• “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Mặt Tiền Quận Hà Đông, Giá: Bảy tỷ, hai trăm triệu
  + DT 42 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: số 7 đường Xa La Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291621 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHaDong #BanNhaMatTienQuanHaDong #BanNhaMatTienChinhChu #BanNhaMatTienChinhChuQuanHaDong #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHaDong #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận Hà Đông, Giá: Ba tỷ, sáu trăm triệu
  + DT 89 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Chung cư The Terra An Hưng đường La Khê Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291583 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHaDong #BanCanHoQuanHaDong #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuanHaDong #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHaDong #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Hà Đông, Giá: Ba tỷ, hai trăm mười triệu
  + DT 53.5 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: số 27 ngõ 39 tổ 7 đường Đa Sỹ Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291597 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHaDong #BanNhaHemNgoQuanHaDong #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanHaDong #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHaDong #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Hà Đông, Giá: Năm tỷ, bốn trăm triệu
  + DT 45 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 27 ngõ 2 đường Phố Lê Hữu Trác Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291455 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHaDong #BanNhaHemNgoQuanHaDong #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanHaDong #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHaDong #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận Hà Đông, Giá: Một tỷ, tám trăm chín mươi mốt triệu
  + DT 97 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Tầng 19 Tòa Vinaconex21 đường Quang Trung Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291480 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHaDong #BanCanHoQuanHaDong #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuanHaDong #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHaDong #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Hà Đông, Giá: Hai tỷ, hai trăm triệu
  + DT 32.5 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: ngõ 37 đường Nhân Huệ Phường Đồng Mai, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291365 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHaDong #BanNhaHemNgoQuanHaDong #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanHaDong #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHaDong #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận Hà Đông, Giá: Hai tỷ, chín trăm triệu
  + DT m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Tầng 27 căn 2706 Usilk đường Tố Hữu Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291329 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHaDong #BanCanHoQuanHaDong #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuanHaDong #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHaDong #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Hà Đông, Giá: Mười một tỷ, năm trăm triệu
  + DT 75 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 4 LK4 khu Simco sông Đà liền kề khu Shophouse Him Lam đường Vạn Phúc Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291315 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHaDong #BanNhaHemNgoQuanHaDong #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanHaDong #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHaDong #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận Hà Đông, Giá: Hai tỷ
  + DT 70 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Toà 143 tầng 20 căn 08 đường Trần Phú Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291146 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHaDong #BanCanHoQuanHaDong #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuanHaDong #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHaDong #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận Hà Đông, Giá: Hai tỷ, sáu trăm triệu
  + DT 64.7 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Tầng 28 Căn 2804 Phú Thịnh Green Park đường Hà Cầu Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291082 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHaDong #BanCanHoQuanHaDong #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuanHaDong #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHaDong #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận Hà Đông, Giá: Một tỷ, tám trăm năm mươi triệu
  + DT 57.3 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: đường Cầu Đơ Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 290941 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHaDong #BanCanHoQuanHaDong #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuanHaDong #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHaDong #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Hà Đông, Giá: Ba tỷ, bốn trăm triệu
  + DT 39 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: đường Đa Sỹ Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 290812 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHaDong #BanNhaHemNgoQuanHaDong #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanHaDong #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHaDong #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Hà Đông, Giá: Hai tỷ, chín trăm triệu
  + DT 34 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Ngõ 82 Tổ DP12 đường Mậu Lương Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 290859 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHaDong #BanNhaHemNgoQuanHaDong #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanHaDong #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHaDong #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Hà Đông, Giá: Ba tỷ, sáu trăm triệu
  + DT 30.7 m2, 3.1m x 9.9m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: số 67A tổ 3 đường Kiến Hưng Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 290715 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHaDong #BanNhaHemNgoQuanHaDong #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanHaDong #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHaDong #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Mặt Tiền Quận Hà Đông, Giá: Sáu tỷ, chín trăm năm mươi triệu
  + DT 44 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: số 11 đường Phan Chu Trinh Phường Yết Kiêu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 290652 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHaDong #BanNhaMatTienQuanHaDong #BanNhaMatTienChinhChu #BanNhaMatTienChinhChuQuanHaDong #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHaDong #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận Hà Đông, Giá: Một tỷ, hai trăm triệu
  + DT 61 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Tầng 2 tòa CT2 Nam Xa La đường Phúc La Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 290644 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHaDong #BanCanHoQuanHaDong #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuanHaDong #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHaDong #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận Hà Đông, Giá: Một tỷ, sáu trăm triệu
  + DT 84.6 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Tầng 4 CT1 Nam Xa La đường Phúc La Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 290496 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHaDong #BanCanHoQuanHaDong #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuanHaDong #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHaDong #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận Hà Đông, Giá: Hai tỷ, năm trăm triệu
  + DT 112 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: tầng 17 Toà nhà CT3DN2 đường Văn Khê Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 290494 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHaDong #BanCanHoQuanHaDong #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuanHaDong #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHaDong #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Hà Đông, Giá: Hai tỷ, sáu trăm năm mươi triệu
  + DT 50 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: SN 65 ngõ 29 Tổ 6 đường Đa Sỹ Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 290461 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHaDong #BanNhaHemNgoQuanHaDong #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanHaDong #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHaDong #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận Hà Đông, Giá: Hai tỷ, chín trăm năm mươi triệu
  + DT 95 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Toà CT3 The Pride Hải Phát đường Tố Hữu Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 290395 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHaDong #BanCanHoQuanHaDong #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuanHaDong #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHaDong #Tinvip ”

 • > Xem thêm