• “Tin Vip Chính chủ Cho Thuê Nhà Ở, Phòng Quận Thanh Xuân, Giá: Thỏa thuận
  + DT 40 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: số nhà 28 ngõ 98/14 đường Nguyễn Ngọc Nại Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268703 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanThanhXuan #ChoThueNhaO,PhongQuanThanhXuan #ChoThueNhaO,PhongChinhChu #ChoThueNhaO,PhongChinhChuQuanThanhXuan #TinChinhChu #TinChinhChuQuanThanhXuan #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Cho Thuê Nhà Mặt Tiền/Mặt Bằng/Văn Phòng Quận Thanh Xuân, Giá: Chín triệu, năm trăm nghìn
  + DT 40 m2, 4m x 10m, đường hẻm ngõ vào rộng – Thông tin thêm: 2 tầng + 1 tum
  + Đ/c: Số nhà 10 ngõ 291/45 đường Khương Trung Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268145 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanThanhXuan #ChoThueNhaMatTien/MatBang/VanPhongQuanThanhXuan #ChoThueNhaMatTien/MatBang/VanPhongChinhChu #ChoThueNhaMatTien/MatBang/VanPhongChinhChuQuanThanhXuan #TinChinhChu #TinChinhChuQuanThanhXuan #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Cho Thuê Nhà Mặt Tiền/Mặt Bằng/Văn Phòng Quận Thanh Xuân, Giá: Thỏa thuận
  + DT 37 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: ngõ 69A đường Hoàng Văn Thái Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268073 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanThanhXuan #ChoThueNhaMatTien/MatBang/VanPhongQuanThanhXuan #ChoThueNhaMatTien/MatBang/VanPhongChinhChu #ChoThueNhaMatTien/MatBang/VanPhongChinhChuQuanThanhXuan #TinChinhChu #TinChinhChuQuanThanhXuan #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Cho Thuê Nhà Ở, Phòng Quận Thanh Xuân, Giá: Bảy triệu
  + DT 30 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: số 26 ngõ 226 đường Nguyễn Trãi Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268070 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanThanhXuan #ChoThueNhaO,PhongQuanThanhXuan #ChoThueNhaO,PhongChinhChu #ChoThueNhaO,PhongChinhChuQuanThanhXuan #TinChinhChu #TinChinhChuQuanThanhXuan #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Cho Thuê Nhà Mặt Tiền/Mặt Bằng/Văn Phòng Quận Thanh Xuân, Giá: Mười ba triệu
  + DT 60 m2, 4.7m x 12.7m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: số nhà 56 ngõ 211 đường Khương Trung Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 267769 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanThanhXuan #ChoThueNhaMatTien/MatBang/VanPhongQuanThanhXuan #ChoThueNhaMatTien/MatBang/VanPhongChinhChu #ChoThueNhaMatTien/MatBang/VanPhongChinhChuQuanThanhXuan #TinChinhChu #TinChinhChuQuanThanhXuan #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Cho Thuê Nhà Ở, Phòng Quận Thanh Xuân, Giá: Mười ba triệu
  + DT 65 m2, 6m x 10.8m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: ngõ 69b đường Hoàng Văn Thái Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 267437 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanThanhXuan #ChoThueNhaO,PhongQuanThanhXuan #ChoThueNhaO,PhongChinhChu #ChoThueNhaO,PhongChinhChuQuanThanhXuan #TinChinhChu #TinChinhChuQuanThanhXuan #Tinvip ”