• “[3 Tỷ], [Quận 9], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 88 m2; rộng m, dài m
  + Địa chỉ: Chung Cư 9View Số 1, Phường Phước Long B
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: m
  + Hiện trạng: Diện tích 88m, 3 phòng ngủ, 2wc, block C, tầng 7, mã căn hộ C706, 3 phòng
  + Giá bán: 3 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0964333799, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[2.2 Tỷ], [Quận 9], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 50 m2; rộng 4.4m, dài 11.3m
  + Địa chỉ: Hẻm 383 Long Phước, Phường Long Phước
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 8m
  + Hiện trạng: Đất trống, phòng
  + Giá bán: 2.2 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0932717783, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[1.75 Tỷ], [Quận 9], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 54 m2; rộng m, dài m
  + Địa chỉ: Chung Cư Flora Anh Đào Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long B
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: m
  + Hiện trạng: Diện tích 54m, 1 phòng ngủ, 1wc, block A, tầng 11, mã căn hộ 1136, 1 phòng
  + Giá bán: 1.75 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0911686970, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[3.75 Tỷ], [Quận 9], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 85 m2; rộng 5m, dài 17m
  + Địa chỉ: 15/15 Tăng Nhơn Phú, Phường Phước Long B
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 2.5m
  + Hiện trạng: Có 6 phòng trọ, 6 phòng
  + Giá bán: 3.75 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0879450514, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[4.7 Tỷ], [Quận 9], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 57.5 m2; rộng 4.18m, dài 13.76m
  + Địa chỉ: 3/31 Lã Xuân Oai, Phường Tăng Nhơn Phú A
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 8m
  + Hiện trạng: Nhà cấp 4, 1 phòng
  + Giá bán: 4.7 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0979045693, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[3.8 Tỷ], [Quận 9], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 37.8 m2; rộng 4.2m, dài 9m
  + Địa chỉ: 88/15 Số 2, Phường Tăng Nhơn Phú B
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 4m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 1 lầu, 2 phòng
  + Giá bán: 3.8 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0986222285, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[3.8 Tỷ], [Quận 9], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 40 m2; rộng 4m, dài 10m
  + Địa chỉ: 107/7 138, Phường Tân Phú
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 3.5m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 1 gác lửng, 1 phòng
  + Giá bán: 3.8 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0933471002, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[3.5 Tỷ], [Quận 9], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 48 m2; rộng 4m, dài 12m
  + Địa chỉ: 55/14 Dương Đình Hội, Phường Phước Long B
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 4m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 1 lầu, 2 phòng
  + Giá bán: 3.5 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0394067535, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[1.681 Tỷ], [Quận 9], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 82 m2; rộng m, dài m
  + Địa chỉ: Chung Cư Cao Ốc Xanh, 124 Nam Hoà, Phường Phước Long A
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: m
  + Hiện trạng: Diện tích 82m, 2 phòng ngủ, 2wc, block B, tầng 6, mã căn hộ 12, 2 phòng
  + Giá bán: 1.681 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0911484486, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[6.35 Tỷ], [Quận 9], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 72 m2; rộng 4m, dài 18m
  + Địa chỉ: 236/10 Đình Phong Phú, Phường Tăng Nhơn Phú B
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 4m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 2 lầu, phòng
  + Giá bán: 6.35 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0937747278, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[1.4 Tỷ], [Quận 9], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 54 m2; rộng m, dài m
  + Địa chỉ: Chung Cư Topaz Home 2 138, Phường Tân Phú
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: m
  + Hiện trạng: Diện tích 54m, 2 phòng ngủ, 1wc, block B1, tầng 9, mã căn hộ 11, 2 phòng
  + Giá bán: 1.4 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0909527079, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[6.2 Tỷ], [Quận 9], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 120 m2; rộng 6m, dài 20m
  + Địa chỉ: Số 21 Số 359, Phường Phước Long B
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: m
  + Hiện trạng: Nhà cấp 4 và 4 căn phòng trọ4, phòng
  + Giá bán: 6.2 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0878938684, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[1.2 Tỷ], [Quận 9], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 48 m2; rộng 4m, dài 12m
  + Địa chỉ: 246/9 Bưng Ông Thoàn, Phường Tăng Nhơn Phú B
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 6m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 1 lầu, 3 phòng
  + Giá bán: 1.2 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0846567696, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[2.87 Tỷ], [Quận 9], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 69 m2; rộng m, dài m
  + Địa chỉ: Chung Cư Vinhomes Grand Park Nguyễn Xiển, Phường Long Thạnh Mỹ
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: m
  + Hiện trạng: Diện tích 69m, 2 phòng ngủ, 2wc, block S2.02, tầng 18, mã căn hộ 10, 2 phòng
  + Giá bán: 2.87 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0908244683, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[4.5 Tỷ], [Quận 9], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 50 m2; rộng 5m, dài 10m
  + Địa chỉ: 31/2D Số 8, Phường Tăng Nhơn Phú A
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 4m
  + Hiện trạng: 1 trệt, 2 lầu, 3 phòng
  + Giá bán: 4.5 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0906702107, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[2.8 Tỷ], [Quận 9], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 60.4 m2; rộng 4.1m, dài 12.5m
  + Địa chỉ: Hẻm 340 Long Phước, Phường Long Phước
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 6m
  + Hiện trạng: Đất trống, phòng
  + Giá bán: 2.8 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0966912333, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[3.8 Tỷ], [Quận 9], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 72 m2; rộng 6m, dài 12m
  + Địa chỉ: 15/71 Võ Văn Hát, Phường Long Trường
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 6m
  + Hiện trạng: Nhà cấp 4, 1 phòng
  + Giá bán: 3.8 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0971687980, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[1.132 Tỷ], [Quận 9], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 30 m2; rộng m, dài m
  + Địa chỉ: Chung Cư Vinhome Grand Park Nguyễn Xiển, Phường Long Thạnh Mỹ
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: m
  + Hiện trạng: Diện tích 30m, 1 phòng ngủ, 1wc, block S1.02, tầng 2, mã căn hộ 14, 1 phòng
  + Giá bán: 1.132 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0938881747, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[3.2 Tỷ], [Quận 9], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 63 m2; rộng 14m, dài 4.5m
  + Địa chỉ: Hẻm 32 Võ Văn Hát, Phường Long Trường
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: 4m
  + Hiện trạng: Đất trống, phòng
  + Giá bán: 3.2 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0934627581, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • “[1.55 Tỷ], [Quận 9], [Chính Chủ Bán]
  + Diện tích: 65 m2; rộng m, dài m
  + Địa chỉ: Chung Cư Cao Ốc Xanh, 142 Nam Hòa, Phường Phước Long A
  + Hẻm/đường trước nhà rộng: m
  + Hiện trạng: Diện tích 65m, 2 phòng ngủ, 2wc, block A, tầng 9, mã căn hộ A09-05, 2 phòng
  + Giá bán: 1.55 Tỷ, thương lượng
  + Số điện thoại chính chủ: 0978042238, không tiếp cuộc gọi quảng cáo!”

 • > Xem thêm