• “Tin Vip Chính chủ Cho Thuê Nhà Ở, Phòng Quận Bắc Từ Liêm, Giá: Mười một triệu
  + DT 35 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: số 24A ngách 63 ngõ 117 đường Trần Cung Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291353 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBacTuLiem #ChoThueNhaO,PhongQuanBacTuLiem #ChoThueNhaO,PhongChinhChu #ChoThueNhaO,PhongChinhChuQuanBacTuLiem #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBacTuLiem #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Cho Thuê Nhà Mặt Tiền/Mặt Bằng/Văn Phòng Quận Bắc Từ Liêm, Giá: Mười chín triệu
  + DT 60 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: số 153 đường Phạm Văn Đồng Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 289492 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBacTuLiem #ChoThueNhaMatTien/MatBang/VanPhongQuanBacTuLiem #ChoThueNhaMatTien/MatBang/VanPhongChinhChu #ChoThueNhaMatTien/MatBang/VanPhongChinhChuQuanBacTuLiem #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBacTuLiem #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Cho Thuê Nhà Ở, Phòng– Quận Bắc Từ Liêm, Giá: Tám triệu
  + DT 40 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: đường Nhật Tảo Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 288971 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBacTuLiem #ChoThueNhaO,Phong–QuanBacTuLiem #ChoThueNhaO,Phong–ChinhChu #ChoThueNhaO,Phong–ChinhChuQuanBacTuLiem #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBacTuLiem #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Cho Thuê Nhà Mặt Tiền/Mặt Bằng/Văn Phòng Quận Bắc Từ Liêm, Giá: Mười tám triệu
  + DT 200 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: số 10 đường Hoàng Tăng Bí Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 288307 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBacTuLiem #ChoThueNhaMatTien/MatBang/VanPhongQuanBacTuLiem #ChoThueNhaMatTien/MatBang/VanPhongChinhChu #ChoThueNhaMatTien/MatBang/VanPhongChinhChuQuanBacTuLiem #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBacTuLiem #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Cho Thuê Nhà Ở, Phòng Quận Bắc Từ Liêm, Giá: Bốn triệu
  + DT 55 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số nhà 14 Ngách 57 Ngõ 99 đường Cầu Diễn Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 286159 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBacTuLiem #ChoThueNhaO,PhongQuanBacTuLiem #ChoThueNhaO,PhongChinhChu #ChoThueNhaO,PhongChinhChuQuanBacTuLiem #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBacTuLiem #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Cho Thuê Đất/Kho Quận Bắc Từ Liêm, Giá: Bảy triệu
  + DT 90 m2, 4m x 23m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 51 ngõ 2 đường Phan Bá Vành Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 284762 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBacTuLiem #ChoThueDat/KhoQuanBacTuLiem #ChoThueDat/KhoChinhChu #ChoThueDat/KhoChinhChuQuanBacTuLiem #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBacTuLiem #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Cho Thuê Nhà Mặt Tiền/Mặt Bằng/Văn Phòng Quận Bắc Từ Liêm, Giá: Năm triệu
  + DT 60 m2, 2m x 12m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: đường Thụy Phương Phường Thụy Phương, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 284681 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBacTuLiem #ChoThueNhaMatTien/MatBang/VanPhongQuanBacTuLiem #ChoThueNhaMatTien/MatBang/VanPhongChinhChu #ChoThueNhaMatTien/MatBang/VanPhongChinhChuQuanBacTuLiem #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBacTuLiem #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Cho Thuê Nhà Mặt Tiền/Mặt Bằng/Văn Phòng Quận Bắc Từ Liêm, Giá: Sáu triệu
  + DT 45 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: số 593 đường Nguyễn Hoàng Tôn Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 284553 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBacTuLiem #ChoThueNhaMatTien/MatBang/VanPhongQuanBacTuLiem #ChoThueNhaMatTien/MatBang/VanPhongChinhChu #ChoThueNhaMatTien/MatBang/VanPhongChinhChuQuanBacTuLiem #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBacTuLiem #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Cho Thuê Nhà Ở, Phòng Quận Bắc Từ Liêm, Giá: Năm triệu
  + DT 32 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: đường Cầu Diễn Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 284412 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBacTuLiem #ChoThueNhaO,PhongQuanBacTuLiem #ChoThueNhaO,PhongChinhChu #ChoThueNhaO,PhongChinhChuQuanBacTuLiem #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBacTuLiem #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Cho Thuê Nhà Mặt Tiền/Mặt Bằng/Văn Phòng Quận Bắc Từ Liêm, Giá: Bảy triệu, tám trăm nghìn
  + DT 50 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: đường Văn Trì 2 Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 283409 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBacTuLiem #ChoThueNhaMatTien/MatBang/VanPhongQuanBacTuLiem #ChoThueNhaMatTien/MatBang/VanPhongChinhChu #ChoThueNhaMatTien/MatBang/VanPhongChinhChuQuanBacTuLiem #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBacTuLiem #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Cho Thuê Nhà Ở, Phòng Quận Bắc Từ Liêm, Giá: Mười hai triệu
  + DT 80 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: số 43 ngõ 467 đường Phạm Văn Đồng Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 283053 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBacTuLiem #ChoThueNhaO,PhongQuanBacTuLiem #ChoThueNhaO,PhongChinhChu #ChoThueNhaO,PhongChinhChuQuanBacTuLiem #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBacTuLiem #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Cho Thuê Nhà Ở, Phòng– Quận Bắc Từ Liêm, Giá: Bốn triệu
  + DT 70 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 28/7 ngõ 62 đường Xuân Đỉnh Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 282748 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBacTuLiem #ChoThueNhaO,Phong–QuanBacTuLiem #ChoThueNhaO,Phong–ChinhChu #ChoThueNhaO,Phong–ChinhChuQuanBacTuLiem #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBacTuLiem #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Cho Thuê Nhà Ở, Phòng Quận Bắc Từ Liêm, Giá: Ba triệu
  + DT 30 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Ngõ 457 đường Xuân Đỉnh Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 282567 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBacTuLiem #ChoThueNhaO,PhongQuanBacTuLiem #ChoThueNhaO,PhongChinhChu #ChoThueNhaO,PhongChinhChuQuanBacTuLiem #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBacTuLiem #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Cho Thuê Nhà Mặt Tiền/Mặt Bằng/Văn Phòng Quận Bắc Từ Liêm, Giá: Bảy triệu
  + DT 20 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: số 17 đường hố Đặng Thùy Trâm Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 281823 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBacTuLiem #ChoThueNhaMatTien/MatBang/VanPhongQuanBacTuLiem #ChoThueNhaMatTien/MatBang/VanPhongChinhChu #ChoThueNhaMatTien/MatBang/VanPhongChinhChuQuanBacTuLiem #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBacTuLiem #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Cho Thuê Căn Hộ Quận Bắc Từ Liêm, Giá: Ba triệu, tám trăm nghìn
  + DT 52.6 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: chung cư mini Phố Nhật Tảo đường Đông Ngạc Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 279813 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBacTuLiem #ChoThueCanHoQuanBacTuLiem #ChoThueCanHoChinhChu #ChoThueCanHoChinhChuQuanBacTuLiem #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBacTuLiem #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Cho Thuê Nhà Ở, Phòng Quận Bắc Từ Liêm, Giá: Mười một triệu
  + DT 43 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Ngõ 104 đường Cổ Nhuế Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 279288 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBacTuLiem #ChoThueNhaO,PhongQuanBacTuLiem #ChoThueNhaO,PhongChinhChu #ChoThueNhaO,PhongChinhChuQuanBacTuLiem #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBacTuLiem #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Cho Thuê Nhà Ở, Phòng Quận Bắc Từ Liêm, Giá: Hai triệu
  + DT 63 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Ngách 266/8 đường Thụy Phương Phường Thụy Phương, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 278372 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBacTuLiem #ChoThueNhaO,PhongQuanBacTuLiem #ChoThueNhaO,PhongChinhChu #ChoThueNhaO,PhongChinhChuQuanBacTuLiem #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBacTuLiem #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Cho Thuê Nhà Mặt Tiền/Mặt Bằng/Văn Phòng Quận Bắc Từ Liêm, Giá: Mười lăm triệu
  + DT 66 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: nhà 16 ngách 1 ngõ 105 đường Xuân La Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 270305 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBacTuLiem #ChoThueNhaMatTien/MatBang/VanPhongQuanBacTuLiem #ChoThueNhaMatTien/MatBang/VanPhongChinhChu #ChoThueNhaMatTien/MatBang/VanPhongChinhChuQuanBacTuLiem #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBacTuLiem #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Cho Thuê Nhà Ở, Phòng Quận Bắc Từ Liêm, Giá: Mười tám triệu
  + DT 130 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: N01
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 269926 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBacTuLiem #ChoThueNhaO,PhongQuanBacTuLiem #ChoThueNhaO,PhongChinhChu #ChoThueNhaO,PhongChinhChuQuanBacTuLiem #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBacTuLiem #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Cho Thuê Nhà Mặt Tiền/Mặt Bằng/Văn Phòng Quận Bắc Từ Liêm, Giá: Mười chín triệu
  + DT 60 m2, 9m x 6.6m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: số 153 đường Phạm Văn Đồng Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268057 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBacTuLiem #ChoThueNhaMatTien/MatBang/VanPhongQuanBacTuLiem #ChoThueNhaMatTien/MatBang/VanPhongChinhChu #ChoThueNhaMatTien/MatBang/VanPhongChinhChuQuanBacTuLiem #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBacTuLiem #Tinvip ”

 • > Xem thêm