• “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 11, Giá: Hai tỷ, năm trăm triệu
  + DT m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 1170/49B đường 3/2 Phường 12, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 289086 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan11 #BanNhaHemNgoQuan11 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan11 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan11 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 11, Giá: Mười bốn tỷ, năm trăm triệu
  + DT 205 m2, 6.1m x 17m, đường hẻm ngõ vào rộng – Thông tin thêm: 1 trệt 1 lầu
  + Đ/c: 544/62 và 544/64 đường Lạc Long Quân Phường 05, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 288519 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan11 #BanNhaHemNgoQuan11 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan11 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan11 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 11, Giá: Một tỷ, bảy trăm triệu
  + DT 14.5 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Hẻm 148 đường Tôn Đản Phường 08, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 288097 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan11 #BanNhaHemNgoQuan11 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan11 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan11 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 11, Giá: Sáu tỷ, năm trăm triệu
  + DT 75.2 m2, 5.7m x 12.9m, đường hẻm ngõ vào rộng – Thông tin thêm: 1 trệt 1 lầu
  + Đ/c: 370/43 đường Minh Phụng Phường 09, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 287153 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan11 #BanNhaHemNgoQuan11 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan11 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan11 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 11, Giá: Sáu tỷ, chín trăm triệu
  + DT 34 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 109D/2 đường Lạc Long Quân Phường 03, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 285625 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan11 #BanNhaHemNgoQuan11 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan11 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan11 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 11, Giá: Ba tỷ
  + DT 25.4 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 155/76 đường Phó Cơ Điều Phường 06, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 284167 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan11 #BanNhaHemNgoQuan11 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan11 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan11 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 11, Giá: Ba tỷ
  + DT 25.4 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 155/76 đường Phó Cơ Điều Phường 06, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 284167 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan11 #BanNhaHemNgoQuan11 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan11 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan11 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 11, Giá: Một tỷ, tám trăm triệu
  + DT 15 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 561/5 đường Hòa Hảo Phường 07, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 283579 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan11 #BanNhaHemNgoQuan11 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan11 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan11 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Cho Thuê Nhà Ở, Phòng Quận 11, Giá: Bảy triệu
  + DT 15 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 161d/104/25 đường lạc long quân Phường 03, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 283090 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan11 #ChoThueNhaO,PhongQuan11 #ChoThueNhaO,PhongChinhChu #ChoThueNhaO,PhongChinhChuQuan11 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan11 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Cho Thuê Nhà Ở, Phòng Quận 11, Giá: Mười triệu
  + DT 36 m2, 3.6m x 10m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 341/63C đường Lạc Long Quân Phường 05, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 281113 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan11 #ChoThueNhaO,PhongQuan11 #ChoThueNhaO,PhongChinhChu #ChoThueNhaO,PhongChinhChuQuan11 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan11 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 11, Giá: Bốn tỷ, chín trăm triệu
  + DT 34 m2, 3.8m x 8.2m, đường hẻm ngõ vào rộng – Thông tin thêm: 1 trệt 2 lầu
  + Đ/c: 221/32A đường Hà Tôn Quyền Phường 06, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 279279 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan11 #BanNhaHemNgoQuan11 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan11 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan11 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận 11, Giá: Hai tỷ, hai trăm triệu
  + DT 43 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: chung cư 88 căn nhà số 211 đường CMT8 Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 278610 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan11 #BanCanHoQuan11 #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuan11 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan11 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 11, Giá: Bảy tỷ, năm trăm triệu
  + DT 75 m2, 5m x 15m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 102/9/47 đường số 100 ,Bình Thới Phường 14, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 278324 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan11 #BanNhaHemNgoQuan11 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan11 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan11 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 11, Giá: Bảy tỷ, năm trăm triệu
  + DT 44 m2, 3.6m x 10.01m, đường hẻm ngõ vào rộng – Thông tin thêm: 1 trệt 2 lầu, mái bằng, 4 pn, 3 toilet.
  + Đ/c: 151/2D đường Lạc Long Quân Phường 01, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 278226 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan11 #BanNhaHemNgoQuan11 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan11 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan11 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Mặt Tiền Quận 11, Giá: Mười hai tỷ, tám trăm triệu
  + DT 105 m2, 3.9m x 27m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 762 đường Hồng Bàng Phường 01, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 277035 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan11 #BanNhaMatTienQuan11 #BanNhaMatTienChinhChu #BanNhaMatTienChinhChuQuan11 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan11 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 11, Giá: Bảy tỷ, hai trăm triệu
  + DT 126.3 m2, 7.2m x 17m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 666/14/37 đường 3/2 Phường 14, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 276710 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan11 #BanNhaHemNgoQuan11 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan11 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan11 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Cho Thuê Nhà Ở, Phòng Quận 11, Giá: Bốn triệu
  + DT 15 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 237/6 đường Đỗ Ngọc Thạnh Phường 06, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 276340 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan11 #ChoThueNhaO,PhongQuan11 #ChoThueNhaO,PhongChinhChu #ChoThueNhaO,PhongChinhChuQuan11 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan11 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 11, Giá: Sáu tỷ, chín trăm năm mươi triệu
  + DT 42 m2, 3.25m x 13m, đường hẻm ngõ vào rộng – Thông tin thêm: 1 trệt, 2 lầu, st
  + Đ/c: 203/64i đường Lãnh Binh Thăng Phường 12, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 275977 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan11 #BanNhaHemNgoQuan11 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan11 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan11 #Tinvip ”

 • “Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 11
  106/65 đường Lạc Long Quân Phường 03, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Diện tích: 40.8 m2+ RộngxDài: 3.45m x 11.8m
  + Đường/hẻm ngõ vào (m): – Thông tin quy hoạch theo Số thửa : 131 | Số tờ: 40
  + Giá: Sáu tỷ
  + Soạn tin: BDS 268256 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan11 #BanNhaHemNgoQuan11 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan11 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan11 #Tinvip #MuaBanChinhChu ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 11, Giá: Hai tỷ, năm trăm triệu
  + DT 23.8 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 120/1B2 đường Bình Thới Phường 14, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 267927 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan11 #BanNhaHemNgoQuan11 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan11 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan11 #Tinvip ”

 • > Xem thêm