• “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 7, Giá: Chín trăm triệu
  + DT 18 m2, 3m x 6m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: hẻm 319 đường Đào Tri Phường Phú Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291594 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan7 #BanNhaHemNgoQuan7 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan7 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan7 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 7, Giá: Một tỷ, bảy trăm triệu
  + DT 20 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 1135/17/29B đường Huỳnh Tấn Phát Phường Phú Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 289908 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan7 #BanNhaHemNgoQuan7 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan7 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan7 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 7, Giá: Hai tỷ, ba trăm triệu
  + DT 55 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 160/91/51/2/27 đường Nguyễn Văn Quỳ, KP1 Phường Phú Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 289087 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan7 #BanNhaHemNgoQuan7 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan7 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan7 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 7, Giá: Hai tỷ, ba trăm triệu
  + DT 55 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 160/91/51/2/27 đường Nguyễn Văn Quỳ, KP1 Phường Phú Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 289087 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan7 #BanNhaHemNgoQuan7 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan7 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan7 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 7, Giá: Tám trăm năm mươi triệu
  + DT 20 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 525/29/7/8 đường Lê Văn Lương Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 288896 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan7 #BanNhaHemNgoQuan7 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan7 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan7 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Mặt Tiền Quận 7, Giá: Mười bảy tỷ, năm trăm triệu
  + DT 92 m2, 4m x 22.5m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 12 đường 81 Phường Tân Quy, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 288778 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan7 #BanNhaMatTienQuan7 #BanNhaMatTienChinhChu #BanNhaMatTienChinhChuQuan7 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan7 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 7, Giá: Bảy tỷ
  + DT 126 m2, 5m x 25.2m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 160/57/30 đường Nguyễn Văn Quý Phường Phú Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 287954 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan7 #BanNhaHemNgoQuan7 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan7 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan7 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 7, Giá: Một tỷ, một trăm năm mươi triệu
  + DT 10.6 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 458/36/7 đường Huỳnh Tấn Phát Phường Bình Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 285921 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan7 #BanNhaHemNgoQuan7 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan7 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan7 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 7, Giá: Bốn tỷ, hai trăm triệu
  + DT 60 m2, 4m x 15m, đường hẻm ngõ vào rộng – Thông tin thêm: trọ 4
  + Đ/c: 380/125 đường Lê Văn Lương Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 284381 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan7 #BanNhaHemNgoQuan7 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan7 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan7 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ– Quận 7, Giá: Một tỷ, chín trăm năm mươi triệu
  + DT 14 m2, 2.05m x 7m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: hẻm 997 đường Trần Xuân Soạn Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 283408 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan7 #BanNhaHemNgo–Quan7 #BanNhaHemNgo–ChinhChu #BanNhaHemNgo–ChinhChuQuan7 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan7 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 7, Giá: Một tỷ, một trăm triệu
  + DT 15 m2, 3m x 5m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 48C4 đường Bến Nghé, KP5 Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 282546 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan7 #BanNhaHemNgoQuan7 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan7 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan7 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 7, Giá: Hai tỷ, sáu trăm năm mươi triệu
  + DT 35 m2, 4.8m x 7.5m, đường hẻm ngõ vào rộng – Thông tin thêm: 1 trệt 1 lầu
  + Đ/c: 525/29/2 đường Lê Văn Lương Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 282103 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan7 #BanNhaHemNgoQuan7 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan7 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan7 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 7, Giá: Hai tỷ, sáu trăm năm mươi triệu
  + DT 35 m2, 4.8m x 7.5m, đường hẻm ngõ vào rộng – Thông tin thêm: 1 trệt 1 lầu
  + Đ/c: 525/29/2 đường Lê Văn Lương Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 282103 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan7 #BanNhaHemNgoQuan7 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan7 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan7 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Đất Quận 7, Giá: Hai trăm hai mươi triệu
  + DT 10 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 77/32A B1 đường 25A, KP2 Tổ 28 Phường Tân Quy, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 281824 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan7 #BanDatQuan7 #BanDatChinhChu #BanDatChinhChuQuan7 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan7 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 7, Giá: Hai tỷ, hai trăm năm mươi triệu
  + DT 20.3 m2, 3.45m x 5.3m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 54/5A đường Lê Văn Lương Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 280840 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan7 #BanNhaHemNgoQuan7 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan7 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan7 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 7, Giá: Ba tỷ, tám trăm triệu
  + DT 74 m2, 4.1m x 15.9m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 95/11/1 đường Lê Văn Lương Phường Tân Kiểng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 280676 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan7 #BanNhaHemNgoQuan7 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan7 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan7 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 7, Giá: Một tỷ, năm trăm triệu
  + DT 63 m2, 4m x 15.7m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: hẻm 1092 đường Huỳnh Tấn Phát Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 280574 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan7 #BanNhaHemNgoQuan7 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan7 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan7 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 7, Giá: Hai tỷ, năm trăm năm mươi triệu
  + DT 20.7 m2, 5.5m x 4m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 85/29/8 đường Nguyễn Thị Xiếu Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 279802 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan7 #BanNhaHemNgoQuan7 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan7 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan7 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 7, Giá: Bảy tỷ, chín trăm triệu
  + DT 13 m2, 3m x 4.3m, đường hẻm ngõ vào rộng – Thông tin thêm: 1 trệt 1 lầu
  + Đ/c: Hẻm 62 đường Lâm Văn Bền Phường Tân Kiểng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 279665 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan7 #BanNhaHemNgoQuan7 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan7 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan7 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Mặt Tiền Quận 7, Giá: Bảy tỷ, năm trăm triệu
  + DT 47.5 m2, 2.5m x 19m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: số 45 đường số 9 Phường Tân Kiểng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 279464 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan7 #BanNhaMatTienQuan7 #BanNhaMatTienChinhChu #BanNhaMatTienChinhChuQuan7 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan7 #Tinvip ”

 • > Xem thêm