• “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Hoàng Mai, Giá: Hai tỷ, một trăm triệu
  + DT 35 m2, 3.02m x 11m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: đường Giáp Nhị Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291604 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHoangMai #BanNhaHemNgoQuanHoangMai #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanHoangMai #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHoangMai #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Đống Đa, Giá: Hai tỷ, hai trăm năm mươi triệu
  + DT 22 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: số 1 ngách 178/71 Ngõ 178 đường Chợ Khâm Thiên Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291602 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanDongDa #BanNhaHemNgoQuanDongDa #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanDongDa #TinChinhChu #TinChinhChuQuanDongDa #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Tây Hồ, Giá: Chín tỷ
  + DT 62 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: số 12 ngõ 28 đường Tây Hồ Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291599 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanTayHo #BanNhaHemNgoQuanTayHo #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanTayHo #TinChinhChu #TinChinhChuQuanTayHo #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Hà Đông, Giá: Ba tỷ, hai trăm mười triệu
  + DT 53.5 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: số 27 ngõ 39 tổ 7 đường Đa Sỹ Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291597 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHaDong #BanNhaHemNgoQuanHaDong #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanHaDong #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHaDong #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Hoàn Kiếm, Giá: Một tỷ
  + DT 15 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: số 14C ngõ 533 đường Bạch Đằng Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291592 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHoanKiem #BanNhaHemNgoQuanHoanKiem #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanHoanKiem #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHoanKiem #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Cho Thuê Nhà Mặt Tiền/Mặt Bằng/Văn Phòng Quận Đống Đa, Giá: Mười lăm triệu
  + DT 50 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: số 57 ngõ 49 đường Huỳnh Thúc Kháng Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291596 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanDongDa #ChoThueNhaMatTien/MatBang/VanPhongQuanDongDa #ChoThueNhaMatTien/MatBang/VanPhongChinhChu #ChoThueNhaMatTien/MatBang/VanPhongChinhChuQuanDongDa #TinChinhChu #TinChinhChuQuanDongDa #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Gò Vấp, Giá: Năm tỷ, bảy trăm triệu
  + DT 42 m2, 4m x 10.4m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 736/172 đường Lê Đức Thọ Phường 15, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291595 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanGoVap #BanNhaHemNgoQuanGoVap #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanGoVap #TinChinhChu #TinChinhChuQuanGoVap #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Tân Phú, Giá: Bốn tỷ, năm trăm triệu
  + DT 42 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 89/22a đường lê trọng tấn Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291590 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanTanPhu #BanNhaHemNgoQuanTanPhu #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanTanPhu #TinChinhChu #TinChinhChuQuanTanPhu #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Tân Phú, Giá: Ba tỷ, năm trăm triệu
  + DT 37.7 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Hẻm 65 đường Tân Kỳ Tân Quý Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291593 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanTanPhu #BanNhaHemNgoQuanTanPhu #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanTanPhu #TinChinhChu #TinChinhChuQuanTanPhu #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 7, Giá: Chín trăm triệu
  + DT 18 m2, 3m x 6m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: hẻm 319 đường Đào Tri Phường Phú Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291594 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan7 #BanNhaHemNgoQuan7 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan7 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan7 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 8, Giá: Ba tỷ, chín trăm triệu
  + DT 38.3 m2, 3.6m x 10.8m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: hẻm 289 đường Bến Bình Đông Phường 14, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291591 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan8 #BanNhaHemNgoQuan8 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan8 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan8 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận Cầu Giấy, Giá: Bốn tỷ, tám trăm chín mươi sáu triệu
  + DT 153 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Tầng 17 tòa B chung cư FLC Landmark đường Mai Dịch Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291485 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanCauGiay #BanCanHoQuanCauGiay #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuanCauGiay #TinChinhChu #TinChinhChuQuanCauGiay #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Hoàn Kiếm, Giá: Hai tỷ, hai trăm triệu
  + DT 15 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Gần ngõ Trần Quốc Toản với Ngô Văn Sở đường Trần Hưng Đạo Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291484 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHoanKiem #BanNhaHemNgoQuanHoanKiem #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanHoanKiem #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHoanKiem #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Hà Đông, Giá: Năm tỷ, bốn trăm triệu
  + DT 45 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 27 ngõ 2 đường Phố Lê Hữu Trác Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291455 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHaDong #BanNhaHemNgoQuanHaDong #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanHaDong #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHaDong #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Hai Bà Trưng, Giá: Mười một tỷ, năm trăm triệu
  + DT 60 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 51 Ngõ 20 đường Trương Định Phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291453 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHaiBaTrung #BanNhaHemNgoQuanHaiBaTrung #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanHaiBaTrung #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHaiBaTrung #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Bắc Từ Liêm, Giá: Ba tỷ, ba trăm triệu
  + DT 38 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Ngõ 31/203 đường Cổ Nhuế Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291452 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBacTuLiem #BanNhaHemNgoQuanBacTuLiem #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanBacTuLiem #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBacTuLiem #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận Hoàng Mai, Giá: Một tỷ, sáu trăm năm mươi triệu
  + DT 63 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: P.440 HH3B Linh Đàm đường Hoàng Liệt Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291482 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHoangMai #BanCanHoQuanHoangMai #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuanHoangMai #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHoangMai #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Đống Đa, Giá: Bốn tỷ, chín trăm năm mươi triệu
  + DT 35 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 8 ngách 3 ngõ Trung Tả đường Khâm Thiên Phường Khâm Thiên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291481 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanDongDa #BanNhaHemNgoQuanDongDa #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanDongDa #TinChinhChu #TinChinhChuQuanDongDa #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận Hà Đông, Giá: Một tỷ, tám trăm chín mươi mốt triệu
  + DT 97 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Tầng 19 Tòa Vinaconex21 đường Quang Trung Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291480 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHaDong #BanCanHoQuanHaDong #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuanHaDong #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHaDong #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận Hoàng Mai, Giá: Một tỷ, tám trăm năm mươi triệu
  + DT 71.6 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Tầng 8 tòa N7 Chung cư Đồng Tàu đường Thịnh Liệt Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 291478 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHoangMai #BanCanHoQuanHoangMai #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuanHoangMai #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHoangMai #Tinvip ”

 • > Xem thêm

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

+ BƯỚC 1: Bạn cần đăng nhập/ đăng ký tài khoản để sử dụng đầy đủ tính năng: đăng tin miễn phí, cập nhật tin theo nhóm đã chọn, bình luận, lưu tin....

+ BƯỚC 2: "Chọn Nhóm" - click vào nút , lựa chọn các nhóm muốn tham gia, trong đó có các nhóm muốn đăng tin vào hoặc các nhóm bạn muốn theo dõi tin chính chủ.
HOẶC: Bạn có thể search "Quận" cần tại ô SEARCH và chọn nhóm bạn muốn. Ví dụ: Search 'Quận 7" sau đó trong danh sách kết quả, chọn tham gia/Join vào nhóm "Quận 7 - Chính chủ bán", "Quận 7 - Môi giới bán"...

+ "Tin Nhóm Của Bạn": Hiển thị tất cả các tin mới trong các nhóm bạn quan tâm và đã đăng ký lúc "chọn nhóm", bạn có thể cập nhật thêm bớt các nhóm này

+ Khi Đăng Tin, vui lòng chọn nhóm mà bạn muốn đăng vào, sẽ giúp người xem tiếp cận đúng mục tin này. Lưu ý: cần tham gia/join vào nhóm muốn đăng tin trước khi đăng tin thì nhóm đó mới hiện trong danh sách "quận" bên dưới mục đăng (xem bước 2)

+ "Tin Đã Thích" : Hiển thị các tin mà bạn đã bấm yêu thích khi xem tin

+ Trang Cá Nhân/Profile: Hiển thị tất cả các tin mà bạn đã đăng, quản lý danh sách nhóm đã tham gia, thông tin tài khoản...

+ "Tài khoản VIP": Các gói dịch vụ xem tin chính chủ trọn gói

NHÓM BẤT ĐỘNG SẢN