• “Tin Vip Chính chủ Bán Đất Quận Bình Tân, Giá: Ba tỷ, năm trăm năm mươi triệu
  + DT 43 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 227/48/7 đường Phạm Đăng Giảng Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 283540 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBinhTan #BanDatQuanBinhTan #BanDatChinhChu #BanDatChinhChuQuanBinhTan #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBinhTan #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Bình Tân, Giá: Tám tỷ, sáu trăm triệu
  + DT 180 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 96/50/9 đường Phạm Đăng Giảng Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 283510 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBinhTan #BanNhaHemNgoQuanBinhTan #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanBinhTan #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBinhTan #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Bình Tân, Giá: Bốn tỷ, một trăm triệu
  + DT 40 m2, 3.5m x 12m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 320/20 đường Chiến Lược Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 283229 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBinhTan #BanNhaHemNgoQuanBinhTan #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanBinhTan #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBinhTan #Tinvip ”

 • “Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Bình Tân
  621/18/10 đường Tỉnh Lộ 10 Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Diện tích: 82 m2

  + Giá: Bốn tỷ, chín trăm triệu
  + Soạn tin: BDS 283094 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBinhTan #BanNhaHemNgoQuanBinhTan #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanBinhTan #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBinhTan #Tinvip #MuaBanChinhChu ”

 • “Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Bình Tân
  20/1/9 đường Mã Lò Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Diện tích: 60 m2+ RộngxDài: 4m x 15m

  + Giá: Ba tỷ, sáu trăm triệu
  + Soạn tin: BDS 282977 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBinhTan #BanNhaHemNgoQuanBinhTan #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanBinhTan #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBinhTan #Tinvip #MuaBanChinhChu ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Bình Tân, Giá: Sáu tỷ, ba trăm triệu
  + DT 56 m2, 4m x 15m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 197/7 đường 26 Tháng 3 Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 282903 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBinhTan #BanNhaHemNgoQuanBinhTan #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanBinhTan #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBinhTan #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Bình Tân, Giá: Ba tỷ, năm trăm triệu
  + DT 79 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 130/25/5 đường Lê Đình Cẩn Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 282770 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBinhTan #BanNhaHemNgoQuanBinhTan #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanBinhTan #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBinhTan #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Mặt Tiền Quận Bình Tân, Giá: Tám tỷ, tám trăm triệu
  + DT 68 m2, 4m x 17m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 39 đường 55A Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 282617 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBinhTan #BanNhaMatTienQuanBinhTan #BanNhaMatTienChinhChu #BanNhaMatTienChinhChuQuanBinhTan #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBinhTan #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Bình Tân, Giá: Bốn tỷ, hai trăm triệu
  + DT 43.7 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 305/36/2 đường Lê Văn Quới Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 282640 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBinhTan #BanNhaHemNgoQuanBinhTan #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanBinhTan #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBinhTan #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Bình Tân, Giá: Hai tỷ, một trăm triệu
  + DT 17 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 12/2/1 đường Số 5A Phường Bình Hưng Hoà A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 282544 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBinhTan #BanNhaHemNgoQuanBinhTan #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanBinhTan #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBinhTan #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Bình Tân, Giá: Tám tỷ, ba trăm triệu
  + DT 64 m2, 4m x 16m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 338/153H đường Chiến Lược Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 281992 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBinhTan #BanNhaHemNgoQuanBinhTan #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanBinhTan #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBinhTan #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Bình Tân, Giá: Tám tỷ
  + DT 80 m2, 4m x 20m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 759/26 đường Tỉnh Lộ 10 Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 281698 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBinhTan #BanNhaHemNgoQuanBinhTan #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanBinhTan #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBinhTan #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Bình Tân, Giá: Hai tỷ, bảy trăm triệu
  + DT 20.2 m2, 3m x 7m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 441/74/26 đường Lê Văn Quới Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 281605 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBinhTan #BanNhaHemNgoQuanBinhTan #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanBinhTan #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBinhTan #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Bình Tân, Giá: Ba tỷ, năm trăm triệu
  + DT 73.6 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 109/28/1/8 đường Trương Phước Phan, KP8 Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 281479 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBinhTan #BanNhaHemNgoQuanBinhTan #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanBinhTan #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBinhTan #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Bình Tân, Giá: Năm tỷ, tám trăm triệu
  + DT 52 m2, 4m x 12m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 354/47/12/37 đường Quốc Lộ 1A Phường Bình Hưng Hoà B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 281484 GỬI 8577Tôi chính chủ bán nhà hẻm ngõ– Địa chỉ: 354/47/12/37 đường để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBinhTan #BanNhaHemNgoQuanBinhTan #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanBinhTan #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBinhTan #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Bình Tân, Giá: Sáu tỷ, một trăm triệu
  + DT 72 m2, 4m x 18m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 320/29 đường Chiến Lược Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 281398 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBinhTan #BanNhaHemNgoQuanBinhTan #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanBinhTan #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBinhTan #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Cho Thuê Nhà Ở, Phòng Quận Bình Tân, Giá: Một triệu, năm trăm nghìn
  + DT 12 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Hẻm 298 đường Hồ Học Lãm Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 281118 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBinhTan #ChoThueNhaO,PhongQuanBinhTan #ChoThueNhaO,PhongChinhChu #ChoThueNhaO,PhongChinhChuQuanBinhTan #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBinhTan #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Bình Tân, Giá: Một tỷ, sáu trăm triệu
  + DT 36 m2, 4m x 9m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 60/77/11 đường Trương Phước Phan Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 280974 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBinhTan #BanNhaHemNgoQuanBinhTan #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanBinhTan #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBinhTan #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Bình Tân, Giá: Năm mươi hai tỷ
  + DT 48.3 m2, 4m x 12m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 16/20 đường Số 16 Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 280926 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBinhTan #BanNhaHemNgoQuanBinhTan #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanBinhTan #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBinhTan #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Bình Tân, Giá: Sáu tỷ, một trăm năm mươi triệu
  + DT 51.6 m2, 4m x 13m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 758/6/32 đường Hương Lộ 2 Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 280823 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBinhTan #BanNhaHemNgoQuanBinhTan #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanBinhTan #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBinhTan #Tinvip ”

 • > Xem thêm