• “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Tây Hồ, Giá: Ba tỷ, hai trăm triệu
  + DT 21 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 8 ngách 444/7 đường Thụy Khuê Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268975 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanTayHo #BanNhaHemNgoQuanTayHo #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanTayHo #TinChinhChu #TinChinhChuQuanTayHo #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận Ba Đình, Giá: Một tỷ, năm trăm triệu
  + DT 16 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 50 đường Hàng Bún Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268961 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBaDinh #BanCanHoQuanBaDinh #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuanBaDinh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBaDinh #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Long Biên, Giá: Một tỷ, tám trăm năm mươi triệu
  + DT 24.3 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 31a ngõ 12 đường Bồ Đề Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268959 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanLongBien #BanNhaHemNgoQuanLongBien #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanLongBien #TinChinhChu #TinChinhChuQuanLongBien #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Cầu Giấy, Giá: Bốn tỷ, năm trăm triệu
  + DT 36 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: số 14 ngách 7 ngõ 225 đường Quan Hoa Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268958 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanCauGiay #BanNhaHemNgoQuanCauGiay #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanCauGiay #TinChinhChu #TinChinhChuQuanCauGiay #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Căn Hộ Quận Đống Đa, Giá: Ba tỷ, một trăm triệu
  + DT 64 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: căn hộ tập thể tầng 3 Ngõ 2 đường Phương Mai Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268966 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanDongDa #BanCanHoQuanDongDa #BanCanHoChinhChu #BanCanHoChinhChuQuanDongDa #TinChinhChu #TinChinhChuQuanDongDa #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Long Biên, Giá: Bốn tỷ, một trăm triệu
  + DT 40.1 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: ngách 7 ngõ 204 đường Cổ Linh Phường Long Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268964 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanLongBien #BanNhaHemNgoQuanLongBien #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanLongBien #TinChinhChu #TinChinhChuQuanLongBien #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Đống Đa, Giá: Mười bốn tỷ, bảy trăm triệu
  + DT 42.75 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: số 67/25 đường Vũ Ngọc Phan Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268969 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanDongDa #BanNhaHemNgoQuanDongDa #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanDongDa #TinChinhChu #TinChinhChuQuanDongDa #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Đất Quận Bắc Từ Liêm, Giá: Mười lăm tỷ, sáu trăm chín mươi triệu
  + DT m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: đường Quốc Lộ 1A Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268996 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBacTuLiem #BanDatQuanBacTuLiem #BanDatChinhChu #BanDatChinhChuQuanBacTuLiem #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBacTuLiem #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Đất ở Huyện Đông Anh, Giá: Hai mươi bốn tỷ đồng
  + DT 122 m2, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: đường Đản di Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268995 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  # Huyện Đông Anh#BanDat Huyện Đông Anh#BanDatChinhChu #BanDatChinhChu Huyện Đông Anh #TinChinhChu #TinChinhChu Huyện Đông Anh#Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Cho Thuê Nhà Mặt Tiền/Mặt Bằng/Văn Phòng Quận Đống Đa, Giá: Tám triệu
  + DT 20 m2, 3.2m x 6.25m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: đường Trung Phụng Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268965 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanDongDa #ChoThueNhaMatTien/MatBang/VanPhongQuanDongDa #ChoThueNhaMatTien/MatBang/VanPhongChinhChu #ChoThueNhaMatTien/MatBang/VanPhongChinhChuQuanDongDa #TinChinhChu #TinChinhChuQuanDongDa #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Cho Thuê Nhà Ở, Phòng Quận Đống Đa, Giá: Sáu triệu, tám trăm nghìn
  + DT 45 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: số 10 ngách 4 ngõ 47 đường phố Nguyên Hồng Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268968 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanDongDa #ChoThueNhaO,PhongQuanDongDa #ChoThueNhaO,PhongChinhChu #ChoThueNhaO,PhongChinhChuQuanDongDa #TinChinhChu #TinChinhChuQuanDongDa #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Bình Tân, Giá: Bảy tỷ, tám trăm triệu
  + DT 60 m2, 4m x 14m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 325/21/6 đường Lê Văn Quới Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268963 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBinhTan #BanNhaHemNgoQuanBinhTan #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanBinhTan #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBinhTan #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Bình Thạnh, Giá: Sáu tỷ, ba trăm triệu
  + DT 40 m2, 4.4m x 9.15m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 338/5/1 đường Nguyễn Xí Phường 13, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268970 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanBinhThanh #BanNhaHemNgoQuanBinhThanh #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanBinhThanh #TinChinhChu #TinChinhChuQuanBinhThanh #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Mặt Tiền Quận Tân Phú, Giá: Mười tám tỷ
  + DT 80 m2, 4m x 20m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 251B đường Lũy Bán Bích Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268971 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanTanPhu #BanNhaMatTienQuanTanPhu #BanNhaMatTienChinhChu #BanNhaMatTienChinhChuQuanTanPhu #TinChinhChu #TinChinhChuQuanTanPhu #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 3, Giá: Sáu tỷ, tám trăm triệu
  + DT 46.7 m2, 4.55m x 10.34m, đường hẻm ngõ vào rộng – Thông tin thêm: 4 tấm
  + Đ/c: 331/8 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa Phường 06, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268957 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan3 #BanNhaHemNgoQuan3 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan3 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan3 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận 8, Giá: Một tỷ, chín trăm năm mươi triệu
  + DT 42 m2, 3m x 7m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: 35/75 đường Cao Lỗ Phường 04, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268960 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #Quan8 #BanNhaHemNgoQuan8 #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuan8 #TinChinhChu #TinChinhChuQuan8 #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Hai Bà Trưng, Giá: Ba tỷ, sáu trăm triệu
  + DT 30 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Ngõ 129/85/12F đường Trương Định Phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268870 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHaiBaTrung #BanNhaHemNgoQuanHaiBaTrung #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanHaiBaTrung #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHaiBaTrung #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Hoàng Mai, Giá: Hai tỷ
  + DT 24 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Ngõ 193/20 đường Nam Dư Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268869 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHoangMai #BanNhaHemNgoQuanHoangMai #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanHoangMai #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHoangMai #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Thanh Xuân, Giá: Tám tỷ, một trăm triệu
  + DT 35 m2, 3.99m x 8.7m, đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Số 20 ngõ 86/16/23 đường Tô Vĩnh Diện Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268808 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanThanhXuan #BanNhaHemNgoQuanThanhXuan #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanThanhXuan #TinChinhChu #TinChinhChuQuanThanhXuan #Tinvip ”

 • “Tin Vip Chính chủ Bán Nhà Hẻm Ngõ Quận Hà Đông, Giá: Ba tỷ, sáu trăm triệu
  + DT 34 m2, , đường hẻm ngõ vào rộng
  + Đ/c: Ngõ 1 đường Hà Trì 4 Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
  + Liên hệ Soạn tin: BDS 268805 GỬI 8577 để nhận tin BĐS này kèm số chủ về điện thoại (SMS 5K/tin). Tin đăng này hết hạn sau 08 tháng từ ngày đăng.
  #QuanHaDong #BanNhaHemNgoQuanHaDong #BanNhaHemNgoChinhChu #BanNhaHemNgoChinhChuQuanHaDong #TinChinhChu #TinChinhChuQuanHaDong #Tinvip ”

 • > Xem thêm

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

+ BƯỚC 1: Bạn cần đăng nhập/ đăng ký tài khoản để sử dụng đầy đủ tính năng: đăng tin miễn phí, cập nhật tin theo nhóm đã chọn, bình luận, lưu tin....

+ BƯỚC 2: "Chọn Nhóm" - click vào nút , lựa chọn các nhóm muốn tham gia, trong đó có các nhóm muốn đăng tin vào hoặc các nhóm bạn muốn theo dõi tin chính chủ.
HOẶC: Bạn có thể search "Quận" cần tại ô SEARCH và chọn nhóm bạn muốn. Ví dụ: Search 'Quận 7" sau đó trong danh sách kết quả, chọn tham gia/Join vào nhóm "Quận 7 - Chính chủ bán", "Quận 7 - Môi giới bán"...

+ "Tin Nhóm Của Bạn": Hiển thị tất cả các tin mới trong các nhóm bạn quan tâm và đã đăng ký lúc "chọn nhóm", bạn có thể cập nhật thêm bớt các nhóm này

+ Khi Đăng Tin, vui lòng chọn nhóm mà bạn muốn đăng vào, sẽ giúp người xem tiếp cận đúng mục tin này. Lưu ý: cần tham gia/join vào nhóm muốn đăng tin trước khi đăng tin thì nhóm đó mới hiện trong danh sách "quận" bên dưới mục đăng (xem bước 2)

+ "Tin Đã Thích" : Hiển thị các tin mà bạn đã bấm yêu thích khi xem tin

+ Trang Cá Nhân/Profile: Hiển thị tất cả các tin mà bạn đã đăng, quản lý danh sách nhóm đã tham gia, thông tin tài khoản...

+ "Tài khoản VIP": Các gói dịch vụ xem tin chính chủ trọn gói

NHÓM BẤT ĐỘNG SẢN