• “Tin Vip Chính chủ Bán Đất Quận Đống Đa, Giá: Ba mươi chín tỷ
  + DT 155 m2, 7.25m x 21.3m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 18B đường Hồ Đắc Di Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 269153 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanDongDa #BanDatQuanDongDa #BanDatChinhChu #BanDatChinhChuQuanDongDa #TinChinhChu #TinChinhChuQuanDongDa #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Bắc Từ Liêm, Giá: Mười tỷ, năm trăm triệu
  + DT 65 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Ngõ 61 đường phố Phạm Tuấn Tài Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 269106 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBacTuLiem #BanNhaHemNgoQuanBacTuLiem #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanBacTuLiem #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBacTuLiem #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Long Biên, Giá: Bốn tỷ, chín trăm năm mươi triệu
  + DT 35 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 51 ngõ 78 đường Hoàng Như Tiếp Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 269103 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanLongBien #BanNhaHemNgoQuanLongBien #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanLongBien #TinChinhChu #TinChinhChuQuanLongBien #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Hoàng Mai, Giá: Năm tỷ
  + DT 46 m2, 3.3m x 13.9m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 12 ngách 12 ngõ 18 đường Định Công Thượng Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 269098 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHoangMai #BanNhaHemNgoQuanHoangMai #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanHoangMai #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHoangMai #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Thanh Xuân, Giá: Năm tỷ, một trăm năm mươi triệu
  + DT 35.1 m2, 6m x 5.8m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: số 2 ngõ 138 đường Hạ Đình Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 269151 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanThanhXuan #BanNhaHemNgoQuanThanhXuan #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanThanhXuan #TinChinhChu #TinChinhChuQuanThanhXuan #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Long Biên, Giá: Ba tỷ, năm trăm triệu
  + DT 34 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số nhà 29 ngõ 412 đường Ngọc Thụy Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 269141 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanLongBien #BanNhaHemNgoQuanLongBien #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanLongBien #TinChinhChu #TinChinhChuQuanLongBien #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận Long Biên, Giá: Hai tỷ, hai trăm triệu
  + DT 107 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: P404 tầng 4 Khu chung cư Đầm Nấm đường Thượng Thanh Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 269130 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanLongBien #BanCanHoQuanLongBien #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuanLongBien #TinChinhChu #TinChinhChuQuanLongBien #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Long Biên, Giá: Năm tỷ
  + DT 45 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 68/79/68 đường Nguyễn Văn Linh Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 269126 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanLongBien #BanNhaHemNgoQuanLongBien #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanLongBien #TinChinhChu #TinChinhChuQuanLongBien #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Đống Đa, Giá: Sáu tỷ, tám trăm năm mươi triệu
  + DT 35 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: số 1/17 ngõ 371 đường Đê La Thành Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 269121 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanDongDa #BanNhaHemNgoQuanDongDa #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanDongDa #TinChinhChu #TinChinhChuQuanDongDa #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Ba Đình, Giá: Sáu tỷ
  + DT 34.5 m2, 3.5m x 9.8m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: ngõ 371 đường Kim Mã Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 269118 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBaDinh #BanNhaHemNgoQuanBaDinh #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanBaDinh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBaDinh #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Đất ở Huyện Hoài Đức, Giá: Năm tỷ đồng
  + DT 65 m2, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: đường Dt 422b Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 269147 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  # Huyện Hoài Đức#BanDat Huyện Hoài Đức#BanDatChinhChu #BanDatChinhChu Huyện Hoài Đức #TinChinhChu #TinChinhChu Huyện Hoài Đức#Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Cho Thuê Nhà Mặt Tiền/Mặt Bằng/Văn Phòng Quận Hoàn Kiếm, Giá: Hai mươi tám triệu
  + DT 30 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 63 đường Hàng Lược Phường Hàng Mã, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 269124 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHoanKiem #ChoThueNhaMatTien/MatBang/VanPhongQuanHoanKiem #ChoThueNhaMatTien/MatBang/VanPhongChinhChu #ChoThueNhaMatTien/MatBang/VanPhongChinhChuQuanHoanKiem #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHoanKiem #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 8, Giá: Năm tỷ, ba trăm năm mươi triệu
  + DT 90 m2, 4.5m x 20m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 382/39 đường Phạm Thế Hiển Phường 03, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 269128 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan8 #BanNhaHemNgoQuan8 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan8 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan8 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Gò Vấp, Giá: Một tỷ, tám trăm triệu
  + DT 16 m2, 3.1m x 5m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 788/18/13 đường Nguyễn kiệm Phường 03, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 269123 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanGoVap #BanNhaHemNgoQuanGoVap #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanGoVap #TinChinhChu #TinChinhChuQuanGoVap #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Bình Tân, Giá: Ba tỷ, ba trăm triệu
  + DT 38.4 m2, 4m x 9m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 212/37A đường Ấp Chiến Lược Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 269127 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBinhTan #BanNhaHemNgoQuanBinhTan #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanBinhTan #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBinhTan #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Thủ Đức, Giá: Bốn tỷ, một trăm triệu
  + DT 56 m2, 4m x 14m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 60/7/9 đường số 4 Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 269125 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanThuDuc #BanNhaHemNgoQuanThuDuc #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanThuDuc #TinChinhChu #TinChinhChuQuanThuDuc #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Gò Vấp, Giá: Bốn tỷ, ba trăm năm mươi triệu
  + DT 32.3 m2, 4m x 8m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 448/12/2 đường Phan Huy Ích Phường 12, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 269129 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanGoVap #BanNhaHemNgoQuanGoVap #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanGoVap #TinChinhChu #TinChinhChuQuanGoVap #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Hoàng Mai, Giá: Ba tỷ, bốn trăm triệu
  + DT 33 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 33 ngõ 100 đường Tân Khai Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268999 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHoangMai #BanNhaHemNgoQuanHoangMai #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanHoangMai #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHoangMai #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Đất Quận Bắc Từ Liêm, Giá: Mười lăm tỷ, bảy trăm triệu
  + DT 125.5 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Ngõ 75/85 đường Phú Diễn Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268994 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBacTuLiem #BanDatQuanBacTuLiem #BanDatChinhChu #BanDatChinhChuQuanBacTuLiem #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBacTuLiem #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Mặt Tiền Quận Hà Đông, Giá: Chín tỷ
  + DT 33 m2, 3m x 11m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 307 đường Quang Trung Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268980 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHaDong #BanNhaMatTienQuanHaDong #BanNhaMatTienChinhChu #BanNhaMatTienChinhChuQuanHaDong #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHaDong #Tinvip ”

 • > Xem thêm

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

+ BƯỚC 1: Bạn cần đăng nhập/ đăng ký tài khoản để sử dụng đầy đủ tính năng: đăng tin miễn phí, cập nhật tin theo nhóm đã chọn, bình luận, lưu tin....

+ BƯỚC 2: "Chọn Nhóm" - click vào nút , lựa chọn các nhóm muốn tham gia, trong đó có các nhóm muốn đăng tin vào hoặc các nhóm bạn muốn theo dõi tin chính chủ.
HOẶC: Bạn có thể search "Quận" cần tại ô SEARCH và chọn nhóm bạn muốn. Ví dụ: Search 'Quận 7" sau đó trong danh sách kết quả, chọn tham gia/Join vào nhóm "Quận 7 - Chính chủ bán", "Quận 7 - Môi giới bán"...

+ "Tin Nhóm Của Bạn": Hiển thị tất cả các tin mới trong các nhóm bạn quan tâm và đã đăng ký lúc "chọn nhóm", bạn có thể cập nhật thêm bớt các nhóm này

+ Khi Đăng Tin, vui lòng chọn nhóm mà bạn muốn đăng vào, sẽ giúp người xem tiếp cận đúng mục tin này. Lưu ý: cần tham gia/join vào nhóm muốn đăng tin trước khi đăng tin thì nhóm đó mới hiện trong danh sách "quận" bên dưới mục đăng (xem bước 2)

+ "Tin Đã Thích" : Hiển thị các tin mà bạn đã bấm yêu thích khi xem tin

+ Trang Cá Nhân/Profile: Hiển thị tất cả các tin mà bạn đã đăng, quản lý danh sách nhóm đã tham gia, thông tin tài khoản...

+ "Tài khoản VIP": Các gói dịch vụ xem tin chính chủ trọn gói

NHÓM BẤT ĐỘNG SẢN