• “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Thanh Xuân, Giá: Năm tỷ, một trăm năm mươi triệu
  + DT 35.1 m2, 6m x 5.8m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: số 2 ngõ 138 đường Hạ Đình Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 269151 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanThanhXuan #BanNhaHemNgoQuanThanhXuan #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanThanhXuan #TinChinhChu #TinChinhChuQuanThanhXuan #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Thanh Xuân, Giá: Tám tỷ, một trăm triệu
  + DT 35 m2, 3.99m x 8.7m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 20 ngõ 86/16/23 đường Tô Vĩnh Diện Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268808 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanThanhXuan #BanNhaHemNgoQuanThanhXuan #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanThanhXuan #TinChinhChu #TinChinhChuQuanThanhXuan #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Thanh Xuân, Giá: Bốn tỷ, bốn trăm triệu
  + DT 36 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 8A ngách 29 ngõ 68 đường Triều Khúc Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268654 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanThanhXuan #BanNhaHemNgoQuanThanhXuan #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanThanhXuan #TinChinhChu #TinChinhChuQuanThanhXuan #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Thanh Xuân, Giá: Hai tỷ, tám trăm triệu
  + DT 24 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: ngách 62 ngõ 1 đường Bùi Xương Trạch Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268519 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanThanhXuan #BanNhaHemNgoQuanThanhXuan #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanThanhXuan #TinChinhChu #TinChinhChuQuanThanhXuan #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Thanh Xuân, Giá: Bảy tỷ, tám mươi triệu
  + DT 59 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: số 3 ngách 69A/16 đường Hoàng Văn Thái Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268387 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanThanhXuan #BanNhaHemNgoQuanThanhXuan #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanThanhXuan #TinChinhChu #TinChinhChuQuanThanhXuan #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Thanh Xuân, Giá: Hai tỷ
  + DT 19 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Ngõ 25 đường Cự Lộc Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268260 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanThanhXuan #BanNhaHemNgoQuanThanhXuan #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanThanhXuan #TinChinhChu #TinChinhChuQuanThanhXuan #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Thanh Xuân, Giá: Hai tỷ, chín trăm năm mươi triệu
  + DT 30 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 5 ngõ 250/26/17 đường Khương Trung Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268128 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanThanhXuan #BanNhaHemNgoQuanThanhXuan #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanThanhXuan #TinChinhChu #TinChinhChuQuanThanhXuan #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Đất Quận Thanh Xuân, Giá: Thỏa thuận
  + DT 160 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: ngõ 21 đường Lê Văn Lương Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268022 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanThanhXuan #BanDatQuanThanhXuan #BanDatChinhChu #BanDatChinhChuQuanThanhXuan #TinChinhChu #TinChinhChuQuanThanhXuan #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Thanh Xuân, Giá: Ba tỷ, tám trăm năm mươi triệu
  + DT 28 m2, 4.5m x 6.2m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Ngõ 98 đường Vũ Trọng Phụng Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 267904 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanThanhXuan #BanNhaHemNgoQuanThanhXuan #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanThanhXuan #TinChinhChu #TinChinhChuQuanThanhXuan #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Đất Quận Thanh Xuân, Giá: Mười lăm tỷ, hai trăm sáu mươi hai triệu, năm trăm nghìn
  + DT 92.5 m2, 6m x 15.4m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: số 18 ngõ 213 đường Giáp Nhất Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 267794 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanThanhXuan #BanDatQuanThanhXuan #BanDatChinhChu #BanDatChinhChuQuanThanhXuan #TinChinhChu #TinChinhChuQuanThanhXuan #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Mặt Tiền Quận Thanh Xuân, Giá: Mười một tỷ, tám trăm triệu
  + DT 30 m2, 3.2m x 9.3m, đường hẻm ngõ vào rộng – Thông tin quy hoạch theo Số thửa : Sổ đỏ | Số tờ:
  + Đ/c: đường Vũ Tông Phan Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 267483 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanThanhXuan #BanNhaMatTienQuanThanhXuan #BanNhaMatTienChinhChu #BanNhaMatTienChinhChuQuanThanhXuan #TinChinhChu #TinChinhChuQuanThanhXuan #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Đất Quận Thanh Xuân, Giá: Bốn tỷ, hai trăm triệu
  + DT 60 m2, 5m x 12m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Ngõ 69 đường Bùi Xương Trạch Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 266929 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanThanhXuan #BanDatQuanThanhXuan #BanDatChinhChu #BanDatChinhChuQuanThanhXuan #TinChinhChu #TinChinhChuQuanThanhXuan #Tinvip ”

 • Tôi chính chủ cho thuê nhà ở, phòng
  – Địa chỉ: 474/2a đường Nguyễn Tri Phương Phường 09, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
  – Diện tích: 60 m2
  – Kích thước (rộng x dài): 4m x 15m
  – Thông tin thêm: 1 trệt, 3 lầu, sân thượng
  – Giá: 25,000,000 VNĐ – Hai mươi lăm triệu đồng.(Thương lượng) – Không tiếp quảng cáo
  Xin vui lòng soạn tin nội dung “BDS 266152” GỬI 8577, chúng tôi sẽ gửi số chủ và thông tin BĐS này qua tin nhắn cho bạn (cước phí 5K/tin). Xin cảm ơn! Soạn tin: BDS 266152 GỬI 8577

 • “[4.5 Tỷ], [Quận Thanh Xuân], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 60 m2; rộng 5m, dài 12m
  + Địa chỉ: Ngõ 387 Vũ Tông Phan, Phường Khương Trung
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 4m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 2 lầu, 4 phòng
  + Giá bán: 4.5 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0906102787, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[3.258 Tỷ], [Quận Thanh Xuân], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 36 m2; rộng 4m, dài 9m
  + Địa chỉ: Số 110 Ngõ 1 Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 6m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 1 lầu, phòng
  + Giá bán: 3.258 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0913075656, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[4 Tỷ], [Quận Thanh Xuân], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 35 m2; rộng 3.5m, dài 10m
  + Địa chỉ: Ngõ 79 Khương Trung, Phường Khương Trung
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 2m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 5 lầu, 3 phòng
  + Giá bán: 4 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0947416111, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[2.8 Tỷ], [Quận Thanh Xuân], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 48 m2; rộng 4m, dài 12m
  + Địa chỉ: 248 Ngõ 271 Bùi Xương Trạch, Phường Khương Đình
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 2.5m
  + Hiện trạng: 3 tầng, 1 tum, 4 phòng
  + Giá bán: 2.8 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0986045266, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[5.7 Tỷ], [Quận Thanh Xuân], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 36 m2; rộng 4.5m, dài 7.2m
  + Địa chỉ: Số 2 ngõ 45 Giáp Nhất, Phường Thượng Đình
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 7m
  + Hiện trạng: Nhà cấp 4, phòng
  + Giá bán: 5.7 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0839733672, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[4.2 Tỷ], [Quận Thanh Xuân], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 37 m2; rộng 3.7m, dài 10m
  + Địa chỉ: Số 67, Ngõ 64 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 2m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 3 lầu, 4 phòng
  + Giá bán: 4.2 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0988880979, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[2.87 Tỷ], [Quận Thanh Xuân], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 28 m2; rộng 4m, dài 7m
  + Địa chỉ: Ngõ 475/20 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 2.5m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 3 lầu, phòng
  + Giá bán: 2.87 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0836595045, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • > Xem thêm