• “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 12, Giá: Bốn tỷ, sáu trăm năm mươi triệu
  + DT 90 m2, 4m x 23m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 38/278 đường Đông Hưng Thuận 2 Phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291311 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan12 #BanNhaHemNgoQuan12 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan12 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan12 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 12, Giá: Tám trăm bảy mươi triệu
  + DT 21 m2, 3m x 7m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Hẻm 551/149 đường Lê Văn Khương Phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291226 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan12 #BanNhaHemNgoQuan12 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan12 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan12 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 12, Giá: Một tỷ, bảy trăm triệu
  + DT 24 m2, 6m x 4m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 349/8 đường Thạnh Lộc 08 Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291067 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan12 #BanNhaHemNgoQuan12 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan12 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan12 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 12, Giá: Một tỷ, bảy trăm triệu
  + DT 88 m2, 4m x 22m, đường hẻm ngõ vào rộng – Thông tin thêm: Hướng cửa chính: Tây Bắc
  + Đ/c: đường Tân Thới Hiệp 13 Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291054 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan12 #BanNhaHemNgoQuan12 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan12 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan12 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 12, Giá: Hai tỷ, chín trăm triệu
  + DT 37.7 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Hẻm 63 đường Thạnh Lộc 29 Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 290953 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan12 #BanNhaHemNgoQuan12 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan12 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan12 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 12, Giá: Ba tỷ, chín trăm triệu
  + DT 40 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 310/18 đường Hiệp Thành 17 Phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 290829 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan12 #BanNhaHemNgoQuan12 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan12 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan12 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 12, Giá: Ba tỷ, tám trăm triệu
  + DT 59.8 m2, 4m x 15m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 567/35/15 đường Lê Văn Khương, KP7 Phường Thới An, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 289911 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan12 #BanNhaHemNgoQuan12 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan12 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan12 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 12, Giá: Năm tỷ, năm trăm triệu
  + DT 105 m2, 5m x 21m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 33/48 đường Thạnh Xuân 31 Phường Thạnh Xuân, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 289916 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan12 #BanNhaHemNgoQuan12 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan12 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan12 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 12, Giá: Năm tỷ, bốn trăm triệu
  + DT 104 m2, 5m x 21m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 816/21 đường Quốc Lộ 1A Phường Thạnh Xuân, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 289611 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan12 #BanNhaHemNgoQuan12 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan12 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan12 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 12, Giá: Ba tỷ, ba trăm chín mươi triệu
  + DT 45 m2, 3m x 15m, đường hẻm ngõ vào rộng – Thông tin thêm: 1 trệt 1 lầu
  + Đ/c: 166/8 đường Nguyễn Thị Đặng Phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 289539 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan12 #BanNhaHemNgoQuan12 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan12 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan12 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 12, Giá: Ba tỷ, một trăm triệu
  + DT 55 m2, 4m x 13m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 2150/25/78/8 đường Khu Phố 1 Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 280659 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan12 #BanNhaHemNgoQuan12 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan12 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan12 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 12, Giá: Một tỷ, một trăm triệu
  + DT 18.5 m2, 3.7m x 5m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 85/28/16/17 đường Hà Huy giáp Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 288099 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan12 #BanNhaHemNgoQuan12 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan12 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan12 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 12, Giá: Một tỷ, bốn trăm triệu
  + DT 24 m2, 3m x 8m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 49 đường Thạnh Lộc 28 Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 288088 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan12 #BanNhaHemNgoQuan12 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan12 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan12 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 12, Giá: Ba tỷ, chín trăm triệu
  + DT 70 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 109/43 đường Huỳnh Thị Hai Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 288089 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan12 #BanNhaHemNgoQuan12 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan12 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan12 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 12, Giá: Hai tỷ, hai trăm triệu
  + DT 35 m2, 3.5m x 10m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 746/5 đường Trường Chinh Phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 287953 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan12 #BanNhaHemNgoQuan12 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan12 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan12 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 12, Giá: Một tỷ, một trăm triệu
  + DT 30 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 24/9 đường TL 47 Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 287771 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan12 #BanNhaHemNgoQuan12 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan12 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan12 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 12, Giá: Hai tỷ, năm trăm năm mươi triệu
  + DT 30 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 51/3C đường TCH08 Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 287537 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan12 #BanNhaHemNgoQuan12 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan12 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan12 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 12, Giá: Một tỷ, ba trăm triệu
  + DT 28 m2, 3.5m x 8m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 86/23/15 đường Thạnh Xuân 38, KP3 Phường Thạnh Xuân, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 287339 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan12 #BanNhaHemNgoQuan12 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan12 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan12 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 12, Giá: Một tỷ, ba trăm triệu
  + DT 28 m2, 3.5m x 8m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 86/23/15 đường Thạnh Xuân 38, KP3 Phường Thạnh Xuân, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 287339 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan12 #BanNhaHemNgoQuan12 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan12 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan12 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 12, Giá: Một tỷ, một trăm triệu
  + DT 28 m2, 3.5m x 8m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 83/23/37 đường Thạnh Xuân 52 Phường Thạnh Xuân, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 287453 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan12 #BanNhaHemNgoQuan12 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan12 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan12 #Tinvip ”

 • > Xem thêm