• Admin009 posted an update in the group Group logo of Quận 11 – Chính Chủ BánQuận 11 – Chính Chủ Bán 1 week ago

  “Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 11
  106/65 đường Lạc Long Quân Phường 03, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Diện tích: 40.8 m2+ RộngxDài: 3.45m x 11.8m
  + Đường/hẻm ngõ vào (m): – Thông tin quy hoạch theo Số thửa : 131 | Số tờ: 40
  + Giá: Sáu tỷ
  + Soạn tin: BDS 268256 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan11 #BanNhaHemNgoQuan11 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan11 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan11 #Tinvip #MuaBanChinhChu ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 11, Giá: Hai tỷ, năm trăm triệu
  + DT 23.8 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 120/1B2 đường Bình Thới Phường 14, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 267927 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan11 #BanNhaHemNgoQuan11 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan11 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan11 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 11, Giá: Chín tỷ
  + DT 40.5 m2, 4m x 12.8m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 137/43 đường Nguyễn Chí Thanh Phường 16, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 267296 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan11 #BanNhaHemNgoQuan11 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan11 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan11 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 11, Giá: Chín tỷ
  + DT 40.5 m2, 4m x 12.8m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 137/43 đường Nguyễn Chí Thanh Phường 16, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 267296 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan11 #BanNhaHemNgoQuan11 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan11 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan11 #Tinvip ”

 • “[10.9 Tỷ], [Quận 11], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 53.2 m2; rộng 3.8m, dài 14m
  + Địa chỉ: Số 19 Lạc Long Quân, Phường 01
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 2 lầu, 3 phòng
  + Giá bán: 10.9 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0901232259, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[4.5 Tỷ], [Quận 11], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 21 m2; rộng 3m, dài 7m
  + Địa chỉ: 241/108N Lãnh Binh Thăng, Phường 12
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 2.5m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 2 lầu, 3 phòng
  + Giá bán: 4.5 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0908509303, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[12.3 Tỷ], [Quận 11], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 46 m2; rộng 3.68m, dài 12.5m
  + Địa chỉ: 101A Ông Ích Khiêm, Phường 05
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 1 lầu, phòng
  + Giá bán: 12.3 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0917181728, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[8.5 Tỷ], [Quận 11], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 64.5 m2; rộng 4.3m, dài 15m
  + Địa chỉ: 544/11A Lạc Long Quân, Phường 05
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 8m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 1 lầu, 2 phòng
  + Giá bán: 8.5 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0702276190, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[6.5 Tỷ], [Quận 11], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 33.66 m2; rộng 3.4m, dài 9.9m
  + Địa chỉ: 13A Lò Siêu, Phường 16
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 2 lầu, 2 phòng
  + Giá bán: 6.5 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0948188828, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[1.36 Tỷ], [Quận 11], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 12 m2; rộng 3m, dài 4m
  + Địa chỉ: 50/37 Hòa Bình, Phường 05
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 2m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 2 lầu, phòng
  + Giá bán: 1.36 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0911385694, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[0.75 Tỷ], [Quận 11], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 21 m2; rộng 3m, dài 7m
  + Địa chỉ: 76A4/6ST Thái Phiên, Phường 02
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 2m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 1 lầu, 1 phòng
  + Giá bán: 0.75 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0933204062, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[3.35 Tỷ], [Quận 11], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 22 m2; rộng 3.6m, dài 6.1m
  + Địa chỉ: 86/1A Bình Thới, Phường 11
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 6m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 1 lầu, 1 phòng
  + Giá bán: 3.35 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0908205050, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[7.7 Tỷ], [Quận 11], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 63.84 m2; rộng 4.8m, dài 13.3m
  + Địa chỉ: 1287/21J 3 Tháng 2, Phường 16
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 4m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 1 lửng, 3 lầu, st, 9 phòng
  + Giá bán: 7.7 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0933259993, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[6.8 Tỷ], [Quận 11], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 38.4 m2; rộng 3.2m, dài 12m
  + Địa chỉ: 56B/47 Lạc Long Quân, Phường 03
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 6m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 2 lầu, st, 4 phòng
  + Giá bán: 6.8 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0776692124, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[7 Tỷ], [Quận 11], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 22 m2; rộng 3.8m, dài 5.8m
  + Địa chỉ: 96/2 Lý Nam Đế, Phường 07
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 6m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 2 lầu, st, 3 phòng
  + Giá bán: 7 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0909538741, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[3.2 Tỷ], [Quận 11], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 15.6 m2; rộng 2.6m, dài 6m
  + Địa chỉ: 175/3 Dương Tử Giang, Phường 01
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 3m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 2 lầu, phòng
  + Giá bán: 3.2 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0903151823, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[8 Tỷ], [Quận 11], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 36 m2; rộng 3m, dài 12m
  + Địa chỉ: 197/4 Hàn Hải Nguyên, Phường 02
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 8m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 2 lầu, 5 phòng
  + Giá bán: 8 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0909699763, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[13.4 Tỷ], [Quận 11], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 74 m2; rộng 3.49m, dài 21m
  + Địa chỉ: Số 47 Tuệ Tĩnh, Phường 13
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 1 lầu, 2 phòng
  + Giá bán: 13.4 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0909929358, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[18 Tỷ], [Quận 11], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 80 m2; rộng 4m, dài 20m
  + Địa chỉ: 322 Nhật Tảo, Phường 07
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 2 lầu, 4 phòng
  + Giá bán: 18 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0932542937, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[4.1 Tỷ], [Quận 11], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 24 m2; rộng 2.55m, dài 9m
  + Địa chỉ: 256/90/22 Hàn Hải Nguyên, Phường 09
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 6m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 1 lửng, 1 lầu, 2 phòng
  + Giá bán: 4.1 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0902947010, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • > Xem thêm