• “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận Ba Đình, Giá: Hai tỷ, năm trăm triệu
  + DT 60 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: tầng 1 khu tập thể NXB Sự Thật đường Kim Mã Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291472 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBaDinh #BanCanHoQuanBaDinh #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuanBaDinh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBaDinh #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Ba Đình, Giá: Ba tỷ, sáu trăm triệu
  + DT 34 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: số 62 ngõ 58 đường Đào Tấn Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291275 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBaDinh #BanNhaHemNgoQuanBaDinh #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanBaDinh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBaDinh #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Ba Đình, Giá: Ba tỷ, sáu trăm triệu
  + DT 34 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: số 62 ngõ 58 đường Đào Tấn Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291275 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBaDinh #BanNhaHemNgoQuanBaDinh #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanBaDinh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBaDinh #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Ba Đình, Giá: Bảy tỷ, tám trăm triệu
  + DT 40 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: số 4 ngõ 465 đường Hoàng Hoa Thám Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291335 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBaDinh #BanNhaHemNgoQuanBaDinh #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanBaDinh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBaDinh #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận Ba Đình, Giá: Hai tỷ, một trăm triệu
  + DT 70 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Phòng 507 Nhà A6a Tập thể Thành Công đường Thành Công Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291145 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBaDinh #BanCanHoQuanBaDinh #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuanBaDinh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBaDinh #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận Ba Đình, Giá: Hai tỷ, chín trăm triệu
  + DT 30 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Tầng 1 khu C9 KTT Thành công đường Thành Công Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291083 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBaDinh #BanCanHoQuanBaDinh #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuanBaDinh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBaDinh #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận Ba Đình, Giá: Hai tỷ, một trăm năm mươi triệu
  + DT 70 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: tòa nhà A3 Ngõ 11 đường Ngọc Khánh Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291050 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBaDinh #BanCanHoQuanBaDinh #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuanBaDinh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBaDinh #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận Ba Đình, Giá: Bảy tỷ, hai trăm năm mươi triệu
  + DT 118 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: tầng 16 khu D2 Giảng Võ đường Giảng Võ Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 290727 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBaDinh #BanCanHoQuanBaDinh #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuanBaDinh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBaDinh #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Đất Quận Ba Đình, Giá: Hai tỷ, năm trăm triệu
  + DT 25 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Ngõ 267 đường Hoàng Hoa Thám Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 290489 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBaDinh #BanDatQuanBaDinh #BanDatChinhChu #BanDatChinhChuQuanBaDinh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBaDinh #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Ba Đình, Giá: Một tỷ, bốn trăm triệu
  + DT 20 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: số 9 ngách 22 ngõ 65 đường phố Phúc Xá Phường Phúc Xá, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 290411 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBaDinh #BanNhaHemNgoQuanBaDinh #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanBaDinh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBaDinh #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Ba Đình, Giá: Hai tỷ, ba trăm triệu
  + DT 22 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Ngách 186/2 ngõ 33 đường Văn Cao Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 290405 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBaDinh #BanNhaHemNgoQuanBaDinh #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanBaDinh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBaDinh #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Ba Đình, Giá: Năm tỷ, năm trăm triệu
  + DT 18 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 18 ngõ 95 đường Đội Cấn Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 290257 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBaDinh #BanNhaHemNgoQuanBaDinh #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanBaDinh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBaDinh #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Ba Đình, Giá: Hai mươi tỷ
  + DT 60 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: ngõ 97 đường Văn Cao Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 290033 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBaDinh #BanNhaHemNgoQuanBaDinh #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanBaDinh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBaDinh #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Ba Đình, Giá: Năm tỷ, chín trăm triệu
  + DT 59 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: số 31 ngõ 79 đường Đội Cấn Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 289982 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBaDinh #BanNhaHemNgoQuanBaDinh #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanBaDinh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBaDinh #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận Ba Đình, Giá: Năm tỷ
  + DT 68 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số B6 đường Nam Cao Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 290023 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBaDinh #BanCanHoQuanBaDinh #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuanBaDinh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBaDinh #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Ba Đình, Giá: Năm tỷ, một trăm triệu
  + DT 36 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: ngách 34/5 ngõ 444 đường phố Đội Cấn Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 289830 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBaDinh #BanNhaHemNgoQuanBaDinh #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanBaDinh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBaDinh #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Ba Đình, Giá: Bảy tỷ, năm trăm triệu
  + DT 30 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 30/115 đường Hồng Hà Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 289913 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBaDinh #BanNhaHemNgoQuanBaDinh #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanBaDinh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBaDinh #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Ba Đình, Giá: Mười bốn tỷ, bảy trăm triệu
  + DT 52 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: ngõ 629 đường Kim Mã Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 289204 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBaDinh #BanNhaHemNgoQuanBaDinh #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanBaDinh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBaDinh #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Ba Đình, Giá: Chín tỷ
  + DT 51 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: số 107A ngõ 101 đường Đào Tấn Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 289247 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBaDinh #BanNhaHemNgoQuanBaDinh #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanBaDinh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBaDinh #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Ba Đình, Giá: Bốn tỷ, hai trăm triệu
  + DT 45 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 21 ngõ 34 đường Văn Cao Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 289051 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBaDinh #BanNhaHemNgoQuanBaDinh #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanBaDinh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBaDinh #Tinvip ”

 • > Xem thêm