• “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Bình Tân, Giá: Ba tỷ, ba trăm triệu
  + DT 38.4 m2, 4m x 9m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 212/37A đường Ấp Chiến Lược Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 269127 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBinhTan #BanNhaHemNgoQuanBinhTan #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanBinhTan #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBinhTan #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Bình Tân, Giá: Bảy tỷ, tám trăm triệu
  + DT 60 m2, 4m x 14m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 325/21/6 đường Lê Văn Quới Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268963 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBinhTan #BanNhaHemNgoQuanBinhTan #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanBinhTan #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBinhTan #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Bình Tân, Giá: Bốn tỷ
  + DT 59 m2, 5.2m x 11m, đường hẻm ngõ vào rộng – Thông tin thêm: 1 trệt,1 lầu
  + Đ/c: 532/21/8/9 đường Kinh Dương Vương Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268141 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBinhTan #BanNhaHemNgoQuanBinhTan #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanBinhTan #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBinhTan #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Bình Tân, Giá: Ba tỷ, hai trăm triệu
  + DT 32.4 m2, 4.2m x 8m, đường hẻm ngõ vào rộng – Thông tin thêm: 1 trệt 1 lầu
  + Đ/c: 10/7/30/9 đường Bến Lội Phường Bình Hưng Hoà A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268074 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBinhTan #BanNhaHemNgoQuanBinhTan #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanBinhTan #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBinhTan #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Bình Tân, Giá: Ba tỷ, hai trăm triệu
  + DT 32.4 m2, 4m x 8m, đường hẻm ngõ vào rộng – Thông tin thêm: 1 trệt, 1 lầu
  + Đ/c: 100/3/2 đường Miếu Gò Xoài Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268075 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBinhTan #BanNhaHemNgoQuanBinhTan #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanBinhTan #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBinhTan #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Bình Tân, Giá: Bốn tỷ, năm trăm năm mươi triệu
  + DT 52.1 m2, 4.47m x 11.65m, đường hẻm ngõ vào rộng – Thông tin thêm: 1 trệt 1 lầu
  + Đ/c: 29/11 đường Liên Khu 10-11 Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 267102 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBinhTan #BanNhaHemNgoQuanBinhTan #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanBinhTan #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBinhTan #Tinvip ”

 • “[3.85 Tỷ], [Quận Bình Tân], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 64 m2; rộng 4m, dài 16m
  + Địa chỉ: 840/71/6 Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông A
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 6m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 1 lầu, 3 phòng
  + Giá bán: 3.85 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0789833839, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[3.35 Tỷ], [Quận Bình Tân], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 72 m2; rộng 4m, dài 18m
  + Địa chỉ: 79/39 Cây Cám, Phường Bình Hưng Hoà B
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 6m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 1 lầu, 2 phòng
  + Giá bán: 3.35 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0374771764, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[5.05 Tỷ], [Quận Bình Tân], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 48 m2; rộng 4m, dài 12m
  + Địa chỉ: 413/56/19/50 Lê Văn Quới, Phường Bình Trị Đông A
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 4m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 3 lầu, st, 4 phòng
  + Giá bán: 5.05 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0908870907, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[1.8 Tỷ], [Quận Bình Tân], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 28 m2; rộng 4m, dài 7m
  + Địa chỉ: 92/1 Số 18B, Phường Bình Trị Đông
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 4m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 1 lầu, 1 phòng
  + Giá bán: 1.8 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0902993237, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[8.4 Tỷ], [Quận Bình Tân], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 80 m2; rộng 4m, dài 20m
  + Địa chỉ: Số 9 Số 2B, Phường An Lạc
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 2 lầu, 3 phòng
  + Giá bán: 8.4 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0934255034, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[5.6 Tỷ], [Quận Bình Tân], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 56 m2; rộng 4m, dài 14m
  + Địa chỉ: 145/32A Lê Văn Quới, Phường Bình Trị Đông
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 8m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 2 lầu, phòng
  + Giá bán: 5.6 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0913165712, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[6 Tỷ], [Quận Bình Tân], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 96 m2; rộng 8m, dài 12m
  + Địa chỉ: 78/10 18B, Phường An Lạc
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 4m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 1 lầu, phòng
  + Giá bán: 6 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0903197235, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[6 Tỷ], [Quận Bình Tân], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 100 m2; rộng 5m, dài 20m
  + Địa chỉ: 156/2 Lê Đình Cẩn, Phường Tân Tạo
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 4m
  + Hiện trạng: Có 3 phòng trọ, phòng
  + Giá bán: 6 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0908205069, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[8 Tỷ], [Quận Bình Tân], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 100 m2; rộng 5m, dài 20m
  + Địa chỉ: 156/6 Lê Đình Cẩn, Phường Tân Tạo
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 4m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 4 lầu, st, phòng
  + Giá bán: 8 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0908205069, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[8.5 Tỷ], [Quận Bình Tân], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 180 m2; rộng 5m, dài 36m
  + Địa chỉ: 26C Bia Truyền Thống, Phường Tân Tạo
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: m
  + Hiện trạng: Có 6 phòng trọ, 6 phòng
  + Giá bán: 8.5 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0908205069, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[3.3 Tỷ], [Quận Bình Tân], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 48 m2; rộng 4m, dài 12m
  + Địa chỉ: 129/89/4 Liên Khu 5-6, Phường Bình Hưng Hoà B
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 4m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 1 lửng, 1 phòng
  + Giá bán: 3.3 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0976589351, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[7.5 Tỷ], [Quận Bình Tân], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 72 m2; rộng 4m, dài 18m
  + Địa chỉ: Số 88 Miếu Gò Xoài, Phường Bình Hưng Hoà A
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 2 lầu, 4 phòng
  + Giá bán: 7.5 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0582440941, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[4 Tỷ], [Quận Bình Tân], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 56 m2; rộng 3.5m, dài 16m
  + Địa chỉ: 85/23 Hồ Văn Long, Phường Tân Tạo
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 2m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 1 lầu, 3 phòng
  + Giá bán: 4 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0333934297, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[7.5 Tỷ], [Quận Bình Tân], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 64 m2; rộng 4m, dài 16m
  + Địa chỉ: 119 Số 11, Phường Bình Hưng Hòa
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 2 lầu, phòng
  + Giá bán: 7.5 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0909838469, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • > Xem thêm