3m x 11.5m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: số 115 ngõ 297/68 đường Đội Cấn Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268816 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBaDinh #BanNhaHemNgoQuanBaDinh #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanBaDinh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBaDinh #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Ba Đình, Giá: Sáu tỷ, năm trăm triệu
  + DT 54.1 m2, 4.5m x 12m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 14 ngõ 515/38 đường Hoàng Hoa Thám Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268846 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBaDinh #BanNhaHemNgoQuanBaDinh #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanBaDinh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBaDinh #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Ba Đình, Giá: Bảy tỷ, năm trăm triệu
  + DT 69 m2, 5.5m x 12.5m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: đường Làng Ngọc Hà Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268646 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBaDinh #BanNhaHemNgoQuanBaDinh #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanBaDinh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBaDinh #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Ba Đình, Giá: Bốn tỷ, hai trăm triệu
  + DT 42 m2, 4m x 10.5m, đường hẻm ngõ vào rộng – Thông tin quy hoạch theo Số thửa : Sổ đỏ | Số tờ:
  + Đ/c: Số 16 Ngõ 143/2 đường phố Kim Mã Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268582 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBaDinh #BanNhaHemNgoQuanBaDinh #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanBaDinh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBaDinh #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Ba Đình, Giá: Năm tỷ, năm trăm triệu
  + DT 40.5 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 12 ngõ 93 đường Nghĩa Dũng Phường Phúc Xá, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268406 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBaDinh #BanNhaHemNgoQuanBaDinh #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanBaDinh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBaDinh #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Ba Đình, Giá: Năm tỷ
  + DT 34 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: số 3 ngõ 68 đường Đội Cấn Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268239 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBaDinh #BanNhaHemNgoQuanBaDinh #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanBaDinh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBaDinh #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Ba Đình, Giá: Ba tỷ, sáu trăm triệu
  + DT 24 m2, 4.7m x 5.1m, đường hẻm ngõ vào rộng – Thông tin thêm: nhà 3 tầng 1 tum
  + Đ/c: Số 42A/70 đường Ngọc Khánh Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268245 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBaDinh #BanNhaHemNgoQuanBaDinh #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanBaDinh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBaDinh #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Ba Đình, Giá: Năm tỷ, tám trăm triệu
  + DT 30 m2, 5m x 6m, đường hẻm ngõ vào rộng – Thông tin thêm: Nhà 5 tầng– Thông tin quy hoạch theo Số thửa : Sổ đỏ | Số tờ:
  + Đ/c: Số 24/173/68/147 đường Hoàng Hoa Thám Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268138 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBaDinh #BanNhaHemNgoQuanBaDinh #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanBaDinh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBaDinh #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Mặt Tiền Quận Ba Đình, Giá: Mười sáu tỷ, một trăm triệu
  + DT 161 m2, 3.8m x 42.3m, đường hẻm ngõ vào rộng – Thông tin quy hoạch theo Số thửa : Sổ đỏ | Số tờ:
  + Đ/c: đường Phúc Xá Phường Phúc Xá, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268021 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBaDinh #BanNhaMatTienQuanBaDinh #BanNhaMatTienChinhChu #BanNhaMatTienChinhChuQuanBaDinh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBaDinh #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận Ba Đình, Giá: Hai tỷ, hai trăm triệu
  + DT 70 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: tầng 2 khu B2 ngõ 195 đường Đội Cấn Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 267581 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBaDinh #BanCanHoQuanBaDinh #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuanBaDinh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBaDinh #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Ba Đình, Giá: Mười bốn tỷ, năm trăm triệu
  + DT 75 m2, 6.7m x 11.1m, đường hẻm ngõ vào rộng – Thông tin thêm: Nhà 4 tầng– Thông tin quy hoạch theo Số thửa : Sổ đỏ | Số tờ:
  + Đ/c: số 52 ngõ 409 đường Kim Mã Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 267438 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBaDinh #BanNhaHemNgoQuanBaDinh #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanBaDinh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBaDinh #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Ba Đình, Giá: Mười ba tỷ, hai trăm triệu
  + DT 58 m2, 4m x 14.5m, đường hẻm ngõ vào rộng – Thông tin thêm: Nhà 4 tầng
  + Đ/c: Số 61 ngõ 409 đường phố Kim Mã Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 267311 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBaDinh #BanNhaHemNgoQuanBaDinh #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanBaDinh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBaDinh #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận Ba Đình, Giá: Năm tỷ, một trăm sáu mươi triệu
  + DT 120 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: chung cư cao cấp C1 Thành Công tầng 18 đường Thành Công Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 267023 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBaDinh #BanCanHoQuanBaDinh #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuanBaDinh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBaDinh #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Ba Đình, Giá: Mười tỷ
  + DT 45 m2, 4.5m x 10m, đường hẻm ngõ vào rộng – Thông tin quy hoạch theo Số thửa : Sổ đỏ | Số tờ:
  + Đ/c: Số 5 hẻm 41/10/3 đường Hồng Hà Phường Phúc Xá, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 267022 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBaDinh #BanNhaHemNgoQuanBaDinh #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanBaDinh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBaDinh #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Ba Đình, Giá: Ba tỷ, bảy trăm triệu
  + DT 23 m2, 3.5m x 5.7m, đường hẻm ngõ vào rộng – Thông tin thêm: Nhà 5 tầng
  + Đ/c: ngõ 629 đường Kim Mã Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 266957 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBaDinh #BanNhaHemNgoQuanBaDinh #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanBaDinh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBaDinh #Tinvip ”

 • “[5.7 Tỷ], [Quận Ba Đình], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 50 m2; rộng 5m, dài 10m
  + Địa chỉ: Số 10 Ngõ 639/39/31 Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Phúc
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 4m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 4 lầu, phòng
  + Giá bán: 5.7 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0912047848, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[3.1 Tỷ], [Quận Ba Đình], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 32 m2; rộng 4m, dài 8m
  + Địa chỉ: Ngõ 639 Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Phúc
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 2.5m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 3 lầu, phòng
  + Giá bán: 3.1 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0976603804, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[2.75 Tỷ], [Quận Ba Đình], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 35 m2; rộng 3.5m, dài 10m
  + Địa chỉ: Ngõ 10 Láng Hạ, Phường Thành Công
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 2m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 1 lầu, 2 phòng
  + Giá bán: 2.75 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0973622611, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • > Xem thêm