• “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận Hoàng Mai, Giá: Ba tỷ, ba trăm triệu
  + DT 94 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 87 P2409 tầng 24 tòa N02 Chung cư New Horizon City đường Lĩnh Nam Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291627 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHoangMai #BanCanHoQuanHoangMai #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuanHoangMai #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHoangMai #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận Hoàng Mai, Giá: Bốn tỷ
  + DT 98.6 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: P904 tầng 9 nhà A1 Tòa Metropolitan đường Định Công Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291613 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHoangMai #BanCanHoQuanHoangMai #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuanHoangMai #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHoangMai #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Hoàng Mai, Giá: Hai tỷ, một trăm triệu
  + DT 35 m2, 3.02m x 11m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: đường Giáp Nhị Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291604 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHoangMai #BanNhaHemNgoQuanHoangMai #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanHoangMai #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHoangMai #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận Hoàng Mai, Giá: Một tỷ, sáu trăm năm mươi triệu
  + DT 63 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: P.440 HH3B Linh Đàm đường Hoàng Liệt Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291482 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHoangMai #BanCanHoQuanHoangMai #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuanHoangMai #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHoangMai #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận Hoàng Mai, Giá: Một tỷ, tám trăm năm mươi triệu
  + DT 71.6 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Tầng 8 tòa N7 Chung cư Đồng Tàu đường Thịnh Liệt Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291478 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHoangMai #BanCanHoQuanHoangMai #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuanHoangMai #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHoangMai #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận Hoàng Mai, Giá: Một tỷ, tám trăm bảy mươi triệu
  + DT 71 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Tòa A2 Đền Lừ đường Hoàng Văn Thụ Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291475 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHoangMai #BanCanHoQuanHoangMai #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuanHoangMai #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHoangMai #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Hoàng Mai, Giá: Bảy tỷ, sáu trăm chín mươi triệu
  + DT 75.6 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: số 8 ngách 45/61 ngõ 61 đường phố Bằng Liệt Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291265 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHoangMai #BanNhaHemNgoQuanHoangMai #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanHoangMai #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHoangMai #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ– Quận Hoàng Mai, Giá: Ba tỷ, năm trăm triệu
  + DT 35 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Ngõ 442/23C đường Vĩnh Hưng Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291274 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHoangMai #BanCanHo–QuanHoangMai #BanCanHo–ChinhChu #BanCanHo–ChinhChuQuanHoangMai #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHoangMai #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Hoàng Mai, Giá: Ba tỷ, bảy trăm năm mươi triệu
  + DT 33 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: số 6 nghách 22 ngõ 87 đường Tam Trinh Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291290 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHoangMai #BanNhaHemNgoQuanHoangMai #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanHoangMai #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHoangMai #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận Hoàng Mai, Giá: Hai tỷ, sáu trăm sáu mươi triệu
  + DT 65.7 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 70 Chung cư Hoà Phát đường Nguyễn Đức Cảnh Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291288 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHoangMai #BanCanHoQuanHoangMai #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuanHoangMai #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHoangMai #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Hoàng Mai, Giá: Mười tỷ, hai trăm năm mươi triệu
  + DT 110 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: ngõ 88(34/143 Nguyễn Chính) đường Bờ Sông Sét Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291346 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHoangMai #BanNhaHemNgoQuanHoangMai #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanHoangMai #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHoangMai #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận Hoàng Mai, Giá: Bốn tỷ, chín trăm chín mươi triệu
  + DT 104 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 176 tầng 21 tòa A2 dự án Sky Central đường Định Công Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291340 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHoangMai #BanCanHoQuanHoangMai #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuanHoangMai #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHoangMai #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Đất Quận Hoàng Mai, Giá: Ba tỷ, ba trăm tám mươi triệu
  + DT 338 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Ngõ 197 đường Thúy Lĩnh Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291336 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHoangMai #BanDatQuanHoangMai #BanDatChinhChu #BanDatChinhChuQuanHoangMai #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHoangMai #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận Hoàng Mai, Giá: Một tỷ, năm trăm triệu
  + DT 56 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: HH Linh Đàm đường Hoàng Liệt Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291332 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHoangMai #BanCanHoQuanHoangMai #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuanHoangMai #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHoangMai #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận Hoàng Mai, Giá: Một tỷ, bảy trăm tám mươi triệu
  + DT 29.6 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Nhà tập thể C3 Tân Mai đường Tân Mai Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291139 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHoangMai #BanCanHoQuanHoangMai #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuanHoangMai #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHoangMai #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Hoàng Mai, Giá: Tám tỷ, hai trăm tám mươi triệu
  + DT 36 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 364 đường Vĩnh Hưng Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291180 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHoangMai #BanNhaHemNgoQuanHoangMai #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanHoangMai #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHoangMai #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận Hoàng Mai, Giá: Ba tỷ, tám trăm triệu
  + DT 130 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 151A Tầng 21 tòa A1 đường Nguyễn Đức Cảnh Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291169 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHoangMai #BanCanHoQuanHoangMai #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuanHoangMai #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHoangMai #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Hoàng Mai, Giá: Sáu tỷ, hai trăm triệu
  + DT 79 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Ngõ 136 đường Nguyễn An Ninh Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291162 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHoangMai #BanNhaHemNgoQuanHoangMai #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanHoangMai #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHoangMai #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Hoàng Mai, Giá: Chín tỷ, chín trăm triệu
  + DT 55.1 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 27 Ngõ 296 đường Minh Khai Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291155 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHoangMai #BanNhaHemNgoQuanHoangMai #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanHoangMai #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHoangMai #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Hoàng Mai, Giá: Hai tỷ, năm trăm triệu
  + DT 45.3 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 7b Ngõ 66 đường Thúy Lĩnh Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291077 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHoangMai #BanNhaHemNgoQuanHoangMai #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanHoangMai #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHoangMai #Tinvip ”

 • > Xem thêm