• “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 1, Giá: Bảy tỷ, năm trăm triệu
  + DT 30.4 m2, 3m x 10m, đường hẻm ngõ vào rộng – Thông tin thêm: 1 trệt 4 lầu
  + Đ/c: 24/60 đường Nguyễn Văn Cừ Phường Cầu Kho, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291321 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan1 #BanNhaHemNgoQuan1 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan1 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan1 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 1, Giá: Năm tỷ, bảy trăm triệu
  + DT 32 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 149/16A đường Cô Giang Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 287774 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan1 #BanNhaHemNgoQuan1 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan1 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan1 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 1, Giá: Mười một tỷ, năm trăm triệu
  + DT 52.2 m2, 3.65m x 14.75m, đường hẻm ngõ vào rộng – Thông tin thêm: 1 trệt + 1 lầu + ST
  + Đ/c: 4/8 đường Trần Khắc Chân Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 287773 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan1 #BanNhaHemNgoQuan1 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan1 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan1 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 1, Giá: Tám tỷ, năm trăm triệu
  + DT 37.7 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: TK46/7 đường Võ Văn Kiệt Phường Cầu Kho, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 286016 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan1 #BanNhaHemNgoQuan1 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan1 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan1 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 1, Giá: Ba tỷ, một trăm triệu
  + DT 18.6 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 29/19 đường Nguyễn Văn Thủ Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 285479 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan1 #BanNhaHemNgoQuan1 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan1 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan1 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 1, Giá: Tám tỷ, năm trăm triệu
  + DT 30 m2, 3m x 8m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 95C đường Hoàng Sa Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 285516 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan1 #BanNhaHemNgoQuan1 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan1 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan1 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 1, Giá: Hai tỷ, năm trăm năm mươi triệu
  + DT 16 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 52/65 đường Nguyễn Hữu Cầu Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 283289 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan1 #BanNhaHemNgoQuan1 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan1 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan1 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 1, Giá: Bốn tỷ, hai trăm triệu
  + DT 23.5 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 115/44A đường Trần Đình Xu Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 283163 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan1 #BanNhaHemNgoQuan1 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan1 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan1 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 1, Giá: Tám triệu
  + DT 40 m2, 4m x 4.5m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Hẻm 26/2 đường Trương Định Bến Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 283091 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan1 #BanNhaHemNgoQuan1 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan1 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan1 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 1, Giá: Năm tỷ, ba trăm triệu
  + DT 26.6 m2, 3.1m x 9m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: tk38/23 đường bến chương dương Phường Cầu Kho, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 278974 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan1 #BanNhaHemNgoQuan1 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan1 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan1 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 1, Giá: Sáu tỷ, ba trăm triệu
  + DT 24 m2, 3m x 8m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Tk53/21 đường Bến Chương Dương Phường Cầu Kho, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 278494 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan1 #BanNhaHemNgoQuan1 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan1 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan1 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 1, Giá: Hai tỷ, bảy trăm triệu
  + DT 9 m2, 2.2m x 4m, đường hẻm ngõ vào rộng – Thông tin thêm: 1 trệt 3 lầu
  + Đ/c: 2/18A đường Bến Chương Dương Phường Cầu Kho, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 277649 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan1 #BanNhaHemNgoQuan1 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan1 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan1 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 1, Giá: Năm tỷ, tám trăm triệu
  + DT 27 m2, 3m x 9m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: TK21/31 đường Nguyễn Cảnh Chân Phường Cầu Kho, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 277531 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan1 #BanNhaHemNgoQuan1 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan1 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan1 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 1, Giá: Mười một tỷ, ba trăm triệu
  + DT 43 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 100/12 đường Trần Hưng Đạo Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 277054 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan1 #BanNhaHemNgoQuan1 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan1 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan1 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 1, Giá: Mười hai tỷ, năm trăm triệu
  + DT 37.8 m2, 4.2m x 9.45m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 478/2A đường Hai Bà Trưng Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 269296 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan1 #BanNhaHemNgoQuan1 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan1 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan1 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận 1, Giá: Một tỷ, năm mươi triệu
  + DT 16 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 56 đường Nguyễn Cư Trinh Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268561 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan1 #BanCanHoQuan1 #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuan1 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan1 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 1, Giá: Ba tỷ, năm trăm triệu
  + DT 16 m2, 2.5m x 6.4m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 205/27 đường Bùi Viện Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268474 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan1 #BanNhaHemNgoQuan1 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan1 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan1 #Tinvip ”

 • “[5.5 Tỷ], [Quận 1], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 21 m2; rộng 3m, dài 7m
  + Địa chỉ: Số 39 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 1 lầu, 8 phòng
  + Giá bán: 5.5 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0938122599, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[9.8 Tỷ], [Quận 1], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 44 m2; rộng 3.4m, dài 13m
  + Địa chỉ: 50/70/10 Trần Khánh Dư, Phường Tân Định
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 3m
  + Hiện trạng: Nhà cấp 4, 8 phòng
  + Giá bán: 9.8 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0977165233, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[7.7 Tỷ], [Quận 1], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 42 m2; rộng 3.5m, dài 12m
  + Địa chỉ: 120/43/8 Trần Hưng Đạo, Phường Phạm Ngũ Lão
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 2m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 3 lầu, 5 phòng
  + Giá bán: 7.7 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0938785430, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • > Xem thêm