• “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Hoàng Mai, Giá: Năm tỷ
  + DT 46 m2, 3.3m x 13.9m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 12 ngách 12 ngõ 18 đường Định Công Thượng Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 269098 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHoangMai #BanNhaHemNgoQuanHoangMai #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanHoangMai #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHoangMai #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Hoàng Mai, Giá: Ba tỷ, bốn trăm triệu
  + DT 33 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 33 ngõ 100 đường Tân Khai Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268999 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHoangMai #BanNhaHemNgoQuanHoangMai #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanHoangMai #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHoangMai #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Hoàng Mai, Giá: Hai tỷ
  + DT 24 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Ngõ 193/20 đường Nam Dư Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268869 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHoangMai #BanNhaHemNgoQuanHoangMai #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanHoangMai #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHoangMai #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Hoàng Mai, Giá: Bốn tỷ, tám trăm năm mươi triệu
  + DT 53 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 29 Ngõ 67 đường Giáp Bát Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268624 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHoangMai #BanNhaHemNgoQuanHoangMai #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanHoangMai #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHoangMai #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Hoàng Mai, Giá: Ba tỷ, chín trăm năm mươi triệu
  + DT 45 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 30A / 31 Ngõ 521 đường Trương Định Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268642 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHoangMai #BanNhaHemNgoQuanHoangMai #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanHoangMai #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHoangMai #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận Hoàng Mai, Giá: Ba tỷ, hai trăm triệu
  + DT 100 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 440 chung cư T&T Riverview căn hộ A401 đường Vĩnh Hưng Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268512 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHoangMai #BanCanHoQuanHoangMai #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuanHoangMai #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHoangMai #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Hoàng Mai, Giá: Mười hai tỷ, năm trăm triệu
  + DT 82.5 m2, 6.82m x 11.75m, đường hẻm ngõ vào rộng – Thông tin thêm: Nhà 4 tầng
  + Đ/c: đường Đại Kim Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268510 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHoangMai #BanNhaHemNgoQuanHoangMai #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanHoangMai #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHoangMai #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Hoàng Mai, Giá: Bốn tỷ, bảy trăm triệu
  + DT 32 m2, 3.4m x 9.4m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 12B ngõ 138 đường Giáp Bát Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268566 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHoangMai #BanNhaHemNgoQuanHoangMai #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanHoangMai #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHoangMai #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Hoàng Mai, Giá: Tám tỷ, hai trăm triệu
  + DT 71 m2, 11m x 6.4m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 32 ngõ 253 đường Thúy Lĩnh Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268294 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHoangMai #BanNhaHemNgoQuanHoangMai #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanHoangMai #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHoangMai #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Hoàng Mai, Giá: Ba tỷ, một trăm triệu
  + DT 30 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Ngõ 192 đường Tam Trinh Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268272 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHoangMai #BanNhaHemNgoQuanHoangMai #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanHoangMai #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHoangMai #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Hoàng Mai, Giá: Hai tỷ
  + DT 36 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 33 ngõ 183A đường Lĩnh Nam Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268244 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHoangMai #BanNhaHemNgoQuanHoangMai #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanHoangMai #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHoangMai #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Đất Quận Hoàng Mai, Giá: Sáu tỷ, ba trăm triệu
  + DT 63 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 21 đường Nam Dư Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268255 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHoangMai #BanDatQuanHoangMai #BanDatChinhChu #BanDatChinhChuQuanHoangMai #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHoangMai #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Hoàng Mai, Giá: Bảy trăm năm mươi triệu
  + DT 25 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 25 ngõ 230/31/24 đường Định Công Thượng Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268147 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHoangMai #BanNhaHemNgoQuanHoangMai #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanHoangMai #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHoangMai #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Hoàng Mai, Giá: Ba tỷ, bốn trăm triệu
  + DT 48.1 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 17 ngõ 103 đường Giáp Bát Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 267824 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHoangMai #BanNhaHemNgoQuanHoangMai #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanHoangMai #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHoangMai #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Hoàng Mai, Giá: Hai tỷ, sáu trăm triệu
  + DT 45 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Ngõ 1/28 đường Thúy Lĩnh Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 267771 GỬI 8577>>> Gói Dữ liệu Chính Chủ chất lượng, tiết kiệm, hấp dẫn dà để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHoangMai #BanNhaHemNgoQuanHoangMai #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanHoangMai #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHoangMai #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Hoàng Mai, Giá: Ba tỷ, năm mươi triệu
  + DT 30 m2, 4m x 9m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 8 ngõ 126/32 đường phố Vĩnh Hưng Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 267725 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHoangMai #BanNhaHemNgoQuanHoangMai #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanHoangMai #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHoangMai #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Hoàng Mai, Giá: Ba tỷ, hai trăm năm mươi triệu
  + DT 31 m2, 4.1m x 7.5m, đường hẻm ngõ vào rộng – Thông tin quy hoạch theo Số thửa : Sổ đỏ | Số tờ:
  + Đ/c: Số 3A (mặt đằng sau) ngõ 482 đường Trương Định Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 267743 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHoangMai #BanNhaHemNgoQuanHoangMai #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanHoangMai #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHoangMai #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Hoàng Mai, Giá: Ba tỷ, năm trăm triệu
  + DT 41.6 m2, 3.5m x 11.8m, đường hẻm ngõ vào rộng – Thông tin thêm: Nhà 3 tầng
  + Đ/c: Ngõ 192 đường Tam Trinh Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 267577 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHoangMai #BanNhaHemNgoQuanHoangMai #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanHoangMai #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHoangMai #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Hoàng Mai, Giá: Bốn tỷ, tám trăm tám mươi triệu
  + DT 38.5 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 230/138/1 đường Định Công Thượng Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 267488 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHoangMai #BanNhaHemNgoQuanHoangMai #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanHoangMai #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHoangMai #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Hoàng Mai, Giá: Một tỷ, tám trăm năm mươi triệu
  + DT 33 m2, 4m x 8.25m, đường hẻm ngõ vào rộng – Thông tin thêm: Nhà 2 tầng, 1 tum, 2 phòng– Thông tin quy hoạch theo Số thửa : Sổ đỏ | Số tờ:
  + Đ/c: số 44 ngõ 250/31 đường Tân Mai Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 267341 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHoangMai #BanNhaHemNgoQuanHoangMai #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanHoangMai #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHoangMai #Tinvip ”

 • > Xem thêm