• “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 8, Giá: Ba tỷ, chín trăm triệu
  + DT 38.3 m2, 3.6m x 10.8m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: hẻm 289 đường Bến Bình Đông Phường 14, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291591 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan8 #BanNhaHemNgoQuan8 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan8 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan8 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 8, Giá: Một tỷ, hai trăm sáu mươi triệu
  + DT 11 m2, 2.1m x 5m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 232/20 đường Hưng Phú Phường 08, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 290716 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan8 #BanNhaHemNgoQuan8 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan8 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan8 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Mặt Tiền Quận 8, Giá: Bảy tỷ, sáu trăm triệu
  + DT 85.3 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 2737 đường Phạm Thế Hiển Phường 07, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 290721 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan8 #BanNhaMatTienQuan8 #BanNhaMatTienChinhChu #BanNhaMatTienChinhChuQuan8 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan8 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 8, Giá: Ba tỷ, bốn trăm năm mươi triệu
  + DT 57 m2, 4.6m x 6.6m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 1619/1 đường Phạm Thế Hiển Phường 06, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 290471 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan8 #BanNhaHemNgoQuan8 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan8 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan8 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 8, Giá: Một tỷ, tám trăm triệu
  + DT 15.4 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 184/38/49/67 đường Âu Dương Lân Phường 03, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 290245 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan8 #BanNhaHemNgoQuan8 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan8 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan8 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 8, Giá: Chín tỷ, năm trăm triệu
  + DT 66.7 m2, 3.18m x 18.6m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 136/20 đường Nguyễn Thị Tần Phường 02, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 289998 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan8 #BanNhaHemNgoQuan8 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan8 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan8 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 8, Giá: Một tỷ, chín trăm chín mươi triệu
  + DT 27 m2, 2.2m x 9m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 127/26 đường mễ cốc Phường 15, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 289917 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan8 #BanNhaHemNgoQuan8 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan8 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan8 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận 8, Giá: Một tỷ, bảy trăm tám mươi triệu
  + DT 55 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: tầng 4 Chung cư Bùi Minh Trực đường Phường 06, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 289615 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan8 #BanCanHoQuan8 #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuan8 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan8 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 8, Giá: Ba tỷ, bốn trăm triệu
  + DT 26.9 m2, 3.85m x 7m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: hẻm 125 đường trần thị tần Phường 01, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 289245 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan8 #BanNhaHemNgoQuan8 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan8 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan8 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận 8, Giá: Ba tỷ, hai trăm triệu
  + DT 87 m2, 4m x 12m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: C1.05 đường Số 2 Phường 16, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 289207 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan8 #BanCanHoQuan8 #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuan8 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan8 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 8, Giá: Bốn tỷ, năm trăm triệu
  + DT 45 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 226/4 đường An Dương Vương Phường 16, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 288894 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan8 #BanNhaHemNgoQuan8 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan8 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan8 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Mặt Tiền Quận 8, Giá: Mười hai tỷ, năm trăm triệu
  + DT 65 m2, 3.8m x 17m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 148 đường Phạm Hùng Phường 05, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 288779 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan8 #BanNhaMatTienQuan8 #BanNhaMatTienChinhChu #BanNhaMatTienChinhChuQuan8 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan8 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 8, Giá: Hai tỷ, bốn trăm triệu
  + DT 17 m2, 3.3m x 4.8m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 314/27/6 đường Âu Dương Lân Phường 03, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 288437 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan8 #BanNhaHemNgoQuan8 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan8 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan8 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 8, Giá: Bốn tỷ, bốn trăm sáu mươi triệu
  + DT 51 m2, 4.2m x 13m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Hẻm 2273/11/6a đường Phạm Thế Hiển Phường 06, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 288265 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan8 #BanNhaHemNgoQuan8 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan8 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan8 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Đất Quận 8, Giá: Ba tỷ, năm trăm triệu
  + DT 90.6 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 132/12 đường Cây Sung Phường 14, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 286737 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan8 #BanDatQuan8 #BanDatChinhChu #BanDatChinhChuQuan8 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan8 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 8, Giá: Ba tỷ
  + DT 48 m2, 4m x 12m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 29/21/15 đường Phạm Thế Hiển Phường 04, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 286630 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan8 #BanNhaHemNgoQuan8 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan8 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan8 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 8, Giá: Bốn tỷ, một trăm triệu
  + DT 69.1 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 20/12/4E đường Mễ Cốc Phường 15, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 284977 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan8 #BanNhaHemNgoQuan8 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan8 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan8 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 8, Giá: Bốn tỷ
  + DT 29.1 m2, 3m x 15m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 184/15 đường Lưu Hữu Phước Phường 15, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 284561 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan8 #BanNhaHemNgoQuan8 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan8 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan8 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 8, Giá: Một tỷ, một trăm năm mươi triệu
  + DT 32 m2, 3,3m x 6m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: hẻm 48F đường Bình Đông Phường 06, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 284429 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan8 #BanNhaHemNgoQuan8 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan8 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan8 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Cho Thuê Nhà Ở, Phòng Quận 8, Giá: Bảy triệu
  + DT 50 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 2683a/44 đường Phạm Thế Hiển Phường 07, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 284221 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan8 #ChoThueNhaO,PhongQuan8 #ChoThueNhaO,PhongChinhChu #ChoThueNhaO,PhongChinhChuQuan8 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan8 #Tinvip ”

 • > Xem thêm