• “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Bình Thạnh, Giá: Bảy tỷ, ba trăm triệu
  + DT 64 m2, 4m x 16m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 125/2 đường Lê Văn Duyệt Phường 03, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 283578 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBinhThanh #BanNhaHemNgoQuanBinhThanh #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanBinhThanh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBinhThanh #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 8, Giá: Bốn tỷ, chín trăm năm mươi triệu
  + DT 90 m2, 4.5m x 20m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 382/39 đường Phạm Thế Hiển Phường 03, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 283600 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan8 #BanNhaHemNgoQuan8 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan8 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan8 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Bình Thạnh, Giá: Hai tỷ, hai trăm bốn mươi triệu
  + DT 11.6 m2, 3.7m x 3.1m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: hẻm 40 đường Bạch Đằng Phường 15, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 283612 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBinhThanh #BanNhaHemNgoQuanBinhThanh #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanBinhThanh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBinhThanh #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Bình Thạnh, Giá: Bảy tỷ, ba trăm triệu
  + DT 64 m2, 4m x 16m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 125/2 đường Lê Văn Duyệt Phường 03, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 283578 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBinhThanh #BanNhaHemNgoQuanBinhThanh #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanBinhThanh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBinhThanh #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 11, Giá: Một tỷ, tám trăm triệu
  + DT 15 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 561/5 đường Hòa Hảo Phường 07, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 283579 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan11 #BanNhaHemNgoQuan11 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan11 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan11 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Mặt Tiền Quận Đống Đa, Giá: Mười lăm tỷ
  + DT 45 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: số 67 đường Vũ Ngọc Phan Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 283493 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanDongDa #BanNhaMatTienQuanDongDa #BanNhaMatTienChinhChu #BanNhaMatTienChinhChuQuanDongDa #TinChinhChu #TinChinhChuQuanDongDa #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ– Quận Cầu Giấy, Giá: Bốn tỷ, hai trăm triệu
  + DT 109 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Tòa D5A đường Trần Thái Tông Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 283492 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanCauGiay #BanCanHo–QuanCauGiay #BanCanHo–ChinhChu #BanCanHo–ChinhChuQuanCauGiay #TinChinhChu #TinChinhChuQuanCauGiay #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Đống Đa, Giá: Bốn tỷ, năm trăm triệu
  + DT 31 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: nhà 21 ngõ 191 đường Khương Thượng Phường Khương Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 283491 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanDongDa #BanNhaHemNgoQuanDongDa #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanDongDa #TinChinhChu #TinChinhChuQuanDongDa #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Cho Thuê Căn Hộ Quận Thanh Xuân, Giá: Sáu mươi triệu
  + DT 73 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 128 đường Vương Thừa Vũ, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 283534 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanThanhXuan #ChoThueCanHoQuanThanhXuan #ChoThueCanHoChinhChu #ChoThueCanHoChinhChuQuanThanhXuan #TinChinhChu #TinChinhChuQuanThanhXuan #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Cho Thuê Căn Hộ Quận Thanh Xuân, Giá: Ba mươi triệu
  + DT 73 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 128 đường Vương Thừa Vũ Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 283511 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanThanhXuan #ChoThueCanHoQuanThanhXuan #ChoThueCanHoChinhChu #ChoThueCanHoChinhChuQuanThanhXuan #TinChinhChu #TinChinhChuQuanThanhXuan #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Cho Thuê Nhà Ở, Phòng Quận Thanh Xuân, Giá: Mười triệu
  + DT 73 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 128 đường Vương Thừa Vũ Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 283495 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanThanhXuan #ChoThueNhaO,PhongQuanThanhXuan #ChoThueNhaO,PhongChinhChu #ChoThueNhaO,PhongChinhChuQuanThanhXuan #TinChinhChu #TinChinhChuQuanThanhXuan #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Cho Thuê Căn Hộ Quận Cầu Giấy, Giá: Sáu triệu, năm trăm nghìn
  + DT 32 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Ngõ 37 đường Nguyễn Thị Định Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 283509 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanCauGiay #ChoThueCanHoQuanCauGiay #ChoThueCanHoChinhChu #ChoThueCanHoChinhChuQuanCauGiay #TinChinhChu #TinChinhChuQuanCauGiay #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Cho Thuê Nhà Ở, Phòng Quận Hoàng Mai, Giá: Một triệu, năm trăm nghìn
  + DT 15 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: đường phố Giáp Nhị Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 283508 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHoangMai #ChoThueNhaO,PhongQuanHoangMai #ChoThueNhaO,PhongChinhChu #ChoThueNhaO,PhongChinhChuQuanHoangMai #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHoangMai #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Cho Thuê Nhà Ở, Phòng Quận Hoàng Mai, Giá: Một triệu, bảy trăm nghìn
  + DT 18 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: đường phố Giáp Nhị Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 283507 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHoangMai #ChoThueNhaO,PhongQuanHoangMai #ChoThueNhaO,PhongChinhChu #ChoThueNhaO,PhongChinhChuQuanHoangMai #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHoangMai #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Cho Thuê Nhà Ở, Phòng Quận Hai Bà Trưng, Giá: Hai triệu, tám trăm nghìn
  + DT 22 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Ngõ 686 đường Bạch Đằng Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 283533 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHaiBaTrung #ChoThueNhaO,PhongQuanHaiBaTrung #ChoThueNhaO,PhongChinhChu #ChoThueNhaO,PhongChinhChuQuanHaiBaTrung #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHaiBaTrung #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Đất Quận Bình Tân, Giá: Ba tỷ, năm trăm năm mươi triệu
  + DT 43 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 227/48/7 đường Phạm Đăng Giảng Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 283540 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBinhTan #BanDatQuanBinhTan #BanDatChinhChu #BanDatChinhChuQuanBinhTan #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBinhTan #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Bình Tân, Giá: Tám tỷ, sáu trăm triệu
  + DT 180 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 96/50/9 đường Phạm Đăng Giảng Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 283510 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBinhTan #BanNhaHemNgoQuanBinhTan #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanBinhTan #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBinhTan #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận Thủ Đức, Giá: Năm tỷ, năm trăm triệu
  + DT 59.8 m2, 4.5m x 13m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 58/10 đường Số 7 Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 283536 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanThuDuc #BanCanHoQuanThuDuc #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuanThuDuc #TinChinhChu #TinChinhChuQuanThuDuc #Tinvip ”

 • Admin009 posted an update in the group Group logo of Quận 3 – Chính Chủ BánQuận 3 – Chính Chủ Bán 1 month ago

  “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Mặt Tiền Quận 3, Giá: Bảy tỷ, năm trăm triệu
  + DT 54 m2, 3m x 18m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 358/3/5 đường Cách Mạng Tháng 8 Phường 10, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 283537 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan3 #BanNhaMatTienQuan3 #BanNhaMatTienChinhChu #BanNhaMatTienChinhChuQuan3 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan3 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận Hoàng Mai, Giá: Một tỷ, chín trăm năm mươi triệu
  + DT 63 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: căn 11 tòa A Chung cư Đồng Phát Ngõ 431 đường Tam Trinh Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 283434 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHoangMai #BanCanHoQuanHoangMai #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuanHoangMai #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHoangMai #Tinvip ”

 • > Xem thêm

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

+ BƯỚC 1: Bạn cần đăng nhập/ đăng ký tài khoản để sử dụng đầy đủ tính năng: đăng tin miễn phí, cập nhật tin theo nhóm đã chọn, bình luận, lưu tin....

+ BƯỚC 2: "Chọn Nhóm" - click vào nút , lựa chọn các nhóm muốn tham gia, trong đó có các nhóm muốn đăng tin vào hoặc các nhóm bạn muốn theo dõi tin chính chủ.
HOẶC: Bạn có thể search "Quận" cần tại ô SEARCH và chọn nhóm bạn muốn. Ví dụ: Search 'Quận 7" sau đó trong danh sách kết quả, chọn tham gia/Join vào nhóm "Quận 7 - Chính chủ bán", "Quận 7 - Môi giới bán"...

+ "Tin Nhóm Của Bạn": Hiển thị tất cả các tin mới trong các nhóm bạn quan tâm và đã đăng ký lúc "chọn nhóm", bạn có thể cập nhật thêm bớt các nhóm này

+ Khi Đăng Tin, vui lòng chọn nhóm mà bạn muốn đăng vào, sẽ giúp người xem tiếp cận đúng mục tin này. Lưu ý: cần tham gia/join vào nhóm muốn đăng tin trước khi đăng tin thì nhóm đó mới hiện trong danh sách "quận" bên dưới mục đăng (xem bước 2)

+ "Tin Đã Thích" : Hiển thị các tin mà bạn đã bấm yêu thích khi xem tin

+ Trang Cá Nhân/Profile: Hiển thị tất cả các tin mà bạn đã đăng, quản lý danh sách nhóm đã tham gia, thông tin tài khoản...

+ "Tài khoản VIP": Các gói dịch vụ xem tin chính chủ trọn gói

NHÓM BẤT ĐỘNG SẢN